About admin

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far admin has created 3 blog entries.

Inventura

2023-05-25T07:42:39+00:00

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine neplaćene fakture prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i dr. Zašto se inventura provodi? Zakon o računovodstvu propisuje obvezu popisivanja cjelokupne imovine i izvora vlasništva (vlastiti kapital + obveze) na dan godišnjih financijskih izvještaja tj. na 31.12. svake godine. Međunarodni računovodstveni standardi također propisuju da financijski izvještaji trebaju realno i objektivno iskazivati stanja imovine i obveza, za što je [...]

Inventura2023-05-25T07:42:39+00:00

Neoporezivi primici

2022-12-12T07:25:01+00:00

Neoporezivi primici ⇒ Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka 2022. - OVDJE Neoporezivi primici Neoporezivi primici radnika koji se obvezno moraju isplatiti na tekući račun su: novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, do 5.000,00 kn godišnje, novčane paušalne naknade za troškove prehrane radnika, do 5.000,00 kn godišnje, naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (kopije ugovora ili računa dostavljenih poslodavcu), do visine stvarnih izdataka, naknade za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i [...]

Neoporezivi primici2022-12-12T07:25:01+00:00

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)

2023-09-29T06:19:28+00:00

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) ⇒ Opća ureba o zaštiti podataka Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) predviđena je mogućnost angažiranja osobe koja je odgovorna za pravilno prikupljanje i obradu osobnih podataka u tvrtkama ili organizacijama, tzv. Data Protection Officer (DPO), odnosno službenik za zaštitu (osobnih) podataka. Službenik bi trebao na primjeren način i pravodobno biti uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka. Voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem: obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju [...]

Zadaće i nadležnosti službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)2023-09-29T06:19:28+00:00
Go to Top