Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.

2022-04-13T10:51:16+00:00

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020. ⇒ (Nova minimalna plaća 01.01.2022. godine »OVDJE) Pravna osnova Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu, Zakonom o minimalnoj plaći. Prema članku 90. Zakona o radu poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređena kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu. Zakon o minimalnoj plaći Posebni propis koji utvrđuje iznos minimalne plaće je [...]

Nova minimalna plaća od 1. siječnja 2020.2022-04-13T10:51:16+00:00

Primjena eRačuna u javnoj nabavi

2022-04-13T10:52:01+00:00

Primjena eRačuna u javnoj nabavi ⇒ E račun - Zakon o izdavanju u javnoj nabavi U praksi su česta pitanja i nedoumice na koje se točno račune primjenjuje Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune (e Račun) koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene [...]

Primjena eRačuna u javnoj nabavi2022-04-13T10:52:01+00:00

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?

2022-11-03T15:07:27+00:00

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja? ⇒ Zakon o zaštiti potrošača Od 27. prosinca, kako je to i određeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14, 110/15, 14/19) počinju sezonska sniženja u našim trgovinama. Sezonsko sniženje je poseban oblik prodaje potrošačima uređen ovim Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja (NN, br. 135/15). Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Inače, Pravilnikom je određeno kako se sezonsko sniženje odvija dva puta godišnje. Tako zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca, a ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja. Sezonsko sniženje može trajati [...]

Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja?2022-11-03T15:07:27+00:00
Go to Top