Rad na izdvojenom mjestu rada – od kuće

2022-04-13T06:30:10+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada - od kuće ⇒ U vrijeme nastale epidemije izazvane koronavirusom radni odnosi i uvjeti rada su se promijenili. Svima koji su u mogućnosti preporučuje se rad od kuće. Poslodavci bi za takav rad trebali sklopiti aneks ugovora o radu za one radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu ili sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada – od kuće u slučaju kada zapošljavanju nove radnike. Ugovor o radu Ugovor o radu je ugovor kojim se utvrđuju od­nosi između poslodavca i radnika u vezi s radnim odnosom, a gdje ugovaraju uvjete rada i primitke po [...]

Rad na izdvojenom mjestu rada – od kuće2022-04-13T06:30:10+00:00

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

2022-04-13T06:28:30+00:00

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒ Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti Na svojim internet stranicama Porezna uprava objavila je obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uvjetovanih nastalom izvanrednom situacijom epidemije koronavirusa - COVID 19 informacije. Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti poduzetnik iz članka 44. stavka 1. OPZ-a. To znači svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba. Pod fizičkom osobom podrazumijevamo obrtnike (bez obzira utvrđuje li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili je obrtnik paušalista), fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, poljoprivrednik, iznajmljivač – paušalista i ostali poduzetnici [...]

Plaćanje poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti2022-04-13T06:28:30+00:00

Radni odnosi – mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava

2022-04-13T06:32:35+00:00

Radni odnosi - mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava ⇒ Radni odnosi Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu, propisana je obveza poslodavca organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, u kojem je smislu obavezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima. Koje su obveze radnika u odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova? U odnosu na izvršavanje ugovorenih poslova, obveza je primjene svih zakona i propisa kao i [...]

Radni odnosi – mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava2022-04-13T06:32:35+00:00

Zapošljavanje i rad studenata

2022-04-13T06:31:46+00:00

Zapošljavanje i rad studenata ⇒ Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova Od 13.02.2020. na snazi je Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 16/20), koji donosi jednu, ali važnu izmjenu Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/18 i 16/20; u daljnjem tekstu: Zakon). Naime, sada, kako to proizlazi iz zakonskih odredbi, poslodavci mogu pod uvjetima određenim Zakonom angažirati za rad redovite i izvanredne studente, državljane Republike Hrvatske, ili zemlje članice Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, ili strane državljane koji studiraju u RH. Definicija pojma "student" Praktično jedini predmet zakonske izmjene bila [...]

Zapošljavanje i rad studenata2022-04-13T06:31:46+00:00

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja

2022-06-29T08:37:31+00:00

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja ⇒ Bolovanje Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13, 137/13 i 98/19, dalje u tekstu: ZOZO), privremenom nesposobnošću, odnosno bolovanjem, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ZOZO-a, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ZOZO-a zbog kojih je radnik spriječen ispunjavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu. Okolnosti koje utvrđuje članak 39. ZOZO- a prema kojemu radniku pripada pravo na naknadu plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a ako je [...]

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja2022-06-29T08:37:31+00:00

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020.

2022-04-13T06:30:59+00:00

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. ⇒ Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini su: 1. Potpore za zapošljavanje 1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2. Potpore za usavršavanje 3. Potpore za samozapošljavanje 4. Obrazovanje i osposobljavanje 4.1. Obrazovanje nezaposlenih 4.2. Obrazovanje zaposlenih 4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu 4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja 4.5. Aktivacijski programi 5. Javni rad 6. Potpore za očuvanje radnih mjesta 6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva 7. Stalni sezonac Mjere zapošljavanja [...]

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020.2022-04-13T06:30:59+00:00
Go to Top