Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj

2022-04-12T13:55:19+00:00

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj ⇒ Postavlja se pitanje provedbe mjera zaštite na radu za strane radnike i druge strance koji obavljaju određene poslove za poslodavce u Republici Hrvatskoj. Treba istaknuti kako se obveze poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu odnose na sve radnike, bez obzira na njihovo državljanstvo, znači i na strane radnike i druge osobe na radu kod poslodavca. Koje su obveze poslodavca kod provedbe mjera zaštite na radu? Obveze poslodavca prema radnicima, uključivo i strane radnike, u prvom redu proizlaze iz zakonskih odredbi. Sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti na radu (Zakon), [...]

Mjere zaštite na radu za strane radnike u Hrvatskoj2022-04-12T13:55:19+00:00

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu

2022-04-12T13:56:46+00:00

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu ⇒ Jedno od prava nezaposlenih radnika koji su se na vrijeme (u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa) prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), koje je predviđeno Zakonom o tržištu rada (NN br. 118/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) je i pravo na novčanu naknadu temeljem osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Ovo pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pravo na novčanu naknadu stječu radnici kojima je prestao radni odnos i [...]

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu2022-04-12T13:56:46+00:00

Materijalna prava obveznika civilne zaštite

2022-04-12T13:55:43+00:00

Materijalna prava obveznika civilne zaštite ⇒ Obveznik civilne zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, među kojima ističemo Uredbu o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN br. 33/17; u nastavku teksta: Uredba). Ovom Uredbom uređuje se način i uvjeti za ostvarivanje materijalnih prava koja se odnose na naknadu plaće, troškova prijevoza, osiguranja i drugih naknada mobiliziranim pripadnicima postrojbi civilne zaštite (u nastavku teksta: mobilizirani pripadnik) za vrijeme sudjelovanja u [...]

Materijalna prava obveznika civilne zaštite2022-04-12T13:55:43+00:00

Obavijest o održavanju seminara uz potrebne mjere

2022-03-16T12:10:15+00:00

Održavanje seminara i edukacija uz potrebne mjere ⇒ Nakon više od dva mjeseca prekida rada, a radi uvođenja mjera karantene te odluka i preporuka o sprječavanju širenja koronavirusa, mjere o zabrani okupljanja na javnim mjestima popuštaju, te se ponovno vraćamo s održavanjem seminara i edukacija, što nas izuzetno veseli. I dalje svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju te važeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i preporuke za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. S tim u vezi, broj sudionika na seminarima i edukacijama je ograničen, a ovisno o situaciji taj broj se može povećati ili smanjiti. Zdravlje i sigurnost naših polaznika nam [...]

Obavijest o održavanju seminara uz potrebne mjere2022-03-16T12:10:15+00:00

Poslovno uvjetovani otkaz

2022-04-12T13:08:07+00:00

Poslovno uvjetovani otkaz ⇒ Sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), poslovno uvjetovani otkaz je redoviti otkaz kojeg poslodavci koriste kada su iz gospodarskih, odnosno organizacijskih i tehničkih razloga prisiljeni otkazati ugovor o radu radnicima, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok. Kod ovog oblika redovitog otkaza ugovora o radu ne postoji krivnja radnika pa radnici mogu ostvarivati prava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - HZZ uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanih Zakonom o tržištu rada. U praksi se pod gospodarskim razlozima podrazumijevaju razlozi koji nastaju iz vanjskih utjecaja, neovisno od poslovnih poteza poslodavca i [...]

Poslovno uvjetovani otkaz2022-04-12T13:08:07+00:00

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima

2022-04-12T13:56:21+00:00

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima ⇒ Agencija za zaštitu osobnih podataka (u tekstu: Agencija), kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, potaknuta upitima fizičkih i pravnih osoba vezanim za obradu osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt (frizeri, brijačnice, kozmetički saloni), u odnosu na revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja širenja virusa COVID-19 donijela je mišljenje, odnosno preporuku za prikupljanje, tj. obradu osobnih podataka koju je objavila na svojoj web stranici. Preporuke za rad u uslužnim djelatnostima kod prikupljanja osobnih podataka Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u skladu sa Odlukama Stožera civilne [...]

Prikupljanje podataka u uslužnim djelatnostima2022-04-12T13:56:21+00:00

Sustav i djelovanje civilne zaštite

2022-04-12T13:57:49+00:00

Sustav i djelovanje civilne zaštite ⇒ Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj uređen je odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN, 82/15, 118/18 i 31/20; dalje u tekstu: Zakon) i cijelim nizom podzakonskih propisa donesenih temeljem istog zakona. U odredbama Zakona civilna zaštita je definirana kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Odredbama Zakona uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih [...]

Sustav i djelovanje civilne zaštite2022-04-12T13:57:49+00:00

Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

2022-04-12T13:57:12+00:00

Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ⇒ Od 1. svibnja 2020. na snazi je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN br. 53/20, dalje u tekstu: Zakon). Novim Zakonom se u prvom redu nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe ovrhe na plaći, mirovini ili drugom stalnom novčanom primanju. Naime, dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koje su stupile na snagu 18. travnja 2020., praktično je, uz određene tim zakonom propisane izuzetke, uveden moratorij na provedbu ovrhe na računu fizičkih osoba koju [...]

Ovršni i stečajni postupci za vrijeme trajanja posebnih okolnosti2022-04-12T13:57:12+00:00
Go to Top