Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije

2022-04-13T10:48:52+00:00

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije ⇒ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na svojim web stranicama (mrms.gov.hr) objavilo je letak u obliku uputa za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19. U uputama je navedeno kako su se poslodavci i radnici dužni pridržavati svih mjera zaštite donesenih od strane Stožera civilne zaštite. Slijedeći opća načela prevencije utvrđena Zakonom o zaštiti na radu, poslodavci su dužni pridržavati se i ovih posebnih mjera. Obveza o osiguranju sredstava zaštite i drugih mjera zaštite odnosi se na poslodavce, dok su [...]

Upute za poslodavce i radnike u okolnostima epidemije2022-04-13T10:48:52+00:00

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti

2022-04-13T10:50:30+00:00

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti ⇒ Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih aktivnosti, s obzirom na ograničenja uvedena slijedom proglašene epidemije za vrijeme trajanja koronavirusa, odvijat će se u tri faze (prva faza - otvaranje trgovina, gradskog prijevoza, treninga; druga faza - puni rad zdravstvenog sustava, frizera, kozmetičara, brijača; treća faza - okupljanja do 10 osoba, rad trgovačkih centara, vrtića, razredne nastave). Reaktiviranje dijela gospodarskih i društvenih djelatnosti i aktivnosti ovisit će o epidemiološkoj situaciji, odnosno prelazak iz jedne faze u drugu, počevši od 27. travnja, zatim 4. te 11. svibnja. Poseban naglasak stavljen je na primjenu i [...]

Preporuke i odluke za pokretanje gospodarskih aktivnosti2022-04-13T10:50:30+00:00

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom

2022-04-13T06:25:52+00:00

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom ⇒ Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN br. 36/2020, dalje u tekstu: Odluka), koja je stupila na snagu 20. ožujka 2020., odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca. Odgođena obveza plaćanja navedene novčane naknade može se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze. Za [...]

Odgoda plaćanja novčane naknade kod zapošljavanja osoba s invaliditetom2022-04-13T06:25:52+00:00

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

2022-04-13T06:26:56+00:00

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ⇒ Ovrha na plaći 2022. OVDJE Moratorij Zadnjim dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 68/18, 2/20, 46/20, 47/20; dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 18. travnja 2020. godine omogućen je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe u odnosu na ovršenike fizičke osobe, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u trajanju najmanje 3 mjeseca (najmanje do 18. srpnja 2020. godine), sa mogućnošću produljenja ovog zastoja u provedbi ovrhe za daljnja 3 mjeseca. Radi se o trećim izmjenama i dopunama Zakona ove godine. U smislu novih zakonskih odredbi, pod [...]

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima2022-04-13T06:26:56+00:00

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka

2022-05-20T07:15:50+00:00

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka ⇒ Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust, odnosno oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće u ukupnom trajanju od sedam radnih dana za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolešću ili smrću člana uže obitelji. Zakonom o radu je dana mogućnost da radnik može imati pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, osim ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Pravo na plaćeni dopust Radnik također ima pravo na plaćeni [...]

Plaćeni i neplaćeni dopust radnika – primjeri odluka2022-05-20T07:15:50+00:00

Odluke o korištenju godišnjeg odmora

2022-06-17T08:40:05+00:00

Odluke o korištenju godišnjeg odmora ⇒ Odluke o korištenju godišnjeg odmora Za razliku od rasporeda korištenja godišnjeg odmora koji se odnosi na sve radnike poslodavca, obavijest, odnosno odluka o korištenju godišnjeg odmora je akt poslodavca koji se odnosi na pojedinačnog radnika i sadrži podatak o trajanju predstojećeg godišnjeg odmora radnika i razdoblju njegovog korištenja. Ova obavijest/odluka o korištenju godišnjeg odmora mora se dostaviti radniku najmanje petnaest dana prije korištenja prvog dana godišnjeg odmora na koji se sama obavijest/odluka odnosi. Kako bi poslodavac izbjegao obvezu iz članka 85. st. 4. Zakona o radu prema kojoj mora radnika najmanje petnaest dana prije [...]

Odluke o korištenju godišnjeg odmora2022-06-17T08:40:05+00:00

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu

2022-04-13T06:27:41+00:00

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu ⇒ Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Zaključkom su utvrđene mjere pomoći gospodarstvu čija je provedba u nadležnosti Ministarstva financija i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Tijekom trajanja posebnih okolnosti, kako je navedeno u Zaključku, provest će se sljedeće mjere: iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000,00 kuna u travnju i svibnju 2020. godine; poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih [...]

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu2022-04-13T06:27:41+00:00

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće

2022-04-13T06:29:17+00:00

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće ⇒ Proglašenjem epidemije COVID-19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), te sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprečavanja širenja epidemije, mnogi poduzetnici morali su prilagoditi svoje poslovanje, a samim time poslovne okolnosti i radni uvjeti su se uvelike promijenili. Prekid rada Poslodavac bi u ovim uvjetima epidemije koronavirusa mogao donijeti odluku o prekidu rada, a gdje radnici ne bili u obvezi rada, ali bi poslodavac imao obvezu isplate plaće sukladno članku 95. stavku 3. Zakona o radu (radnik [...]

Odluka o prekidu rada, smanjenju radnog vremena i plaće2022-04-13T06:29:17+00:00
Go to Top