About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 136 blog entries.

Nacionalni program zaštite potrošača

2021-05-26T12:40:25+00:00

Nacionalni program zaštite potrošača ⇒ Zaštita potrošača Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj uređena je nizom zakona i podzakonskih akata. Najvažniji su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) uređuje zaštitu i osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, zaštitu ekonomskih interesa potrošača, kao i pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravo na djelotvornu pravnu zaštitu, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača. Zakonom su definirana pravila postupanja trgovaca, uključujući pojedinog trgovca ili [...]

Nacionalni program zaštite potrošača2021-05-26T12:40:25+00:00

Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora

2021-05-26T12:48:03+00:00

Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora ⇒ Dnevni i tjedni odmor Sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), pravo radnika na tjedni odmor uređeno je u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz članka 74. Zakona. Predmetnim člankom propisano je da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. TELEFONSKI SAVJETNIK - Vaš prvi izbor! Neograničen broj poziva - računovodstvo/porezi i poslovna praksa » više « U skladu sa Zakonom, radnik tjedni odmor koristi nedjeljom, te [...]

Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora2021-05-26T12:48:03+00:00

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu

2021-05-05T08:48:45+00:00

Koordinator zaštite na radu - obveza imenovanja ⇒ Koordinator zaštite na radu U nastavku prenosimo mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava (od 5. ožujka 2019. godine) kod tumačenja čl. 73. st. 4. Zakona o zaštiti na radu, a radi se o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu: „Povodom upita o obvezi imenovanja koordinatora zaštite na radu kada na gradilištu za glavnog izvođača radove izvode podizvođači, kooperanti i druge osobe koje su u ugovornom odnosu s glavnim izvođačem, dajemo sljedeće mišljenje. TELEFONSKI SAVJETNIK - Vaš prvi izbor! Neograničen broj poziva - računovodstvo/porezi i poslovna praksa » više « Odredbom čl. 73. [...]

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu2021-05-05T08:48:45+00:00

Popis stanovništva od 13. rujna u dvije faze

2021-04-06T14:19:11+00:00

Popis stanovništva od 13. rujna u dvije faze ⇒ U Narodnim novinama br. 34/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine kojim se utvrđuje kako se popis provodi u dvije faze u razdoblju od 13. rujna do 17. listopada 2021. godine. Popis stanovništva, kućanstava i stanova provodi se u dvije faze: faza: od 13. do 26.09.2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani; faza: od 27.09. do 17.10. 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja [...]

Popis stanovništva od 13. rujna u dvije faze2021-04-06T14:19:11+00:00

Nova mjera očuvanja radnih mjesta ožujak-travanj

2021-05-04T09:23:04+00:00

Nova mjera očuvanja radnih mjesta ožujak - travanj ⇒ Potpore ožujak - travanj Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak-travanj 2021. godine. Radi se o izmjeni mjere donesene 3. ožujka 2021. godine koja se odnosila samo na mjesec ožujak te je ovom odlukom Upravnog vijeća ista produžena i na mjesec travanj. U odnosu na prethodnu mjeru izglasane su izmjene koje se odnose na ciljanu skupinu radnika za [...]

Nova mjera očuvanja radnih mjesta ožujak-travanj2021-05-04T09:23:04+00:00

Izmjena potpore za očuvanje radnih mjesta (ožujak 2021.)

2021-03-26T09:25:54+00:00

Izmjena potpore za očuvanje radnih mjesta (ožujak 2021.) ⇒Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama uvjeta korištenja mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. godine.Zahtjev za ovu potporu moći će podnijeti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a najkasnije do 31. prosinca 2020. i to za radnike zaposlene najkasnije do 28. veljače 2021. godine.Zahtjevi će se zaprimati od 1. do 23. travnja 2021. za isplatu mjesečnih troškova plaće za [...]

Izmjena potpore za očuvanje radnih mjesta (ožujak 2021.)2021-03-26T09:25:54+00:00

Digitalna zelena potvrda (tzv. COVID putovnica) za putovanje

2021-06-01T04:48:59+00:00

Digitalna zelena potvrda (tzv. COVID putovnica) za putovanje ⇒ COVID putovnica Europska komisija predložila je uvođenje digitalne zelene potvrde (COVID putovnica) kako bi se olakšalo sigurno slobodno kretanje unutar EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19. COVID putovnica će biti dokaz da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19, da je dobila negativan rezultat testa ili da je preboljela COVID-19. Biti će besplatna dostupna u digitalnom ili papirnatom obliku. Sadržavat će QR kod kako bi se zajamčile sigurnost i vjerodostojnost potvrde. NOVO! - Hrvatska izdaje COVID digitalnu potvrdu (tzv. putovnicu) Komisija će uspostaviti pristupnik kako bi se osiguralo da se sve potvrde mogu [...]

Digitalna zelena potvrda (tzv. COVID putovnica) za putovanje2021-06-01T04:48:59+00:00

Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca

2021-05-06T10:54:16+00:00

Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca ⇒ Odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 - dalje u tekstu: Zakon) određen je pojam osobe na radu kod poslodavca (čl. 3. st. 1. t. 11. Zakona). Osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove. To, između ostalog, mogu biti sljedeće osobe: osoba na stručnom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na određenim poslovima [...]

Mjera zaštite na radu za osobe na radu kod poslodavca2021-05-06T10:54:16+00:00

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena

2021-03-14T20:19:43+00:00

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena ⇒ Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, broj 108/2017 i 39/2019), registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB (u daljnjem tekstu: Registar). Registar u ime Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija. Obveza utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određeni u članku 9. istog zakona, moraju utvrditi stvarnog vlasnika stranke prilikom uspostave poslovnog [...]

Registar stvarnih vlasnika – utvrđivanje vlasnika i upis promjena2021-03-14T20:19:43+00:00

Nova potpora za očuvanje radnih mjesta (ožujak 2021.)

2021-03-25T08:51:18+00:00

Nova potpora za očuvanje radnih mjesta (ožujak 2021.) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. godine. Izmjene u odnosu na potporu za siječanj-veljaču odnose se na smanjenu listu djelatnosti za koje može biti dodijeljena potpora, dodavanje suvlasnika i osnivača u ciljanu skupinu radnika te dokazivanje pada prihoda. Tako su s liste prihvatljivih uklonjeni poslodavci iz djelatnosti K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja kao i iz [...]

Nova potpora za očuvanje radnih mjesta (ožujak 2021.)2021-03-25T08:51:18+00:00
Load More Posts
Go to Top