Program zadržavanja radnika – nova mjera za srpanj 2021.

2021-07-27T21:22:49+00:00

Program zadržavanja radnika – nova mjera za srpanj 2021. ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za srpanj 2021. Cilj nove mjere je zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost. Isplata mjesečnih troškova plaće za srpanj 2021. godine odobravat će se za zahtjeve zaprimljene od 26. srpnja do zaključno 25. kolovoza 2021. godine. Tko su prihvatljivi poslodavci? Mjera je namijenjena poslodavcima iz sektora: prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe; [...]

Program zadržavanja radnika – nova mjera za srpanj 2021.2021-07-27T21:22:49+00:00

Uredba o uredskom poslovanju

2022-07-03T15:47:16+00:00

Uredba o uredskom poslovanju ⇒ Uredba o uredskom poslovanju objavljena je u Narodnim novinama broj 75/21., a stupila je na snagu 10. srpnja 2021. godine. Ovom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave.  Javnopravno tijelo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje adresu elektroničke pošte za primanje pismena te navodi druge načine elektroničkog primitka pismena ako ih ima.  Primjena Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima. Osim na obavljanje poslova državne uprave i provedbu zakona kojim se [...]

Uredba o uredskom poslovanju2022-07-03T15:47:16+00:00

Razlika između marketinga i brend menadžmenta

2022-07-01T10:09:27+00:00

Razlika između marketinga i brend menadžmenta ⇒ Veza između brend menadžmenta i marketinga može biti pomalo nejasna, ali postoji razlika. Iako je brend menadžment odgovoran za stvaranje same marke proizvoda ili usluge, marketing obrađuje pojedinačne kampanje koje promoviraju brend i generiraju angažman. Uspješno poslovanje ovisi o obje jedinstvene funkcije. Izgubite li jedno ili drugo, brend se ruši. Što je brend? Brend je ono što kupci doživljavaju kao vaše poslovanje. To je zbroj ukupnih interakcija, digitalnih i ljudskih. To nije vaš logotip. To nije vaša shema boja. To nisu vaši proizvodi ili usluge. Brend je ukupni dojam koji ostavljate kod ljudi, [...]

Razlika između marketinga i brend menadžmenta2022-07-01T10:09:27+00:00

Sezonski rad u poljoprivredi

2022-04-12T13:39:57+00:00

Sezonski rad u poljoprivredi ⇒ Sezonski rad u poljoprivredi može se, u skladu sa Zakonom o tržištu rada (NN br. 118/2018. i 32/2020.) definirati kao privremeni odnosno povremeni sezonski posao u poljoprivredi u području bilinogojstva, stočarstva i ribarstva. Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi može se sklopiti i za obavljanje sezonskih poslova u poljoprivredi koji se odnose na prodaju izvan prodavaonica na malo, vlastitog sezonski sakupljenog ili proizvedenog uroda, proizvoda ili kulture odnosno ulovljene ili uzgojene ribe i drugih vodenih organizama. Poslodavac koji može zapošljavati na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi je fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu [...]

Sezonski rad u poljoprivredi2022-04-12T13:39:57+00:00
Go to Top