Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje

2022-05-18T06:45:43+00:00

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje ⇒ Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN, br. 30/18) utvrđuju se i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, uporabe i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose na neobjavljene informacije koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost. Zakonske definicije Nositelj poslovne tajne, prema spomenutom zakonu, je svaka fizička ili pravna osoba pod čijim je zakonitim nadzorom poslovna tajna. Počinitelj povrede svaka je fizička ili pravna osoba koja je nezakonito pribavila, uporabila ili otkrila poslovnu tajnu. Roba kojom je počinjena povreda jest roba čijim se dizajnom, obilježjima, funkcioniranjem, procesom proizvodnje ili [...]

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje2022-05-18T06:45:43+00:00

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

2022-07-08T11:22:12+00:00

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ⇒ U zadnjih nekoliko mjeseci, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u praksi se često primjenjuje institut raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Ova mogućnost predviđena je Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje u tekstu: ZOO) u situacijama kada je izvršenje ugovora jednoj od ugovornih strana postalo otežano. Pravna pravila o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promijenjenih okolnosti nalaze se u odredbama čl. 369. - 372. ZOO. Za primjenu zakonske odredbe o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promjenjenih okolnosti, potrebno je kumulativno ostvarenje sljedećih pretpostavki: mora se raditi o izvanrednim okolnostima; [...]

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti2022-07-08T11:22:12+00:00

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme

2022-05-20T07:11:21+00:00

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme ⇒ Skraćeno radno vrijeme Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, a kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla, mogu koristiti mjeru: Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena za sve radnike zaposlene na puno radno vrijeme. Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000,00 kuna mjesečno neto po radniku. Evidencija radnog vremena Istekom mjeseca za koji je [...]

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme2022-05-20T07:11:21+00:00

Produljenje roka moratorija na ovrhe

2022-04-13T10:42:58+00:00

Produljenje roka moratorija na ovrhe ⇒ Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 47/20) i temeljem članka 8. stavka 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN, br. 53/20) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16.07.2020. godine donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) i produženju roka trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim [...]

Produljenje roka moratorija na ovrhe2022-04-13T10:42:58+00:00

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar

2022-07-05T09:31:30+00:00

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar ⇒ Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN, br. 40/19; dalje u tekstu: Zakon), za subjekte upisa, uključujući i (jednostavna) društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva, je uvedena obveza podnošenja zahtjeva za upis barem jedne adrese elektroničke pošte u sudski registar, najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa njihovog osnivanja. Ovaj zahtjev može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa. To znači kako ovaj zahtjev može za (jednostavno) društvo s ograničenom odgovornošću podnijeti član uprave, ili prokurist, a za dioničko društvo, član uprave, ili [...]

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar2022-07-05T09:31:30+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

2022-04-13T10:44:02+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa ⇒ Dostava odluka Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) je određeno kako se na dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnih odnosa iz čl. 133. ZR-a, primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, odnosno Zakon o parničnom postupku (NN, br. 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), osim ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, [...]

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa2022-04-13T10:44:02+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja

2022-04-13T10:45:31+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja ⇒ Ministar rada i mirovinskog sustava najavio je reaktivaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja i mjere samozapošljavanja, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. Poslali smo upit Ministarstvu te prenosimo odgovor Samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Posebno obratite pažnju na nove kriterije. "Očekujemo da će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijeti odluku o reaktivaciji svih Mjera aktivne politike zapošljavanja, pa i mjere samozapošljavanje, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. U nastavku vam šaljemo pregled najvažnijih informacija." Detaljni uvjeti bit će objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje HZZ. Dosadašnji [...]

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja2022-04-13T10:45:31+00:00
Go to Top