About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 75 blog entries.

PR, mediji i društvene mreže

2020-08-10T06:07:20+00:00

PR, mediji i društvene mreže ⇒ Odnosi s javnošću upravljaju komunikacijom između tvrtke i javnosti. Tako je za dobar ugled tvrtke bitan javni imidž koji je ovisan od javnosti (kupaca, zaposlenika, klijenata, suradnika i drugih). U poslovanju se sve više važnosti pridaje imidžu i reputaciji, jer tvrtke, ustanove i organizacije žele biti pozitivno ocijenjene u javnosti, bilo od sadašnjih ili budućih zaposlenika, suradnika ili kupaca. Profesija odnosa s javnošću ima sve važniju ulogu u komunikacijskim aktivnostima tvrtke, ustanove, udruge ili organizacije. Brine se o tome na koji način tvrtka ili organizacija posluje, odnosno djeluje, kao i o uspostavljanju dobrih poslovnih [...]

PR, mediji i društvene mreže2020-08-10T06:07:20+00:00

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje

2020-08-03T07:23:50+00:00

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje ⇒ Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN, br. 30/18) utvrđuju se i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, uporabe i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose na neobjavljene informacije koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost. Zakonske definicije Nositelj poslovne tajne, prema spomenutom zakonu, je svaka fizička ili pravna osoba pod čijim je zakonitim nadzorom poslovna tajna. Počinitelj povrede svaka je fizička ili pravna osoba koja je nezakonito pribavila, uporabila ili otkrila poslovnu tajnu. Roba kojom je počinjena povreda jest roba čijim se dizajnom, obilježjima, funkcioniranjem, procesom proizvodnje ili [...]

Poslovna tajna i nezakonito pribavljanje2020-08-03T07:23:50+00:00

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

2020-07-27T06:35:27+00:00

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ⇒ U zadnjih nekoliko mjeseci, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u praksi se često primjenjuje institut raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Ova mogućnost predviđena je Zakonom o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje u tekstu: ZOO) u situacijama kada je izvršenje ugovora jednoj od ugovornih strana postalo otežano. Pravna pravila o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promijenjenih okolnosti nalaze se u odredbama čl. 369. - 372. ZOO. Za primjenu zakonske odredbe o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promjenjenih okolnosti, potrebno je kumulativno ostvarenje sljedećih pretpostavki: mora se raditi o izvanrednim okolnostima; [...]

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti2020-07-27T06:35:27+00:00

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme

2020-07-20T06:48:04+00:00

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme ⇒ Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, a kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla, mogu koristiti mjeru: Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena za sve radnike zaposlene na puno radno vrijeme. Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000,00 kuna mjesečno neto po radniku. Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Hrvatskom zavodu [...]

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme2020-07-20T06:48:04+00:00

Produljenje roka moratorija na ovrhe

2020-07-20T05:59:41+00:00

Produljenje roka moratorija na ovrhe ⇒ Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 47/20) i temeljem članka 8. stavka 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN, br. 53/20) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16.07.2020. godine donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) i produženju roka trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim [...]

Produljenje roka moratorija na ovrhe2020-07-20T05:59:41+00:00

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar

2020-07-12T19:51:19+00:00

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar ⇒ Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN, br. 40/19; dalje u tekstu: Zakon), za subjekte upisa, uključujući i (jednostavna) društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva, je uvedena obveza podnošenja zahtjeva za upis barem jedne adrese elektroničke pošte u sudski registar, najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa njihovog osnivanja. Ovaj zahtjev može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa. To znači kako ovaj zahtjev može za (jednostavno) društvo s ograničenom odgovornošću podnijeti član uprave, ili prokurist, a za dioničko društvo, član uprave, ili [...]

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar2020-07-12T19:51:19+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

2020-07-19T03:39:08+00:00

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa ⇒ Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) je određeno kako se na dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnih odnosa iz čl. 133. ZR-a, primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, odnosno Zakon o parničnom postupku (NN, br. 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), osim ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim [...]

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa2020-07-19T03:39:08+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja

2020-07-01T07:16:14+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja ⇒Ministar rada i mirovinskog sustava najavio je reaktivaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja i mjere samozapošljavanja, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku.Poslali smo upit Ministarstvu te prenosimo odgovor Samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Posebno obratite pažnju na nove kriterije."Očekujemo da će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijeti odluku o reaktivaciji svih Mjera aktivne politike zapošljavanja, pa i mjere samozapošljavanje, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. U nastavku vam šaljemo pregled najvažnijih informacija."Detaljni uvjeti bit će objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje HZZ.Dosadašnji kriterijiTrajanje: 12 mjeseciIntenzitet potpore prema stupnju razvijenosti jedinice [...]

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja2020-07-01T07:16:14+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu

2020-07-19T03:42:48+00:00

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu ⇒ Dugo najavljivanu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o „skraćenom radnom tjednu“ ne treba miješati sa pojmom skraćenog radnog vremena iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR). Skraćeno radno vrijeme iz čl. 64. ZR-a je institut temeljem kojeg se, za obavljanje poslova na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Koji su to poslovi na kojima ni uz primjenu mjera zaštite zdravlja [...]

Skraćeno radno vrijeme prema Zakonu o radu2020-07-19T03:42:48+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

2020-07-19T03:46:04+00:00

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora ⇒ Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora obuhvaća dva akta. Otkaz, koji je u praksi najčešće redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani te prijedlog novog ugovora o radu. Otkaz ne mora biti ograničen na redoviti, poslovno, ili osobno uvjetovani, ali je to najčešći slučaj. U praksi su se javljali i slučajevi da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje i redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. Međutim, mogućnost da se kao dio otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora radniku daje izvanredni otkaz praktično je nemoguća. Poslodavci se koriste otkazom s ponudom izmijenjenog ugovora najčešće kada [...]

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora2020-07-19T03:46:04+00:00