About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 160 blog entries.

Posebne kategorije osobnih podataka

2021-11-27T14:00:24+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka ⇒ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) državama članicama pruža prostor za djelovanje kako bi bolje odredile njezina pravila uključujući obradu posebnih kategorija osobnih podataka. Posebne kategorije osobnih podataka Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) jesu podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja (pripadnost ili podupiranje političke stranke), vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih [...]

Posebne kategorije osobnih podataka2021-11-27T14:00:24+00:00

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19

2021-11-19T20:49:00+00:00

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19 ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog mijenjanja radnog mjesta i smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga necijepljenja protiv epidemijske bolesti COVID-19 te odgovor na pitanje o mogućnosti poslodavca da od radnika traži podatke o njegovom cijepljenju odnosno zahtijeva od njega obvezno cijepljenje uz prijetnju smanjenja / gubitka prava iz radnog odnosa. Obveza u skladu sa Zakonom o radu Na opisani zaprimljeni upit, daje se mišljenje kako slijedi: „I u novonastalim okolnostima epidemije bolesti COVID-19, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza [...]

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-192021-11-19T20:49:00+00:00

Smanjenje plaće i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije

2021-11-12T14:50:20+00:00

Smanjenje plaće i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije ⇒ Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga povezanih s okolnostima epidemije bolesti COVID-19. Navodi se slučaj penaliziranja radnika koji su u samoizolaciji manjom plaćom, a uslijed mišljenja poslodavca o neodgovornom ponašanju radnika koji su izvan radnog vremena došli u kontakt s osobama zaraženim virusom SARS-CoV-2, zbog čega im je od strane nadležnog tijela određena samoizolacija. U nastavku prenosimo mišljenje kako slijedi: „Podatak o plaći na koju radnik ima pravo dio je zakonom propisanog [...]

Smanjenje plaće i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije2021-11-12T14:50:20+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2022. godine

2021-11-19T06:51:28+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2022. godine ⇒ U Narodnim novinama broj 117/2021 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Uredbu je donijela Vlada Republike Hrvatske, a na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN, br. 118/18). Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu od 437,50 kuna u bruto iznosu. TELEFONSKI SAVJETNIK - Vaš prvi izbor! Neograničen broj poziva - računovodstvo/porezi [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2022. godine2021-11-19T06:51:28+00:00

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta (listopad i studeni 2021.)

2021-11-06T15:07:14+00:00

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta (listopad i studeni 2021.) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju dvije nove mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad i za studeni 2021. godine. Zahtjevi za listopad Za program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad 2021. zahtjevi će se zaprimati od 08. studenog 2021. godine do zaključno 25. studenog 2021. godine. Potpora će se odobravati za radnike zaposlene najkasnije 30. rujna 2021. godine i to poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. [...]

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta (listopad i studeni 2021.)2021-11-06T15:07:14+00:00

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – pojašnjenje Porezne uprave

2021-11-01T11:34:22+00:00

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – pojašnjenje Porezne uprave ⇒ Tumačenje Središnjeg ureda Porezne Uprave o primjeni Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21, 93/21-Ispravak, 95/21-Ispravak; dalje u tekstu: Uredba). U nastavku prenosimo pojašnjenje Porezne uprave kod napomene u Tar. br. 1., Tar. br. 2. i Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe, na pitanje da li se prilikom podnošenja podnesaka jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) naplaćuje pristojba u propisanom iznosu za sve podneske ili se oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi odnosi samo na podneske u kojima JLS rješava u predmetima kada obavlja [...]

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – pojašnjenje Porezne uprave2021-11-01T11:34:22+00:00

Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće

2021-11-25T08:44:21+00:00

Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće ⇒ Rad radnika od kuće smatra se, inače, radom na izdvojenom mjestu rada, kako je to određeno Zakonom o radu (NN broj 93/14, 127/17 i 98/19). Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN broj 73/17), poslodavci su obvezni voditi i evidenciju radnog vremena radnika koji rade od kuće, odnosno na izdvojenom mjestu rada. Ipak, postoji mogućnost da se kolektivnim ugovorom, ili sporazumom radničkog vijeća i poslodavca, obveza vođenja ove evidencije uredi i drukčije. Sadržaj evidencije za rad od kuće Pravilnikom je predviđena i mogućnost da poslodavac zaduži radnika [...]

Evidencija radnog vremena radnika koji radi od kuće2021-11-25T08:44:21+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu

2021-10-28T10:09:58+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu ⇒ U nastavku prenosimo odgovor, odnosno tumačenje Porezne uprave na pitanje u kojoj su kategoriji davanja za komunalnu naknadu, da li se radi o povremenom javnom davanju ili ne, te koliki je rok zastare za komunalnu naknadu. Javna porezna davanja Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske. Naime, OPZ pravni je instrument koji uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj. prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. [...]

Rok zastare za komunalnu naknadu2021-10-28T10:09:58+00:00

Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja

2021-11-09T06:39:56+00:00

Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja ⇒ Svaki poduzetnik stupa u ugovorne odnose s očekivanjem da druga strana ispuni svoju ugovornu obvezu. Radi osiguranja potraživanja u praksi se često u ugovoru kao garancija ispunjenja obveze druge ugovorne strane koriste sredstva osiguranja. Ugovorna kazna Jedan od načina osiguranja potraživanja u ugovoru jest i korištenje uglavka o ugovornoj kazni. Kada je ugovorena, obveza plaćanja ugovorne kazne tereti onu ugovornu stranu koja nije ispunila, ili je zakasnila s ispunjenjem, ili je neuredno ispunila svoju ugovornu obvezu, već prema uvjetima iz samog uglavka o ugovornoj kazni. Ugovornu kaznu uređuje Zakon o obveznim odnosima (NN broj [...]

Ugovorna kazna kao osiguranje potraživanja2021-11-09T06:39:56+00:00

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca

2021-10-18T09:37:42+00:00

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca ⇒ Sustav zaštite od požara detaljno je uređen Zakonom o zaštiti od požara (NN, br. 92/10; dalje u tekstu: Zakon). Odredbama Zakona nije jasno razdijeljen pojam opreme od pojma sredstva za zaštitu od požara i u stručnoj literaturi definicije ovih pojmova često imaju zajedničke elemente. Obveze poslodavca u vezi opreme Odredbama Zakona (čl. 10.) propisano je kako su vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, znači i poslodavci, odnosno upravitelji zgrada dužni: osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom [...]

Oprema i zaštita od požara – obveze poslodavca2021-10-18T09:37:42+00:00
Load More Posts
Go to Top