Tajnost podataka u postupku javne nabave

2022-05-18T06:46:26+00:00

Tajnost podataka u postupku javne nabave ⇒ Tajnost podataka javna nabava Odredbom čl. 52. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije temeljem zakona, drugog propisa, ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke, ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. U slučaju da je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu temeljem koje su ti podaci označeni tajnima. To zapravo znači kako pravni subjekt mora navesti zakon, drugi propis, ili opći akt temeljem kojeg su neki podaci označeni tajnima. Izuzetak Od navedenog [...]

Tajnost podataka u postupku javne nabave2022-05-18T06:46:26+00:00

Valjana privola u skladu s GDPR-om

2022-04-12T14:01:50+00:00

Valjana privola u skladu s GDPR-om ⇒ Privola Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola bi se trebala dati afirmativnim činom, kao što je označavanje polja na internetu ili potpisivanje obrasca, poput pisane izjave. Primjerice, to bi moglo obuhvaćati označavanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavaka usluga informacijskog društva ili drugu izjavu, ili ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvaća predloženu obradu [...]

Valjana privola u skladu s GDPR-om2022-04-12T14:01:50+00:00

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu

2022-04-12T14:01:19+00:00

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu ⇒ U Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) se predviđa posebna zaštita određenih kategorija radnika za vrijeme trajanja radnog odnosa. Takva zaštita Zakonom je posebno predviđena i za trudnice, roditelje i posvojitelje. Osim toga, posebna zaštita ove kategorije radnika predviđena je i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 59/17; u daljnjem tekstu: ZRRP). Zabrana nejednakog postupanja Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja, ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi [...]

Posebna zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu2022-04-12T14:01:19+00:00

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca

2022-04-12T14:02:20+00:00

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca ⇒ Procjena rizika Od 08.01.2020. na snazi je izmijenjeni Pravilnik o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji donosi značajne novine koje se odnose na obvezu izrade procjene rizika u slučaju povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, što uključuje i rad od kuće. Pravilnikom je, naime, određeno kako poslodavac, pod uvjetima određenim Pravilnikom, nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, samo pod sljedećim uvjetima: radi se o administrativnim, uredskim i sličnim poslovima za koje je u [...]

Novosti iz zaštite na radu: postupak procjene rizika kod poslodavca2022-04-12T14:02:20+00:00

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla?

2022-04-13T10:18:39+00:00

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla? ⇒ Zapošljavanje Obzirom na nedostatak radne snage kojem sve češće svjedočimo u zadnje vrijeme, pred poslodavce u Republici Hrvatskoj se često postavlja pitanje kako riješiti problem radne snage u slučaju povećanja obujma posla, novim zapošljavanjem, ili uređivanjem radnog vremena u okvirima Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19). Novo zapošljavanje ili uređivanje radnog vremena prema Zakonu o radu  Što se tiče novog zapošljavanja, ako je povećanje obujma posla privremeno, poslodavci imaju dvije mogućnosti: sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, sklapanje ugovora o radu za dopunski rad s radnikom koji radi kod [...]

Kako postupiti u slučaju povećanja obujma posla?2022-04-13T10:18:39+00:00

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca

2022-04-13T10:19:12+00:00

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca ⇒ Zaštita na radu Od 1. siječnja 2020. na snazi je novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN, br. 126/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji zamjenjuje stari pravilnik istog naziva. Novi Pravilnik sadržajno ne donosi bitnije izmjene u odnosu na stari. Zaštita na radu - uvjeti za obavljanje poslova  kod poslodavca Pravilnikom je određeno kako poslove zaštite na radu kod poslodavca mogu obavljati: stručnjak za zaštitu na radu koji ispunjava uvjete propisane Pravilnikom, sam poslodavac, ili njegov ovlaštenik u skladu s uvjetima iz čl. 4. Pravilnika. U svakom [...]

Novi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca2022-04-13T10:19:12+00:00

Prijeboj ili kompenzacija

2022-04-13T10:19:58+00:00

Prijeboj ili kompenzacija ⇒ Prijeboj ili kompenzacija Prema Zakonu o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11-Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: Zakon), prijeboj, ili kompenzacija je jedan od načina prestanka međusobnih obveza vjerovnika i dužnika. Uvjeti za provođenje prijeboja između dužnika i vjerovnika su sljedeći: obje tražbine moraju glasiti na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kakvoće; obje tražbine moraju biti dospjele. Treba istaknuti kako prijeboj ne nastaje čim se ispune pretpostavke za to, nego tek izjavom o prijeboju. Primjer: Izjava o prijeboju Trgovačko društvo EEE d.o.o. Rijeka, Nova cesta 11c, OIB [...]

Prijeboj ili kompenzacija2022-04-13T10:19:58+00:00
Go to Top