Izmjene i dopune Ovršnog zakona

2022-04-12T13:49:34+00:00

Izmjene i dopune Ovršnog zakona ⇒ Ovršni zakon U Narodnim novinama broj 131/20 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, a koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno od 28. studenog 2020. godine. Ovršni postupak Ovršnim zakonom uređuje se postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak), postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja) te materijalnopravni i procesnopravni odnosi koji nastaju u tijeku i u povodu ovršnih postupaka i postupaka osiguranja, ako posebnim zakonom nije drugačije [...]

Izmjene i dopune Ovršnog zakona2022-04-12T13:49:34+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana

2022-04-12T13:48:40+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana ⇒ Rad nedjeljom Rad nedjeljom uređen je za sada u Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19). Ipak treba voditi računa o najavama mogućnosti da se rad nedjeljom u trgovini regulira posebnim zakonom, ili zakonom kojim se uređuje djelatnost trgovine. Iz Zakona o radu proizlazi kako je rad nedjeljom dopušten. Tjedni odmor Ipak, u slučaju rada nedjeljom, poslodavac mora pri tjednom rasporedu radnog vremena voditi računa o zakonskim odredbama o tjednom odmoru. Sukladno čl. 75. Zakona o radu, radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, [...]

Rad nedjeljom i u dane blagdana2022-04-12T13:48:40+00:00

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad

2022-06-29T08:38:07+00:00

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad ⇒ Posebna zaštita radnika Zakonom u radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) je u čl. 37. - 43. predviđena posebna zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad. Sukladno čl. 37. Zakona o radu (Zakon), radnik je dužan što je moguće prije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanju), a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju. Ako zbog opravdanog razloga radnik nije mogao ispuniti ovu obvezu u navedenom roku, dužan je to učiniti što je [...]

Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad2022-06-29T08:38:07+00:00

Postupak u slučaju ozljede na radu

2022-04-12T13:50:03+00:00

Postupak u slučaju ozljede na radu ⇒ Ozljeda na radu - koji je postupak? Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu pokreće se podnošenjem tiskanice „Prijave o ozljedi na radu“ koja se podnosi regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe. Može se podnijeti i regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca. Prijavu podnosi poslodavac ili osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost, a po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika. Prijava o ozljedi na radu podnosi se neovisno o [...]

Postupak u slučaju ozljede na radu2022-04-12T13:50:03+00:00

Posebna naknada za zakašnjela plaćanja

2022-04-13T06:19:52+00:00

Posebna naknada za zakašnjela plaćanja ⇒ Hrvatskim propisima predviđeno je plaćanje posebne naknade za troškove prouzročene vjerovniku koji nastaju dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze, u slučajevima kada je dužnik osoba javnog prava. Naime, sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15), u slučaju da u poslovnim transakcijama između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava, u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, dužnik, odnosno osoba javnog prava, zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u [...]

Posebna naknada za zakašnjela plaćanja2022-04-13T06:19:52+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine

2021-12-09T08:21:08+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine ⇒ (Nova minimalna plaća 01.01.2022. godine »OVDJE) Zakon o minimalnoj plaći U Narodnim novinama broj 119/2020 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18). Visina minimalne plaće Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.250,00 kuna. Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a isplaćivat će se u veljači [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2021. godine2021-12-09T08:21:08+00:00
Go to Top