About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 105 blog entries.

Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini

2021-01-18T07:51:49+00:00

Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini ⇒ U „Narodnim novinama“ broj 118/2020 objavljen je podatak o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći i bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. godine. Propisano je kako prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za spomenuto razdoblje iznosi 6.724,00 kune. Ovaj iznos je temelj za obračun ovrhe na plaći u 2021. godini koju još uvijek prema važećem Ovršnom zakonu provode poslodavci. Iznos izuzet od ovrhe  Na obračun ovrhe na plaći za radnike čija je plaća jednaka, ili veća od [...]

Ovrha na neto plaći radnika u 2021. godini2021-01-18T07:51:49+00:00

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije

2021-01-10T17:05:03+00:00

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije ⇒ U Narodnim novinama br. 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Pravilnik) kojim je regulirano plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom, kao i plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom. Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koji je stupio na snagu 9.01.2021. godine, svi obveznici poreza na dodanu vrijednost (odnosno poduzetnici, pravne i fizičke osobe čiji godišnji prihodi premašuju 300 tisuća kuna) za donacije isporučene na područja pogođena katastrofalnim potresom oslobađaju [...]

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije2021-01-10T17:05:03+00:00

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. i potpore za radna mjesta

2021-01-07T06:33:38+00:00

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. i potpore za radna mjesta ⇒ Najveće izmjene kod mjera aktivne politike zapošljavanja odnose se na mogućnost podnošenja zahtjeva online te povećanje maksimalnog iznosa potpore za samozapošljavanje koji će iznositi 130.000 kn. Također, uvodi se fiksni i varijabilni dio prihvatljivih troškova te prihvatljiv trošak rada korisnika. Potiče se inovativnost te djelatnosti u zelenoj i digitalnoj tranziciji kroz novi sustav bodovanja. Maksimalan iznos potpore za proširenje poslovanja povećava se na 100.000 kn. Usvojeni su novi Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini, koje će biti u provedbi od [...]

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. i potpore za radna mjesta2021-01-07T06:33:38+00:00

Primanja izuzeta od ovrhe

2020-12-17T10:15:40+00:00

Primanja izuzeta od ovrhe ⇒ Od ovrhe su, sukladno izmijenjenim odredbama Ovršnog zakona koje su stupile na snagu 28.11.2020. godine, (NN, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) te posebnim propisima, izuzeta sljedeća novčana sredstva: - primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja; - primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju; - primanja po osnovi socijalne skrbi; - primanja po osnovi privremene nezaposlenosti; - primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije [...]

Primanja izuzeta od ovrhe2020-12-17T10:15:40+00:00

Otpremnina – prava radnika

2020-12-17T10:25:12+00:00

Otpremnina – prava radnika ⇒ Otpremnina Radnik prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) ima pravo na otpremninu ako su istovremeno ispunjeni sljedeći uvjeti: poslodavac daje otkaz radniku, radnik nije kriv za otkaz, radnik je radio kod poslodavca neprekidno dvije godine prije otkaza. Određivanje iznosa otpremnine Otpremnina iz Zakona o radu se određuje u iznosu koji ovisi o dužini prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s poslodavcem koji otkazuje ugovor o radu radnika pod navedenim uvjetima. Ona se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri [...]

Otpremnina – prava radnika2020-12-17T10:25:12+00:00

Novi Zakon o strancima

2020-12-15T14:00:53+00:00

Novi Zakon o strancima ⇒ Zakon o strancima (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama br. 133/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim odredbi članka 22., članka 38. stavka 1. točke 7., članka 77., članka 124. i članka 251. stavka 4. točke 6. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj. Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana trećih zemalja ne primjenjuju se na: [...]

Novi Zakon o strancima2020-12-15T14:00:53+00:00

Izmjene i dopune mjera za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac)

2020-12-10T10:31:02+00:00

Izmjene i dopune mjera za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - HZZ je na sjednici u petak, 4.12.2020. godine, donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini u mjeri Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac.  Od 4.12.2020. godine zaprimaju se zahtjevi za mjeru listopad-prosinac po novim kriterijima koji uključuju potporu za studeni i prosinac. U slučaju da poslodavac već ima podnesen zahtjev po kojem će biti isplaćen studeni i iznos potpore je [...]

Izmjene i dopune mjera za očuvanje radnih mjesta (listopad-prosinac)2020-12-10T10:31:02+00:00

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor

2020-12-09T09:34:41+00:00

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor ⇒ Prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19), za svaku kalendarsku godinu radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Ovim zakonskim odredbama koje su usklađene sa direktivama Europske unije, je uređeno minimalno trajanje godišnjeg odmora. Međutim, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se [...]

Pravo radnika na razmjerni godišnji odmor2020-12-09T09:34:41+00:00

Izmjene i dopune Ovršnog zakona

2020-12-14T11:57:03+00:00

Izmjene i dopune Ovršnog zakona ⇒ Ovršni zakon U Narodnim novinama broj 131/20 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, a koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno od 28. studenog 2020. godine. Ovršni postupak Ovršnim zakonom uređuje se postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak), postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja) te materijalnopravni i procesnopravni odnosi koji nastaju u tijeku i u povodu ovršnih postupaka i postupaka osiguranja, ako posebnim zakonom nije drugačije [...]

Izmjene i dopune Ovršnog zakona2020-12-14T11:57:03+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana

2020-12-01T07:42:58+00:00

Rad nedjeljom i u dane blagdana ⇒ Rad nedjeljom uređen je za sada u Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19). Ipak treba voditi računa o najavama mogućnosti da se rad nedjeljom u trgovini regulira posebnim zakonom, ili zakonom kojim se uređuje djelatnost trgovine. Iz Zakona o radu proizlazi kako je rad nedjeljom dopušten. Tjedni odmor Ipak, u slučaju rada nedjeljom, poslodavac mora pri tjednom rasporedu radnog vremena voditi računa o zakonskim odredbama o tjednom odmoru. Sukladno čl. 75. Zakona o radu, radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se [...]

Rad nedjeljom i u dane blagdana2020-12-01T07:42:58+00:00
Load More Posts
Go to Top