GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji

2022-07-07T07:10:09+00:00

GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji ⇒ Prepoznavanje simptoma bolesti GlobalLogic je razvio GLOFace IT rješenje koje omogućava vozaču prepoznati srčani ili moždani udar. Sustav identificira karakteristične simptome ovih bolesti, odnosno asimetriju lica, grimasu uzrokovanu bolovima te tikove na licu. Ako se navedeni simptomi otkriju, relevantne službe automatski se obavještavaju. Znakovi umora GLOFace također omogućava analizu vozačevog lica tijekom vožnje kako bi se otkrili znakovi umora ili ako je osoba zaspala za vrijeme vožnje. Sustav također ima i niz drugih funkcionalnosti, pa je tako moguće prepoznavanje više lica u stvarnom vremenu. Nvidia CUDA software Sustav se [...]

GLOFace – rješenje za prepoznavanje umora i tegoba u vožnji2022-07-07T07:10:09+00:00

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva

2022-05-13T06:23:55+00:00

Odgovornost članova uprave i društva za porezne obveze ⇒ Neizvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18; u daljnjem tekstu: OPZ), na nekoliko mjesta uređuje odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva. Tako je, između ostalog, OPZ-om određeno kako, između ostalog, zakonski zastupnici trgovačkih društava, a to su članovi uprave, moraju ispunjavati porezne obveze osoba koje zastupaju. Isto tako, zastupane osobe, odgovaraju za neplaćeni i manje plaćeni porez i pripadajuće kamate koje su posljedica neizvršavanja obveza iz porezno-dužničkog odnosa. U slučaju da su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili [...]

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva2022-05-13T06:23:55+00:00

Zaklada Ana Rukavina

2021-02-05T21:48:05+00:00

Na koncertu Želim život građani donirali 1.3 milijuna kuna ⇒ Zaklada Ana Rukavina Na 14. koncertu Želim život, održanom na glavnom zagrebačkom trgu, 17. prosinca 2019., u organizaciji Zaklade Ane Rukavina i Nove TV, prikupljeno je 1.288.443,75 kuna za daljnji rad Zaklade. Tradicionalni božićni koncert okupio je velik broj građana, glazbenih zvijezda te uglednika iz političkog i društvenog života koji su se tijekom cijele večeri u pozivnom centru javljali na humanitarni broj 060 9000. U samo nekoliko sati građani su čak 206.151 puta okrenuli taj broj te ponovno pokazali veliko srce i solidarnost prema teško oboljelima u Hrvatskoj i svijetu. [...]

Zaklada Ana Rukavina2021-02-05T21:48:05+00:00

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020.

2022-04-13T10:20:29+00:00

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020. ⇒ Porezna reforma Od 2016. godine provedena su tri kruga porezne reforme. U Narodnim novinama broj 121/19 objavljene su izmjene i dopune propisa koji reguliraju četvrti krug porezne reforme. Većina zakonskih izmjena stupa na snagu od 01. siječnja 2020. godine, osim Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine i pojedinih odredaba koje će stupiti na snagu kasnije. Radi se o sljedećim izmjenama poreznih zakonskih propisa: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Zakon o izmjenama i dopunama [...]

Porezna reforma – provedba novih mjera od 01.01.2020.2022-04-13T10:20:29+00:00

Zaštita od nasilja i mobinga na radnom mjestu

2022-04-13T10:21:54+00:00

Zaštita od nasilja i mobinga na radnom mjestu ⇒ Nasilje i mobing Radnici, na žalost, u praksi na radnom mjestu mogu biti izloženi različitim oblicima diskriminacije, nasilja, uznemiravanja, odnosno mobinga svojih kolega, ili bossinga od strane njihovih pretpostavljenih. Navedeni razni oblici izloženosti radnika ovakvim ponašanjima na radnom mjestu negativno utječu na sigurnost i zdravlje radnika na radu pa je zaštita od navedenih psihosocijalnih rizika svakako dio materije zaštite na radu. Mobing, kao poseban oblik ponašanja na radnome mjestu kojim se narušavaju čast, ugled, dostojanstvo i integritet radnika u svrhu prisiljavanja napuštanja radnoga mjesta nije posebno definiran ni u jednom zakonu, [...]

Zaštita od nasilja i mobinga na radnom mjestu2022-04-13T10:21:54+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

2022-05-13T06:21:32+00:00

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću ⇒ Istupanje iz društva U poslovanju se događaju situacije kada dosadašnji imatelj udjela želi prestati biti članom društva s ograničenom odgovornošću (u nastavku teksta: d.o.o.). Član d.o.o. može prestati biti imateljem udjela njegovim prenošenjem na drugog člana, novog, ili starog, temeljem ugovora (npr. sklapanjem ugovora o prijenosu i prodaji poslovnog udjela, ugovora o darovanju), ali i istupanjem iz d.o.o. Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11-Kazneni zakon, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD), istupanje člana iz društva s ograničenom [...]

Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću2022-05-13T06:21:32+00:00

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka

2022-04-13T10:24:31+00:00

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka ⇒ Program edukacije o zaštiti osobnih podataka Edukaciju o zaštiti osobnih podataka kod poslodavca provodi u prvom redu službenik za zaštitu podataka. Naime, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba), između ostalog, predviđeno je kako službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama [...]

Obveza izrade programa edukacije o zaštiti podataka2022-04-13T10:24:31+00:00

Isplata božićnice radnicima

2022-04-13T10:26:02+00:00

Isplata božićnice radnicima ⇒ Božićnica Isplata prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na božićnicu, nagradu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca, npr. odluke. Navedenim izvorima prava može biti određeno pravo na isplatu i visina prigodne nagrade ili dara. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Pisana izjava Ako se prigodna nagrada (božićnica, uskrsnica, naknada za godišnji odmor i sl.) isplaćuje radniku koji radi [...]

Isplata božićnice radnicima2022-04-13T10:26:02+00:00

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu

2022-04-12T14:02:53+00:00

Postupanje u dobroj vjeri u porezno - pravnom odnosu ⇒ Porezno - pravni odnos - Opći porezni zakon U Općem poreznom zakonu (NN, br. 115/16, 106/18) je propisano kako su sudionici porezno-pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri. To znači kako sudionici u porezno-pravnom odnosu moraju postupati savjesno i pošteno sukladno zakonu. Način postupanja u dobroj vjeri propisan je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 45/19). Ovim pravilnikom je određeno kako porezno tijelo postupa u dobroj vjeri sukladno članku 9. Općeg poreznog zakona na način da poreznog obveznika obavještava o njegovim pravima i obvezama u poreznim postupcima koji [...]

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu2022-04-12T14:02:53+00:00

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija

2021-02-05T21:59:23+00:00

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija ⇒ Paljenje adventske svijeće na Manduševcu U subotu, 30. studenog, službeno je počeo najbolji advent u Europi i to paljenjem prve adventske svijeće na velikom vijencu oko Manduševca, a trajat će, zajedno s novogodišnjim događanjima, do 7. siječnja 2020. godine. Prosinac je u Zagrebu za mnoge najljepši mjesec u godini, a to dokazuje i činjenicom da je tri godine zaredom izabran najljepšim adventom u Europi. Njegovi se sadržaji i dalje obogaćuju pa je dolazak u Zagreb u adventsko vrijeme u kalendaru mnogih turista upisano mjesecima unaprijed. Lokacije Advent na Zrinjevcu, Fuliranje na Strossmayerovom, [...]

Advent u Zagrebu – najljepša božićna čarolija2021-02-05T21:59:23+00:00
Go to Top