Rad radnika u nepunom radnom vremenu

2022-05-20T07:15:14+00:00

Rad radnika u nepunom radnom vremenu ⇒ Nepuno radno vrijeme Rad radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19, dalje: Zakon) ima određene razlike u odnosu na rad radnika u punom radnom vremenu. Nepuno radno vrijeme je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena. Radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom dužim od četrdeset sati tjedno. Treba podsjetiti kako radnik koji radi kod više poslodavaca ukupno 40 sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do [...]

Rad radnika u nepunom radnom vremenu2022-05-20T07:15:14+00:00

Mjere zdravstvene zaštite na radu

2022-04-12T13:52:21+00:00

Mjere zdravstvene zaštite na radu ⇒ Mjere zdravstvene zaštite, uključujući i mjere zdravstvene zaštite na radu uređene su, između ostalog i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 100/18 i 125/19; u nastavku teksta: Zakon). Od mjera zdravstvene zaštite propisanih Zakonom, samo se jedan dio, posebno označen boldiranim italic tekstom u nastavku, odnosi na mjere zdravstvene zaštite na radu u užem smislu, koje provode poslodavci. Mjere zdravstvene zaštite sukladno Zakonu (čl. 21.) jesu: zaštita od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka; provođenje zdravstvenog odgoja, [...]

Mjere zdravstvene zaštite na radu2022-04-12T13:52:21+00:00

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani

2022-04-12T13:53:10+00:00

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani ⇒ Sukladno članku 224. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za vrijeme obavljanja dužnosti i prava državljana u obrani u skladu s posebnim propisom, radniku prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Iznimno, zaposleni pričuvnici za vrijeme odsutnosti s rada zbog vojne obveze ili služenja u ugovornoj pričuvi ostvaruju prava iz radnog odnosa kao da rade. Troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika poslodavcu na pisani zahtjev nadoknađuje ministarstvo nadležno za poslove obrane. U Zakonu o radu dana je posebna pozornost i radnicima za vrijeme obavljanja dužnosti i prava [...]

Zaštita prava radnika koji sudjeluju u obrani2022-04-12T13:53:10+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika

2022-04-12T13:52:48+00:00

Zapošljavanje i rad maloljetnika ⇒ Maloljetnici su posebno zaštićeni kod prekovremenog rada. U članku 65. stavku 5. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika. Sukladno čl. 21. ZR-a, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Ovi su poslovi propisani posebnim Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN, br. 89/15, 94/16 i 109/19). Osim toga, poslodavac ne smije prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposliti maloljetnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja te [...]

Zapošljavanje i rad maloljetnika2022-04-12T13:52:48+00:00

PR, mediji i društvene mreže

2022-07-01T10:10:04+00:00

PR, mediji i društvene mreže ⇒ Odnosi s javnošću Odnosi s javnošću upravljaju komunikacijom između tvrtke i javnosti. Tako je za dobar ugled tvrtke bitan javni imidž koji je ovisan od javnosti (kupaca, zaposlenika, klijenata, suradnika i drugih). U poslovanju se sve više važnosti pridaje imidžu i reputaciji, jer tvrtke, ustanove i organizacije žele biti pozitivno ocijenjene u javnosti, bilo od sadašnjih ili budućih zaposlenika, suradnika ili kupaca. Profesija odnosa s javnošću ima sve važniju ulogu u komunikacijskim aktivnostima tvrtke, ustanove, udruge ili organizacije. Brine se o tome na koji način tvrtka ili organizacija posluje, odnosno djeluje, kao i o [...]

PR, mediji i društvene mreže2022-07-01T10:10:04+00:00
Go to Top