Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu

2022-04-13T10:47:21+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu ⇒ Dugo najavljivanu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - HZZ o „skraćenom radnom tjednu“ ne treba miješati sa pojmom skraćenog radnog vremena iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR). Skraćeno radno vrijeme iz čl. 64. ZR-a je institut temeljem kojeg se, za obavljanje poslova na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Koji su to poslovi na kojima ni uz primjenu mjera [...]

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu2022-04-13T10:47:21+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

2022-07-06T13:23:23+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora ⇒ Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora obuhvaća dva akta Otkaz, koji je u praksi najčešće redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani te prijedlog novog ugovora o radu. Otkaz ne mora biti ograničen na redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani, ali je to najčešći slučaj. U praksi su se javljali i slučajevi da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje i redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. Međutim, mogućnost da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje izvanredni otkaz praktično je nemoguća. Poslodavci se koriste otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora najčešće kada [...]

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora2022-07-06T13:23:23+00:00

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara

2022-04-13T10:49:35+00:00

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara ⇒ Sustav zaštite od požara Sustav zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Taj sustav podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara u građevinama, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provedbu mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, sa svrhom zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. U skladu sa [...]

Polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara2022-04-13T10:49:35+00:00

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora

2022-05-20T07:13:54+00:00

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora ⇒ Godišnji odmor - obveza poslodavca Svaki poslodavac ima obvezu donošenja dvije vrste akata u vezi korištenja godišnjeg odmora radnika. Jedan akt je raspored korištenja godišnjeg odmora kojeg poslodavac mora donijeti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, a drugi je obavijest o korištenju godišnjeg odmora koja se radniku dostavlja najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora. Obveza poslodavca za utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora i davanja radniku obavijesti o korištenju godišnjeg odmora proizlazi iz odredbe čl. 85. Zakona o radu (NN, br. broj 93/14, 127/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon). Utvrđivanje rasporeda godišnjeg odmora Poslodavac [...]

Obveza utvrđivanja rasporeda godišnjeg odmora2022-05-20T07:13:54+00:00

Obustava plaćanja spomeničke rente

2022-04-12T13:54:25+00:00

Obustava plaćanja spomeničke rente ⇒ Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente U Narodnim novinama broj 65/20 objavljena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente na temelju članaka 114. i 114. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 21. svibnja do 21. srpnja 2020. godine, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente. Spomenička renta Podsjetimo, spomenička renta je oblik prihoda od izravnog ili neizravnog gospodarskog iskorištavanja graditeljske baštine koji se prikuplja sa svrhom investiranja u obnovu kulturne baštine radi trajnog [...]

Obustava plaćanja spomeničke rente2022-04-12T13:54:25+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća

2022-05-13T06:22:48+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Odredbom čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, [...]

Odgovornost uprave za financijska izvješća2022-05-13T06:22:48+00:00
Go to Top