About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 188 blog entries.

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.

2022-05-11T08:47:10+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022. ⇒ Potpora svibanj - lipanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta dodjele potpora u sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za svibanj i lipanj 2022. godine. Od 27. svibnja do zaključno 24. lipnja 2022. godine zaprimat će se zahtjevi za isplatu mjesečnih troškova plaće radnika za svibanj, a od 25. lipnja do zaključno 22. srpnja 2022. godine [...]

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.2022-05-11T08:47:10+00:00

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)

2022-05-06T08:40:40+00:00

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača) ⇒ Prijavitelj nepravilnosti U Narodnim novinama broj 46/22 objavljen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja za zaštitu prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača). Ovim Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26. 11. 2019.). Direktiva propisuje obvezu za poslodavce i tijela javne vlasti [...]

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)2022-05-06T08:40:40+00:00

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada

2022-04-29T10:45:59+00:00

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada ⇒ Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je novu e-uslugu pod nazivom Kalendar plaćanja obveznih naknada. Riječ je o usluzi namijenjenoj poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja: članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i HRT pristojbe. Usluga je u potpunosti digitalizirana te pruža transparentan pregled onih davanja koja je pojedini poslovni subjekt obvezan plaćati (od davanja koja su uključena u opseg usluge), s trenutnim [...]

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada2022-04-29T10:45:59+00:00

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

2022-04-22T07:51:18+00:00

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ⇒ Uvođenje eura Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (koji je u proceduri donošenja) uredit će se uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj (euro je moguće uvesti najranije 01. siječnja 2023. godine). Zakon će propisati pravila o preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, utvrdit će se trajanje prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro te će se propisati obveza dvojnog iskazivanja, kao i način praćenja primjene te obveze. Prijedlog Zakona sadrži i odredbu o neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. [...]

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj2022-04-22T07:51:18+00:00

Novi Zakon o zaštiti potrošača

2022-05-06T06:17:44+00:00

Novi Zakon o zaštiti potrošača ⇒ U Narodnim novinama broj 19/22 objavljen je novi Zakon o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), a koji stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine. Zakon se uređuje u skladu s pravnim aktima Europske unije, odnosno direktivama pravne stečevine Europske unije u području zaštite potrošača koje su preuzete u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Zaštita osnovnih prava potrošača Novi Zakon uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to: pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu pravo [...]

Novi Zakon o zaštiti potrošača2022-05-06T06:17:44+00:00

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022.

2022-04-28T06:17:20+00:00

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022. ⇒ Potpore ožujak - travanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenu novih mjera potpore za poslodavce - Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za ožujak 2022. te Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. godine. Tko može koristiti potporu? Potpore će moći ostvariti poslodavci iz sektora: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79); prijevoz i skladištenje - Gradski i prigradski kopneni prijevoz [...]

Nove mjere za zadržavanje radnih mjesta za ožujak i travanj 2022.2022-04-28T06:17:20+00:00

Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike – prijave od 1. travnja

2022-04-12T12:59:48+00:00

Potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike ⇒ Prijave od 1. travnja U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike. Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine [...]

Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike – prijave od 1. travnja2022-04-12T12:59:48+00:00

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

2022-04-12T13:00:37+00:00

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ⇒ Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona objavljen je u Narodnim novinama br. 36/22., stupa na snagu 31. ožujka 2022., osim odredbi članka 68. stavaka 2. i 3., koji je izmijenjen člankom 42. ovoga Zakona i članka 69., koji je izmijenjen člankom 44. ovoga Zakona, a koje stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine. Usklađivanje s EU Direktivom U ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona naglasak je na implementaciji Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te [...]

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona2022-04-12T13:00:37+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima

2022-05-13T06:23:23+00:00

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima ⇒ Zakon o trgovačkim društvima Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) propisan je niz kaznenih djela koje može počiniti osnivač ili član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor dioničkog društva, a definiranim u odjeljku Kaznena djela, od članka 624. do 629. (kao što su davanje netočnih podataka i netočno prikazivanje imovnog stanja), a za navedena kaznena djela počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora. Kaznena djela definirana zakonom Davanje netočnih podataka Davanje netočnih podataka, kazneno [...]

Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima2022-05-13T06:23:23+00:00
Go to Top