Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće

2022-05-20T07:09:29+00:00

Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće ⇒ Rad radnika od kuće smatra se, inače, radom na izdvojenom mjestu rada, kako je to određeno Zakonom o radu (NN broj 93/14, 127/17 i 98/19). Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN broj 73/17), poslodavci su obvezni voditi i evidenciju radnog vremena radnika koji rade od kuće, odnosno na izdvojenom mjestu rada. Ipak, postoji mogućnost da se kolektivnim ugovorom, ili sporazumom radničkog vijeća i poslodavca, obveza vođenja ove evidencije uredi i drukčije. Sadržaj evidencije za rad od kuće Pravilnikom je predviđena i mogućnost da poslodavac zaduži radnika [...]

Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće2022-05-20T07:09:29+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu

2022-04-12T13:34:19+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu ⇒ U nastavku prenosimo odgovor, odnosno tumačenje Porezne uprave na pitanje u kojoj su kategoriji davanja za komunalnu naknadu, da li se radi o povremenom javnom davanju ili ne, te koliki je rok zastare za komunalnu naknadu. Javna porezna davanja Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske. Naime, OPZ pravni je instrument koji uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj. prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. [...]

Rok zastare za komunalnu naknadu2022-04-12T13:34:19+00:00

Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja

2022-04-12T13:35:11+00:00

Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja ⇒ Svaki poduzetnik stupa u ugovorne odnose s očekivanjem da druga strana ispuni svoju ugovornu obvezu. Radi osiguranja potraživanja u praksi se često u ugovoru kao garancija ispunjenja obveze druge ugovorne strane koriste sredstva osiguranja. Ugovorna kazna Jedan od načina osiguranja potraživanja u ugovoru jest i korištenje uglavka o ugovornoj kazni. Kada je ugovorena, obveza plaćanja ugovorne kazne tereti onu ugovornu stranu koja nije ispunila, ili je zakasnila s ispunjenjem, ili je neuredno ispunila svoju ugovornu obvezu, već prema uvjetima iz samog uglavka o ugovornoj kazni. Ugovornu kaznu uređuje Zakon o obveznim odnosima (NN broj [...]

Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja2022-04-12T13:35:11+00:00

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca

2022-04-12T13:36:06+00:00

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca ⇒ Sustav zaštite od požara detaljno je uređen Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Odredbama Zakona nije jasno razdijeljen pojam opreme od pojma sredstva za zaštitu od požara i u stručnoj literaturi definicije ovih pojmova često imaju zajedničke elemente. Obveze poslodavca u vezi opreme Odredbama Zakona (čl. 10.) propisano je kako su vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, znači i poslodavci, odnosno upravitelji zgrada dužni: osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom [...]

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca2022-04-12T13:36:06+00:00
Go to Top