Ugovor o uputi (asignaciji)

2022-07-22T11:43:57+00:00

Asignacija - ugovor o uputi ⇒ Asignacija U praksi, posebno kod obračunskih plaćanja, često se susrećemo s pojmom „asignacija“. Asignacija, ili uputa, je ugovor obveznog prava reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11- Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: ZOO) u čl. 130. - 144. Ovim ugovorom jedna osoba, uputitelj (asignant), ovlašćuje drugu osobu, upućenika (asignata), da za njezin račun ispuni nešto odre­đenoj trećoj osobi, primatelju upute (asignataru), a ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. Ovaj ugovor se često zamjenjuje ugovorom o ustupu potraživanja (cesijom), kod kojeg dolazi [...]

Ugovor o uputi (asignaciji)2022-07-22T11:43:57+00:00

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.

2022-04-13T10:27:24+00:00

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020. ⇒ Temeljem zakonskog uređenja rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog kvotnog sustava Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu, a vodeći računa o stvarnim potrebama i stanju na tržištu rada, broju nezaposlenih te mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja raspoložive radne snage. Najveći broj dozvola za novo zapošljavanje stranaca odnosi se na djelatnosti graditeljstva te turizma i ugostiteljstva, budući da je u navedenim djelatnostima najizraženiji nedostatak radne snage. Temeljem Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. (NN, broj 113/19) godišnja [...]

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.2022-04-13T10:27:24+00:00

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu

2022-05-13T06:27:09+00:00

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu ⇒ Načelo slobode obavljanja djelatnosti Na trgovačka društva pa i društvo s ograničenom odgovornošću primjenjuje se načelo slobode obavljanja djelatnosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19). Predmet poslovanja Predmet poslovanja trgovačkoga društva može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti. Zakonom o trgovačkim društvima je općenito određeno kako je dopuštena svaka djelatnost koja nije zakonom zabranjena, ili nije suprotna moralu društva. To, između ostalog, znači kako trgovačka društva ne smiju obavljati određene djelatnosti ako nemaju posebne dozvole (npr. proizvodnja i promet lijekova, oružja [...]

Obavljanje neregistrirane djelatnosti u trgovačkom društvu2022-05-13T06:27:09+00:00

Sukob interesa u postupku javne nabave

2022-05-18T06:47:07+00:00

Sukob interesa - javna nabava ⇒ Zakon o javnoj nabavi Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) je određeno kako je naručitelj obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima. Sukob interesa - javna nabava Sukob interesa - javna nabava, između naručitelja i gospodarskog subjekta, kako je to određeno Zakonom o javnoj nabavi, obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja, ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne [...]

Sukob interesa u postupku javne nabave2022-05-18T06:47:07+00:00

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu

2022-05-13T06:24:32+00:00

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Od ove godine je Zakonom o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) predviđena mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu. U stvari, radi se o mogućnosti osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu sudskog registra i uz korištenje obrazaca koji se nalaze u prilogu Zakona o trgovačkom društvima. Jasno, na ovaj način se [...]

Uvjeti za osnivanje trgovačkog društva na daljinu2022-05-13T06:24:32+00:00

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima

2022-04-12T14:04:42+00:00

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima ⇒ Blagdani - Novi zakon o blagdanima U Narodnim novinama broj 110/2019 objavljen je Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. Blagdani i neradni dani u Republici Hrvatskoj su: 1. siječnja – Nova godina 6. siječnja – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja - Uskrs i Uskrsni ponedjeljak - Tijelovo 1. svibnja – Praznik rada 30. svibnja – Dan državnosti 22. lipnja – Dan antifašističke borbe 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja 15. kolovoza – [...]

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima2022-04-12T14:04:42+00:00

Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika

2022-07-06T13:27:03+00:00

Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika ⇒ Ugovorna zabrana natjecanja - Zakon o radu Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika uređena je u članku 102. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: ZOR). Sukladno odredbama ZOR-a, poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem te da ne smije za svoj račun, ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem. Ovdje se radi o tzv. ugovornoj zabrani natjecanja. Ovakav ugovor o [...]

Ugovorna zabrana natjecanja između poslodavca i radnika2022-07-06T13:27:03+00:00

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu

2022-05-20T07:13:23+00:00

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu ⇒ Godišnji odmor Krajem svake godine u praksi se često koristi preostali godišnji odmor iz tekuće godine radi spajanja božićnih blagdana, Nove godine i blagdana Sveta tri kralja. S time u vezi se postavlja pitanje prenošenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz tekuće kalendarske godine u sljedeću. Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19) je određeno kako neiskorišteni dio godišnjeg odmora za tekuću godinu radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Međutim, radnik ne može prenijeti dio godišnjeg odmora iz tekuće godine u sljedeću na opisani način ako mu je [...]

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu2022-05-20T07:13:23+00:00

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca

2022-07-18T13:03:18+00:00

Sprječavanje pranja novca - dubinske analize ⇒ Sprječavanje pranja novca Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke. Novim pravilnikom se propisuje: postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje obveznici trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize [...]

Dubinske analize u sustavu sprječavanja pranja novca2022-07-18T13:03:18+00:00

Počeo Interliber – 42. međunarodni sajam knjiga

2021-02-05T22:11:29+00:00

Počeo Interliber - 42. međunarodni sajam knjiga ⇒ Interliber već četrdeset dvije godine predstavlja središnje mjesto za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja koji okuplja najznačajnije nakladnike i knjižare. Održava se u terminu od 12. do 17. studenog u paviljonima 5, 6 i 7a i Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, a okuplja više od 380 izlagača iz 13 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Italija, Kina, Nizozemska, Njemačka, Rusija, SAD, Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo). Posjetitelje očekuju predstavljanja novih knjiga domaćih i inozemnih autora, druženja i razgovori s književnicima, čitaonice i radionice, dodjele književnih nagrada, aukcije starih knjiga, kvizovi, [...]

Počeo Interliber – 42. međunarodni sajam knjiga2021-02-05T22:11:29+00:00
Go to Top