About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 238 blog entries.

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

2023-05-31T06:16:05+00:00

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika ⇒ U Narodnim novinama broj 55/23 objavljen je Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika sa stupanjem na snagu 01. lipnja 2023. godine. Zaštita zdravlja maloljetnika Pravilnikom se radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1). Nakon obavljenog zdravstvenog [...]

Novi Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika2023-05-31T06:16:05+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust

2023-05-19T09:05:55+00:00

Pravo radnika na neplaćeni dopust ⇒ Neplaćeni dopust Odredbom članka 87. stavka 1. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisana je mogućnost da poslodavac radniku na njegov zahtjev odobri neplaćeni dopust za koje vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno. Zakon ne navodi razloge zbog kojih poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, kao niti vremensko ograničenje trajanja dopusta, već je navedeno prepušteno odluci poslodavca, odnosno dogovoru između poslodavca i radnika. Radni odnos za vrijeme neplaćenog dopusta Za vrijeme neplaćenog dopusta radni odnos se ne prekida, već [...]

Pravo radnika na neplaćeni dopust2023-05-19T09:05:55+00:00

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka

2023-05-12T09:56:43+00:00

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka ⇒ Komunalni redari upravni postupak Prema članku 116. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke. Člankom 30. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) propisano je da se u postupku stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari. Kako postupiti prilikom vođenja upravnog postupka Prilikom povrede odredbi Odluke o komunalnom redu, komunalni redar provodi upravni postupak i rješenjem naređuje osobi [...]

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka2023-05-12T09:56:43+00:00

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)

2023-05-05T08:13:01+00:00

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) ⇒ Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17. definira rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu. Rad od kuće Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu se obavljati kao: stalan, privremen, povremen. Vremenski okvir može se ugovoriti na prijedlog radnika [...]

Dodatak ugovora o radu za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)2023-05-05T08:13:01+00:00

Zaštita na radu kod rada na daljinu

2023-04-28T07:30:52+00:00

Zaštita na radu kod rada na daljinu ⇒ Rad na daljinu Zakonom o radu je propisano da je rad na daljinu rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu. Mjesto rada Naime, prema odredbi članka 3. stavka 1. točka 6. Zakona o zaštiti na radu mjestom rada smatra se ono mjesto rada [...]

Zaštita na radu kod rada na daljinu2023-04-28T07:30:52+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća

2023-05-12T07:12:33+00:00

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća ⇒ Transparentnost plaća Velika većina u Europskom parlamentu glasovala je (krajem ožujka ove godine) za usvajanje nove Direktive o transparentnosti plaća (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama), prema kojoj će poduzeća u EU-u morati otkriti informacije koje će zaposlenicima olakšati da usporede plaće i razotkriju razlike u plaći na temelju spola. Radnici će imati pravo na informacije o plaći za svoju kategoriju radnog mjesta, a poduzeća će morati poduzeti mjere ako je [...]

EU parlament donio mjere za transparentnost plaća2023-05-12T07:12:33+00:00

Bolovanje zaposlenog umirovljenika

2023-04-07T09:20:24+00:00

Bolovanje zaposlenog umirovljenika ⇒ Umirovljenik koji radi polovicu punog radnog vremena i koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja temeljem nesamostalnog ili samostalnog rada do 01. travnja 2023. godine nije imao pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a za vrijeme privremene nesposobnosti za rad - bolovanja. Cijela bruto plaća bila je teret poslodavca. Od 01. travnja 2023. godine umirovljenik koji radi polovicu punog radnog vremena i koji nije navršio 70 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kao i ostali radnici (od 43. [...]

Bolovanje zaposlenog umirovljenika2023-04-07T09:20:24+00:00

Izmjene i dopune Zakona o trgovini – od 1. srpnja 16 radnih nedjelja

2023-05-18T07:43:22+00:00

Izmjene i dopune Zakona o trgovini - od 1. srpnja 16 radnih nedjelja ⇒ U Narodnim novinama broj 33/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini, sa stupanjem na snagu 01. srpnja 2023. godine, a kojim se uvodi model od 16 radnih nedjelja u godini. Radno vrijeme u trgovini regulira se na način da su trgovine zatvorene nedjeljom i onda kada su blagdani, a tjedni maksimalni iznos radnih sati koje trgovac samostalno raspoređuje od ponedjeljka do subote određen je u trajanju do 90 sati. Radno vrijeme u trgovini Radno vrijeme u trgovini uređuje se na način da [...]

Izmjene i dopune Zakona o trgovini – od 1. srpnja 16 radnih nedjelja2023-05-18T07:43:22+00:00

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana

2023-05-12T07:14:16+00:00

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u slučaju kada se radi o prekovremenom radu i korištenju slobodnog dana - poslodavac može kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu urediti pravo radnika na povećanu plaću za prekovremeni rad ili mogućnost odobravanja slobodnog dana radniku umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad. Odredbom članka 94. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) propisano je pravo radnika na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom i [...]

Prekovremeni rad i korištenje slobodnog dana2023-05-12T07:14:16+00:00

Službeni put i prekovremeni rad

2023-05-12T07:28:14+00:00

Službeni put i prekovremeni rad ⇒ Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98 /19 i 151/22) je određen pojam radnog vremena na način da je radno vrijeme vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. Pri upućivanju radnika na službeni put, poslodavac bi u svakom slučaju morao voditi računa da radniku, ne uračunavajući pri tome vrijeme provedeno na putu, osigura pravo na odmore u minimalnom trajanju koje propisuje Zakon o radu. Najnovije objave [...]

Službeni put i prekovremeni rad2023-05-12T07:28:14+00:00
Go to Top