Seminari i edukacije

web-shop-edukacije

Kako uskladiti web shop sa zakonskim propisima i GDPR-om, kako izbjeći kazne i najčešće pogreške kod usklađivanja? Niz je zakonskih odredbi koje reguliraju rad web shopova, odnosno prodaje proizvoda ili usluga putem web trgovine.

 • 8.7.2020. (srijeda)

 • Zagreb, Hotel The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

 • 775,00 kn

videonadzor-edukacije

ZAKONSKA REGULATIVA I PRAKSA

Važno je naglasiti kako se osobni podaci radnika smiju obrađivati samo ako je to određeno zakonom ili je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. No, postavlja se pitanje kada prevladavaju interesi poslodavca za učinkovitošću radnika, a kada je ugrožena zaštita privatnosti radnika? Pretpostavke za uvođenje videonadzora većim dijelom definirane su Zakonom o zaštiti na radu …

 • 10.7.2020. (petak)

 • Zagreb, Hotel International, Miramarska 24

 • 850,00 kn

komunalni-redari-ovlasti-obveze-edukacije

s praktičnim primjerima

Zakonom o općem upravnom postupku definirana je odredba da ako postoji ovlaštenje za primjenu slobodne ocjene, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana. Seminar je namijenjen službenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi koji obavljaju poslove komunalnih redara …

 • 14.7.2020. (utorak)

 • Zagreb, Hotel International, Miramarska 24

 • 800,00 kn

otkaz-ugovora-o-radu-edukacije

Kod otkazivanja ugovora o radu treba voditi računa o sadržaju, odnosno razlozima za otkaz (opravdani i neopravdani), kao i o otkaznim rokovima (najmanje i najduže trajanje). Čak i uz postojanje zakonom opravdanog razloga za otkaz, izostanak propisanog postupka ili propuštanje rokova čini otkaz nedopuštenim.

 • 16.7.2020. (četvrtak)

 • Zagreb, Hotel International, Miramarska 24

 • 850,00 kn

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.

Korisni linkovi – seminari i edukacije za poslovne subjekte

Pratimo zakonske promjene, potrebe i trendove na tržištu i osiguravamo vam najbolja znanja i praktična rješenja kroz seminare, intenzivne tečaje, edukacije, radionice, poslovne skupove i ostale stručne edukacije namijenjene svim poduzetnicima, javnoj upravi, ali i fizičkim osobama.

U vrijeme kada je svaka poslovna informacija od neprocjenjive važnosti, a vremena za istraživanje i provjeru dobivenih podataka sve manje, pomoći ćemo vam u traženju pravog odgovora i pružiti točne, sažete i praktične informacije.