Novo uređenje ovršnog postupka

2022-04-13T10:54:19+00:00

Novo uređenje ovršnog postupka ⇒ Novi ovršni zakon Novi Ovršni zakon koji stupa na snagu u 2020. godini izazvao je burnu raspravu u javnosti i donosi niz promjena. No, svi se slažu kako bi se ovršni postupak trebao provoditi brzo, učinkovito i ekonomično, te štititi dostojanstvo ovršenika i osigurati da provedba za njega bude što manje nepovoljna. Zbog uočenih poteškoća u primjeni Ovršnog zakona i potrebe njegovog usklađivanja s drugim zakonima kako bi se dobila horizontalna usklađenost zakonodavnog sustava, u saborskoj proceduri je donošenje novog Ovršnog zakona, a radi pojednostavljenja provedbe ovršnog postupka uz jačanje zaštite dostojanstva ovršenika i manje [...]

Novo uređenje ovršnog postupka2022-04-13T10:54:19+00:00

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

2022-07-18T13:01:55+00:00

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma Za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma Republika Hrvatska provodi nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu uzima u obzir propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka i zaštitu tajnosti podataka, koja će se redovito ažurirati svake četiri godine od prethodno provedene nacionalne procjene rizika, te po potrebi i ranije. Vlada donosi Nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj te na temelju nje donosi Akcijski plan za smanjenje [...]

Obveznici provedbe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma2022-07-18T13:01:55+00:00

Registar stvarnih vlasnika

2022-07-18T13:04:59+00:00

Registar stvarnih vlasnika ⇒ Obveza prijave u Registar stvarnih vlasnika stranke do 31. prosinca 2019. Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, 39/19) i Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/19) određeni su pravni subjekti koji moraju do 31. prosinca 2019. upisati podatke o svojem stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika stranke. To su: trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva, komanditna društva, gospodarska interesna udruženja) podružnice stranih trgovačkih društava udruge zaklade fundacije ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač. [...]

Registar stvarnih vlasnika2022-07-18T13:04:59+00:00

Otkazni rok

2022-03-04T08:35:24+00:00

Otkazni rok ⇒ Otkazni rok Započinje na dan kada je radniku dostavljen otkaz ugovora o radu. Otkazni rok ne teče tijekom trudnoće, korištenja rodiljnog ili bilo kojeg drugog dopusta, kao ni za vremena privremene nesposobnosti za rad. Kod redovitog otkaza, otkazni rok traje najmanje dva tjedna u ako je radnik kod istog poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno manje od jedne godine. Otkazni rok može trajati mjesec dana ako je radnik u radnom odnosu proveo kod poslodavca neprekidno jednu godinu. Ako je radnik kod poslodavca u radnom odnosu proveo neprekidno dvije godine, otkazni rok je mjesec dana i dva tjedna. [...]

Otkazni rok2022-03-04T08:35:24+00:00

Inventura

2022-04-13T10:57:03+00:00

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine neplaćene fakture prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i dr. Zašto se inventura provodi? Zakon o računovodstvu propisuje obvezu popisivanja cjelokupne imovine i izvora vlasništva (vlastiti kapital + obveze) na dan godišnjih financijskih izvještaja tj. na 31.12. svake godine. Međunarodni računovodstveni standardi također propisuju da financijski izvještaji trebaju realno i objektivno iskazivati stanja imovine i obveza, za što je [...]

Inventura2022-04-13T10:57:03+00:00

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)

2022-04-13T10:58:17+00:00

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) ⇒ Opća ureba o zaštiti podataka Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) predviđena je mogućnost angažiranja osobe koja je odgovorna za pravilno prikupljanje i obradu osobnih podataka u tvrtkama ili organizacijama, tzv. Data Protection Officer (DPO), odnosno službenik za zaštitu (osobnih) podataka. Službenik bi trebao na primjeren način i pravodobno biti uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka. Voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem: obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju [...]

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)2022-04-13T10:58:17+00:00

Neoporezivi primici

2022-04-13T10:56:07+00:00

Neoporezivi primici ⇒ Neoporezivi primici Neoporezivi primici radnika koji se obvezno moraju isplatiti na tekući račun su: novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, do 5.000,00 kn godišnje, novčane paušalne naknade za troškove prehrane radnika, do 5.000,00 kn godišnje, naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (kopije ugovora ili računa dostavljenih poslodavcu), do visine stvarnih izdataka, naknade za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, [...]

Neoporezivi primici2022-04-13T10:56:07+00:00
Go to Top