Boravak digitalnih nomada

2022-04-13T06:18:02+00:00

Boravak digitalnih nomada ⇒ U novom Zakonu o strancima („Narodne novine“, br. 133/20) uvodi se nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada. Digitalni nomadi Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske. Privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada Privremeni boravak odobrava se do godine dana (moguće i kraće), međutim privremeni boravak nije moguće produžiti. Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka [...]

Boravak digitalnih nomada2022-04-13T06:18:02+00:00

Nacionalni program zaštite potrošača

2022-07-01T12:00:41+00:00

Nacionalni program zaštite potrošača ⇒ Zaštita potrošača Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj uređena je nizom zakona i podzakonskih akata. Najvažniji su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) uređuje zaštitu i osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, zaštitu ekonomskih interesa potrošača, kao i pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na djelotvornu pravnu zaštitu, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača. Zakonom su definirana pravila postupanja trgovaca, uključujući pojedinog trgovca ili [...]

Nacionalni program zaštite potrošača2022-07-01T12:00:41+00:00

Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora

2022-04-12T13:41:16+00:00

Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora ⇒ Dnevni i tjedni odmor Sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), pravo radnika na tjedni odmor uređeno je u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz članka 74. Zakona. Predmetnim člankom propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« U skladu sa Zakonom, radnik tjedni odmor koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi, a [...]

Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora2022-04-12T13:41:16+00:00

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu

2022-04-12T13:41:50+00:00

Koordinator zaštite na radu - obveza imenovanja ⇒ Koordinator zaštite na radu U nastavku prenosimo mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava (od 5. ožujka 2019. godine) kod tumačenja čl. 73. st. 4. Zakona o zaštiti na radu, a radi se o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu: „Povodom upita o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu kada na gradilištu za glavnog izvođača radove izvode podizvođači, kooperanti i druge osobe koje su u ugovornom odnosu s glavnim izvođačem, dajemo sljedeće mišljenje. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Odredbom čl. 73. st. 4. Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. [...]

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu2022-04-12T13:41:50+00:00

Popis stanovništva od 13. rujna u dvije faze

2022-04-12T13:42:14+00:00

Popis stanovništva od 13. rujna u dvije faze ⇒ U Narodnim novinama br. 34/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine kojim se utvrđuje kako se popis provodi u dvije faze u razdoblju od 13. rujna do 17. listopada 2021. godine. Popis stanovništva, kućanstava i stanova provodi se u dvije faze: faza: od 13. do 26.09.2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani; faza: od 27.09. do 17.10. 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja [...]

Popis stanovništva od 13. rujna u dvije faze2022-04-12T13:42:14+00:00
Go to Top