Seminar2023-01-31T08:59:44+00:00
seminar

Seminari i edukacije

izmjene-zakona-o-radu

Dražen Lančić, dipl. iur.

U Narodnim novinama broj 151/22 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kao i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, sa stupanjem na snagu 01. siječnja 2023. godine. Seminar po gradovima: Zagreb, Rijeka, Split i Osijek.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 3.2.2023. (Split)
  6.2.2023. (Osijek)

 • 112,81 €
  (90,25 € + PDV)
  850,00 kn

arhivsko-gradivo

Martina Krivić Lekić, ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima tijela javne vlasti dužna su utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku, kao i osigurati pretvorbu arhivskoga gradiva koje je u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 10.2.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 102,86 €
  (82,29 € + PDV)
  775,00 kn

mobilni-radnici

Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

U Narodnim novinama broj 152/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu koji propisuje posebna pravila, zahtjeve i mjere kontrole kod upućivanja vozača, kao i odredbe o radnom vremenu i razdoblju raspoloživosti.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 16.2.2023. (četvrtak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 106,18 €
  (84,94 € + PDV)
  800,00 kn

zastita-na-radu-obveze

Krešimir Petlić, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak zaštite na radu

Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, a u skladu s općim propisom o radu, pravilnikom ili drugim aktom utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 17.2.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

 • 112,81 €
  (90,25 € + PDV)
  850,00 kn

uredsko-poslovanje-i-arhiviranje-kadrovske-dokumentacije

Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Jednodnevni seminar: novi sustav javne uprave i promjene u poslovanju – uvođenje informacijskog sustava uredskog poslovanja te vođenje i arhiviranje dosjea zaposlenika. Iskoristite savjete i praktične upute koje smo pripremili na stručnom i interaktivnom seminaru u suradnji sa pravnim stručnjakom.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 27.2.2023. (Rijeka)
  1.3.2023. (Split)

 • 112,81 €
  (90,25 € + PDV)
  850,00 kn

priprema-eu-projekta

doc. dr. sc. Mariela Sjekavica Klepo, voditeljica Službe za razvoj sustava upravljanja u Hrvatskim vodama

Planirate li povući sredstva iz EU fondova? Tko se može prijaviti na natječaj (prihvatljivost prijavitelja) i gdje? Želite li ideju pretvoriti u projekt koji će biti sufinanciran EU sredstvima? Kako uspješno pripremiti projektnu prijavu? Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku?

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 3.3.2023. (petak)

 • Zagreb, Hotel The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

 • 106,18 €
  (84,94 € + PDV)
  800,00 kn

savjetovanje-iz-radnih-odnosa-opatija

Dražen Lačić, dipl. iur., odvjetnik i Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, organizirati rad sa smanjenim brojem radnika, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? Novosti i promjene od 2023. godine.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 9. i 10.3.2023. (četvrtak i petak)

 • Opatija, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5

 • 199,09 €
  (159,27 € + PDV)
  1.500,00 kn

obracun-place

Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Obračun oporezivih i neoporezivih primitaka, nove najniže i najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa, nova minimalna plaća u 2023. godini, roditeljski (očinski) dopust, novosti kod isplate naknade za bolovanje, troškovi prijevoza i prehrane radnika.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 9. i 10.3.2023. (četvrtak i petak)

 • Opatija, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5

 • 199,09 €
  (159,27 € + PDV)
  1.500,00 kn

odnosi-s-javnoscu-i-protokol-opatija

doc. dr. sc. Mirela Holy, docentica, PR stručnjakinja za javni i privatni sektor

Koja pravila vrijede za PR i protokol u poslovnom okruženju? Polaznici dvodnevne edukacije upoznat će s teorijom i praksom odnosa s javnošću, s posebnim naglaskom na odnose s medijima i protokol te dobiti korisne savjete na koji način koristiti alate odnosa s javnošću…

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 16. i 17.3.2023. (četvrtak i petak)

 • Opatija, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5

 • 199,09 €
  (159,27 € + PDV)
  1.500,00 kn

voditelj-voznog-parka

Tomislav Rupić, dipl. ing. prometa

O kvalitetnom upravljanju voznim parkom te načinu korištenja voznog parka u poslovnoj organizaciji, preventivnom održavanju, kalkulaciji troškova i vođenju evidencija, optimalnom održivom upravljanju i utjecaju na okoliš, primjeni najboljih rješenja za potrebe organizacije – na dvodnevnoj edukaciji sa stručnjakom iz prakse uz brojne primjere…

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • 16. i 17.3.2023. (četvrtak i petak)

 • Opatija, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5

 • 199,09 €
  (159,27 € + PDV)
  1.500,00 kn

izmjene-zakona-o-trgovackim-drustvima-2023

Objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja 2023. godine, gdje su određeni preduvjeti za preračunavanje temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, kao i novi minimalni iznosi temeljnog kapitala u eurima te minimalni nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela u eurima.

»Seminar – edukacija – savjetnik«

 • Uskoro NOVI termin!

 • Zagreb

 • Karta


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima i edukacijama, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz ponude.

  Novosti

  Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije

  Tags: , |

  Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera, ugošćenja i donacije ⇒ Reprezentacija Reprezentacija, darivanje poslovnih partnera i ugošćenja su 100% računovodstveni trošak za obveznike poreza na dobit, odnosno 100% izdatak za obveznike poreza na dohodak. U nastavku [...]

  Korisni linkovi

  Seminari i edukacije

  Pratimo zakonske promjene, potrebe i trendove na tržištu i osiguravamo vam najbolja znanja i praktična rješenja kroz seminare, intenzivne tečaje, edukacije, radionice, poslovne skupove i ostale stručne edukacije namijenjene svim poduzetnicima, javnoj upravi, ali i fizičkim osobama.

  Inhouse edukacije

  Naša konkurentska prednost je da organiziramo edukacije u vašem prostoru ili u prostoru izvan vaše tvrtke, a prema dogovoru, neovisno o broju sudionika i u terminima koji se prilagođavaju u skladu s vašim vremenom i s našim stalnim stručnim suradnicima.

  Polaznicima je omogućeno praćenje edukacije uz tiskani materijal, a potvrdu o sudjelovanju šaljemo na e-mail adresu polaznika.

  Pitanja su moguća za vrijeme i nakon edukacije, ali i unaprijed na e-mail adresu organizatora koja će biti odgovorena usmeno za vrijeme edukacije.

  Go to Top