Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.

2021-12-17T11:18:32+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. ⇒ Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu objavljena je u Narodnim novinama broj 130/21, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Dnevni iznos neto plaće Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2022. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 101,73 kune. Na ovaj iznos plaće, odnosno iz iznosa plaće ne [...]

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.2021-12-17T11:18:32+00:00

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

2022-04-12T13:04:32+00:00

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ⇒ U Narodnim novinama broj 132/21 objavljen je Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, a koji je stupio na snagu 12. prosinca 2021. godine. Odredbe Naputka Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja donesen je na temelju članka 16. st. 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 66/19), a propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja. Čelnik javnopravnog tijela donosi plan klasifikacijskih oznaka koji obuhvaća poslove iz djelokruga tog tijela u skladu [...]

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja2022-04-12T13:04:32+00:00

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za prosinac i dopuna za studeni (2021.)

2022-04-12T14:07:38+00:00

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za prosinac i dopuna za studeni (2021.) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021. godine. Dopuna mjere za studeni  U mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. dopunjen je popis prihvatljivih djelatnosti: Prijevoz i skladištenje - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39), 21 Djelatnosti keteringa - isključivo poslodavci [...]

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za prosinac i dopuna za studeni (2021.)2022-04-12T14:07:38+00:00

Psihofiziološki napori na radnom mjestu

2022-04-12T14:08:17+00:00

Psihofiziološki napori na radnom mjestu ⇒ Poslodavac je obavezan u sklopu procjene rizika (na temelju Zakona o zaštiti na radu), procijeniti i psihosocijalne rizike, a prilikom njihove procjene potrebno je uzeti u obzir rizike iz Priloga V. (Psihosocijalni rizici na mjestu rada), a koji je sastavni dio novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu objavljenog u Narodnim novinama broj 73/21 (dalje u tekstu: Pravilnik). Obveze specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta U Pravilniku se navodi ako se procjenom rizika utvrdi da je pojedini psihosocijalni rizik procijenjen velikim psihosocijalnim rizikom, u izradi i provođenju mjera prevencije [...]

Psihofiziološki napori na radnom mjestu2022-04-12T14:08:17+00:00
Go to Top