Ovrha na plaći u 2022. godini

2022-04-12T13:30:49+00:00

Ovrha na plaći u 2022. godini ⇒ Ovrha na stalnim novčanim primanjima ovisi o objavljenoj prosječnoj neto plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj - kolovoz 2021. iznosila je 7.086 kune. Neto plaća i izuzeti iznos od ovrhe Ako je neto plaća radnika koja se isplaćuje u siječnju 2022. i nadalje do 31. prosinca 2022. jednaka ili veća od 7.086 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 4.724,00 (2/3 od 7.086). Stoga, ako radnik primjerice ima neto plaću 10.000 kn, njemu se isplaćuje 4.724,00 kn na zaštićeni račun, dok je iznos od 5.276,00 kn raspoloživ za ovrhu [...]

Ovrha na plaći u 2022. godini2022-04-12T13:30:49+00:00

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša

2022-04-12T13:33:32+00:00

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša ⇒ Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 50/19), propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, uključujući i poslove ispitivanja radne opreme. Osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme Odredbama navedenog Pravilnika nije propisano da osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja moraju ispunjavati iste uvjete kao i osobe na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za navedena ispitivanja, međutim prema odredbi članka 10. stavka 5. Pravilnika o pregledu [...]

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša2022-04-12T13:33:32+00:00

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika

2022-04-12T14:06:47+00:00

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika ⇒ Za pojedine skupine radnika moguće su neke posebnosti u organizaciji zaštite na radu. Na ove skupine radnika primjenjuju se u cijelosti mjere zaštite na radu iz Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon), ali su za njih karakteristične i neke posebnosti, u prvom redu obzirom na njihovo mjesto rada. Ove posebnosti se naročito ogledaju u specifičnim sredstvima zaštite na radu na mjestima rada. Mobilni radnici Sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN, br. [...]

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika2022-04-12T14:06:47+00:00

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022.

2022-04-12T14:07:12+00:00

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022. ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti preko 27.000 korisnika. Program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključuje: Potpore za zapošljavanje Potpore za pripravništvo Potpore za pripravništvo u javnim službama Potpore za samozapošljavanje Potpore za usavršavanje Obrazovanje i osposobljavanje Javni rad i Stalni sezonac Najvažnije novosti Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su: veći iznos potpora za [...]

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022.2022-04-12T14:07:12+00:00

Tko nema obvezu plaćanja članarine HGK u 2022.?

2022-04-12T13:05:14+00:00

Tko nema obvezu plaćanja članarine HGK u 2022.? ⇒ Novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori objavljen je u Narodnim novinama br. 144/21., a stupa na snagu 3. siječnja 2022. godine. Ovim Zakonom je propisano da se ovisno o gospodarskoj snazi, članovi Komore razvrstavaju u tri skupine. Prva skupina Prva skupina u smislu ovoga Zakona obuhvaća članove Komore koji ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i broj zaposlenih: 50. Članovi Komore iz prve skupine više nemaju obvezu plaćanja članarine HGK za 2022. godinu i dalje, a koja se određuje odlukom Skupštine Komore. [...]

Tko nema obvezu plaćanja članarine HGK u 2022.?2022-04-12T13:05:14+00:00
Go to Top