About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 216 blog entries.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

2022-10-31T10:44:22+00:00

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ⇒ Vlada RH Saboru je uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim se, između ostalog, nastoji spriječiti neopravdano uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, tako da bi se ugovor mogao sklopiti najduže na tri godine, odnosno s istim radnikom najviše tri uzastopna ugovora. Izmjene Zakona o radu sastavni su dio programa Vlade i uvrštene su u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nastoji se spriječiti neopravdano uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, tako da [...]

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu2022-10-31T10:44:22+00:00

Dnevnice u inozemstvu

2022-10-26T20:31:33+00:00

Dnevnice u inozemstvu ⇒ Dnevnice inozemstvo Visinu dnevnice za službena putovanja u inozemstvo uređuju odredbe Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo (NN broj 50/92 i 73/93) i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN broj 08/06). Pravo na dnevnicu i nadoknadu troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu radnik stječe prema odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog internog akta (odluke) poslodavca. Neoporezivi iznos dnevnica Pri upućivanju radnika na službeni put u inozemstvo, poslodavci mogu neoporezivo isplatiti dnevnice za službena putovanja [...]

Dnevnice u inozemstvu2022-10-26T20:31:33+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

2022-11-03T14:55:18+00:00

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom ⇒ Na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 106/22, kojim se između ostalog, propisuju uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnog dvorišta i registracije za djelatnosti gospodarenja otpadom. Sadržaj novog Pravilnika Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuju se: pojedinosti dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik nusproizvoda i sadržaj izvješća o nusproizvodima; sadržaj izvješća centra za ponovnu uporabu; sadržaj i obrazac pratećeg lista i obavezni podaci na pratećem listu; sadržaj izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, [...]

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom2022-11-03T14:55:18+00:00

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

2022-11-25T07:11:44+00:00

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima ⇒ Od 05. rujna 2022. započelo je obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru kao važan instrument prilagodbe potrošača na proces zamjene kune eurom. Obvezno dvojno iskazivanje traje do 31. prosinca 2023. i odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima. Dvojno iskazivanje cijena Dvojno iskazivanje, obvezno je kod svih oblika prodaje: u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu, na cjeniku na internetskoj stranici u ponudi i ugovoru (ukupan iznos) u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku na računu. Najnovije objave u [...]

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima2022-11-25T07:11:44+00:00

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura

2022-11-25T07:12:53+00:00

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura ⇒ Uz donošenje Zakona o uvođenju eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, potrebno je izmijeniti cijeli niz važećih zakonskih i podzakonskih propisa, koji sadržavaju značajniji broj odredbi povezanih s kunom. Vlada RH uputila je u saborsku proceduru 65 zakonskih prijedloga vezanih uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na prihvaćanje u jednom čitanju, a do kraja godine u postupak će ići njih još 20-ak, kroz redovitu saborsku proceduru, a posredno su također vezani za uvođenje eura. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Prilagodba zakona vezanih uz [...]

Izmjene zakonskih i podzakonskih propisa zbog uvođenja eura2022-11-25T07:12:53+00:00

Prestanak obveznog odnosa – raskid ugovora

2022-11-23T05:00:56+00:00

Prestanak obveznog odnosa – raskid ugovora ⇒ Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) uređuju osnove obveznih odnosa, ugovorne i izvanugovorne obvezne odnose. U poslovnoj praksi se najčešće sklapaju ugovori o kupoprodaji, ugovori o djelu, zakupu i najmu poslovnih prostora, o poslovnoj suradnji i drugi. Obveznopravni odnosi mogu prestati ispunjenjem, nemogućnošću ispunjenja, raskidom, oprostom duga, prijebojem, otkazom, odustankom, protekom vremena, smrću dužnika ili vjerovnika, sjedinjenjem potraživanja i dugovanja, novacijom i pravnim propisom. U dvostranoobveznim ugovorima, kad jedna strana ne ispuni svoju obvezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtijevati ispunjenje obveze ili [...]

Prestanak obveznog odnosa – raskid ugovora2022-11-23T05:00:56+00:00

Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura

2022-11-25T07:13:54+00:00

Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura ⇒ Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na 26. sjednici donijelo je Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama br. 90/22), a na temelju članka 63. stavka 7. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22). Pravilnikom su za mirovinska, investicijska, leasing i faktoring društva, osiguravajuća društva i tržišta kapitala, odnosno za trećinu ukupnog financijskog sektora, propisane obveze obavještavanja klijenata prije i nakon uvođenja eura kao službene valute. Svi članovi obveznih [...]

Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura2022-11-25T07:13:54+00:00

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u internetskoj prodaji

2022-11-03T15:05:25+00:00

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u internetskoj prodaji ⇒ Prelazak na novu valutu može privremeno otežati usporedbu cijena, što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite dobiti. S ciljem da se to spriječi, načelo zaštite potrošača jedno je od načela definiranih u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kojim je također propisana obveza dvojnog iskazivanja cijena kao mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Što obuhvaća obveza dvojnog iskazivanja u internetskoj prodaji? Dvojno iskazivanje u internetskoj prodaji obuhvaća: iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici [...]

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u internetskoj prodaji2022-11-03T15:05:25+00:00

Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

2022-10-31T06:52:01+00:00

Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ⇒ U Narodnim novinama broj 80/22 objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa kojim prestaje važiti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (NN broj 6/74, 47/90 i 72/94) i Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (NN broj 23/74 i 72/94). Odredbe Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa više se ne primjenjuju te više ne postoje ni pretpostavke za njihovu primjenu. Pravna materija koju uređuje Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa u cijelosti je uređena drugim propisima, prvenstveno Zakonom [...]

Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa2022-10-31T06:52:01+00:00

Definiran fiksni tečaj konverzije kune u euro

2022-11-25T07:13:22+00:00

Definiran fiksni tečaj konverzije kune u euro ⇒ Euro od 01. siječnja 2023. Vijeće za ekonomske i financijske poslove na sjednici održanoj 12. srpnja 2022. donijelo je tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Republika Hrvatska mogla uvesti euro 01. siječnja 2023. godine. Time se dovršio postupak u Vijeću Europske unije koji će Hrvatskoj omogućiti da postane dvadesetom članicom europodručja i da od 01. siječnja sljedeće godine upotrebljava zajedničku valutu EU-a, euro. Republika Hrvatska je uspješno ispunila sve potrebne gospodarske kriterije te će od 01. siječnja 2023. godine pristupiti europodručju i plaćati u eurima, a stopa konverzije između [...]

Definiran fiksni tečaj konverzije kune u euro2022-11-25T07:13:22+00:00
Go to Top