About Bruno Plesko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Bruno Plesko has created 237 blog entries.

Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat

2023-05-05T06:17:17+00:00

Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat ⇒ Platforma za e/m-Potpis i e/m-Pečat skup je servisa namijenjenih za potpisivanje, pečatiranje i validaciju različitog digitalnog sadržaja, a namijenjena je prvenstveno tijelima državne i javne uprave. E potpis / E pečat (elektronički pečat i potpis) E-Potpis i e-Pečat zamjenjuju fizički potpis i pečat, a javnopravna tijela mogu ih jednostavno ugrađivati u svoje interne procese, kao i u pojedine usluge koje pružaju korisnicima kroz sustav e-Građani i e-Poslovanje. Tako će moći ovjeravati svoje izlazne e-akte prema građanima i poslovnim subjektima, stavljajući elektronički pečat javnopravnog tijela kao i prema potrebi elektronički potpis [...]

Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat2023-05-05T06:17:17+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika

2023-04-20T06:43:50+00:00

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika ⇒ Prenosimo Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kod prava radnika na rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba. Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada dužan je pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima. Rad na izdvojenom mjestu rada Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) u članku 17.c propisuje da radnik koji radi u prostoru poslodavca, može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi [...]

Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika2023-04-20T06:43:50+00:00

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe

2023-03-31T06:15:56+00:00

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe ⇒ U Narodnim novinama broj 11/23 objavljena je Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti). Tekst prijevoda možete pronaći OVDJE. Kodeks etike za profesionalne računovođe Objavljuje se Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti), izdanje 2022., koji je pripremio Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora uz odobrenje IFAC-a prevela na hrvatski jezik. Najnovije objave u našim [...]

Priručnik s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe2023-03-31T06:15:56+00:00

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu

2023-05-12T07:29:50+00:00

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu ⇒ Prijelaznom odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/22) propisano je da se na ugovore o radu koji su sklopljeni na određeno vrijeme, a koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu prestali, neće primjenjivati odredba članka 2. ovoga Zakona do isteka vremena na koje su sklopljeni. Ako je prvi ugovor na određeno vrijeme sklopljen prije 1.1.2023. bez upisanog objektivnog razloga, poslodavac neće biti u prekršaju ili ako je takav ugovor sklopljen na razdoblje duže od tri godine, trajat će do predviđenog [...]

Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu2023-05-12T07:29:50+00:00

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke

2023-05-25T10:38:06+00:00

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke ⇒ Neoporezivi primici 2023. S 1. siječnjem 2023. stupile su na snagu odredbe Pravilnika o porezu na dohodak kojim su iznosi neoporezivih primitaka preračunati u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje. Novosti se odnose na: primitke po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN br. 156/22) i novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose [...]

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke2023-05-25T10:38:06+00:00

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura

2023-01-31T09:08:21+00:00

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura ⇒ Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22) sadrži i odredbe kojim se utvrđuje način nadzora zakona u cijelosti, a osobito pravila poštivanja obveznog dvojnog iskazivanja i pravilnog preračunavanja, uključujući ovlasti nadležnih tijela za nadzor. Potrošači mogu podnijeti prijavu za kršenje odredbi i ostale nepravilnosti nadležnim tijelima ovlaštenima za nadzor, kao i Državnom inspektoratu putem linka za prijavu: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83. Tijela ovlaštena za nadzor Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u okviru svoje nadležnosti provode: Ministarstvo financija, [...]

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura2023-01-31T09:08:21+00:00

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova

2023-01-03T08:12:54+00:00

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova ⇒ Izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama propisano je da se u postupcima koji se provode isključivo radi usklađivanja temeljnog kapitala s uvođenjem eura kao službene valute neće naplaćivati javnobilježničke pristojbe. Nastavno na medijske napise o obvezi izmjene temeljnog kapitala zbog uvođenja eura kao službene valute, Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da će se izmjene moći provoditi bez rokova i dodatnih troškova. Podsjećamo da su rokovi za konverziju temeljnog kapitala postavljeni od godine dana do tri godine, a trgovačka društva konverziju mogu provesti istovremeno s drugim obvezama koje [...]

Izmjene temeljenog kapitala zbog eura bez krajnjih rokova i dodatnih troškova2023-01-03T08:12:54+00:00

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu

2023-05-12T07:31:25+00:00

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu ⇒ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2023. godine (osim članka 55. koji se odnosi na dostavu svih kolektivnih ugovora sa stupanjem na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56., rad putem digitalnih radnih platformi, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine). Najznačajnije zakonske promjene, između ostalih, su sprječavanje neopravdanog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, novi načini obavljanja stalnih sezonskih poslova, potpunije i preciznije uređenje rada na [...]

Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu2023-05-12T07:31:25+00:00

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

2023-01-18T21:56:15+00:00

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ⇒ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 56/22), a koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ispunjenjem mjera i [...]

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma2023-01-18T21:56:15+00:00

Plaćanje kunama i eurima – dvojni optjecaj

2023-01-18T22:00:59+00:00

Plaćanje kunama i eurima – dvojni optjecaj ⇒ Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje u kojem se za gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune i euri. Dvojni optjecaj započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati te završava 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. Za vrijeme dvojnog optjecaja, trgovac ili primatelj plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica kune u jednoj transakciji. Pritom je primatelj uplate dužan primjenjivati propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji se odnose na ograničenje svote koja se može platiti u gotovini. Dvojni optjecaj započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati te završava 14. siječnja 2023. [...]

Plaćanje kunama i eurima – dvojni optjecaj2023-01-18T22:00:59+00:00
Go to Top