Seminar2023-03-17T10:20:33+00:00
seminar

Seminari i edukacije

upravni-postupak-digitalizacija

Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Koja pravila i promjene u primjeni donosi Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata?

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 30.3.2023. (četvrtak)

 • Zagreb, Hotel The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

 • 109,50 €
  (87,60 € + PDV)
  825,00 kn

provedba-ovrhe-na-placi-2023

Gordana Muraja, magistra prava, odvjetnica

Novosti za poslodavce kod ovrhe na plaći u 2023. godini. Kako voditi prednosni red osnova za plaćanje, što je predmet a što sredstvo ovrhe, koji su primici izuzeti od ovrhe na plaćama radnika, što u slučaju zapljene po pristanku dužnika, kako se provodi postupak izravne naplate putem Financijske agencije?

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 31.3.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel Central, Ul. kneza Branimira 3

 • 112,81 €
  (90,25 € + PDV)
  850,00 kn

rad-od-kuce

Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu preciznije uređuje zasnivanje radnog odnosa kod obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, odnosno tzv. rada od kuće – koje su zakonske novosti, koje naknade možete ugovoriti i koja su opća pravila, ali i ograničenja kod ovog oblika rada?

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 20.4.2023. (četvrtak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 112,50 €
  (90,00 € + PDV)
  847,63 kn

sluzbena-putovanja

Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca. Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo…

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 21.4.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 125,00 €
  (100,00 € + PDV)
  941,81 kn

videonadzor

Zdravko Jandrić, mag. iur.

Sve je češća praksa poslodavaca da u svojim pravilnicima u kojima uređuju pojedini oblik obrade podataka (primjerice videonadzor ili druge oblike nadzora) unose odredbu prema kojoj radnici objavom pravilnika na web stranici ili oglasnoj ploči prihvaćaju konkretnu metodu obrade podataka.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 27.4.2023. (četvrtak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 125,00 €
  (100,00 € + PDV)
  941,81 kn

rad-od-kuce

Krešimir Petlić, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak za zaštitu od požara

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 28.4.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 112,50 €
  (90,00 € + PDV)
  847,63 kn

elektronicko-poslovanje

Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el., univ. spec. oec., PMP, stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

Digitalno, digitalizacija, e-poslovanje, e-usluge, e-komunikacija… Elektroničko poslovanje je sve češći način poslovanja u današnje vrijeme i odvijanja poslovanja među tvrtkama. Koristite li sredstva elektroničke identifikacije u svakodnevnom radu? Iz digitalnog sustava ispisujete dokumente kako bi ih ručno potpisali i zatim vratili u digitalni sustav?

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 5.5.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel International, Miramarska Cesta 24

 • 112,50 €
  (90,00 € + PDV)
  847,63 kn


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima i edukacijama, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.

  Novosti

  Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe

  Tags: |

  Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe ⇒ U Narodnim novinama broj 11/23 objavljena je Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti). Tekst prijevoda možete [...]

  Korisni linkovi

  Seminari i edukacije

  Pratimo zakonske promjene, potrebe i trendove na tržištu i osiguravamo vam najbolja znanja i praktična rješenja kroz seminare, intenzivne tečaje, edukacije, radionice, poslovne skupove i ostale stručne edukacije namijenjene svim poduzetnicima, javnoj upravi, ali i fizičkim osobama.

  Inhouse edukacije

  Naša konkurentska prednost je da organiziramo edukacije u vašem prostoru ili u prostoru izvan vaše tvrtke, a prema dogovoru, neovisno o broju sudionika i u terminima koji se prilagođavaju u skladu s vašim vremenom i s našim stalnim stručnim suradnicima.

  Polaznicima je omogućeno praćenje edukacije uz tiskani materijal, a potvrdu o sudjelovanju šaljemo na e-mail adresu polaznika.

  Pitanja su moguća za vrijeme i nakon edukacije, ali i unaprijed na e-mail adresu organizatora koja će biti odgovorena usmeno za vrijeme edukacije.

  Go to Top