Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja ⇒


Bolovanje

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13, 137/13 i 98/19, dalje u tekstu: ZOZO), privremenom nesposobnošću, odnosno bolovanjem, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ZOZO-a, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ZOZO-a zbog kojih je radnik spriječen ispunjavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu.


Okolnosti koje utvrđuje članak 39. ZOZO- a prema kojemu radniku pripada pravo na naknadu plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a ako je radnik/ca:

 • privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno ako je radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu,
 • privremeno spriječen obavljati rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnoga vremena osiguranika,
 • izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, odnosno privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živoga tkiva i organa u korist druge osigurane osobe Zavoda,
 • određen za pratitelja osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu Zavoda izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje,
 • određen da njeguje oboljeloga člana uže obitelji (dijete i supružnika) uz uvjete propisane ZOZO-om,
 • privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem,
 • privremeno spriječen za rad zbog korištenja rodiljnim dopustom i pravom na rad u polovici punoga radnog vremena, u skladu s propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama,
 • privremeno nesposoban za rad zbog korištenja dopustom za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenoga djeteta ili smrti djeteta u vrijeme korištenja rodiljnim dopustom,
 • privremeno nesposoban za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu,
 • privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Naknada plaće

Naknada plaće radniku u vrijeme bolovanja, odnosno privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno ako je radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu od 43. dana, odnosno osam dana privremene nesposobnosti obračunava i isplaćuje poslodavac, s tim da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan vratiti isplaćenu naknadu plaće u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Otkaz

Bolovanje nije opravdani razlog za otkaz.

Postavlja se pitanje je li, ako se dokaže, zlouporaba bolovanja opravdani razlog za otkazivanje ugovora o radu i u kojim slučajevima.

Ako je poslodavac dokazao lažno bolovanje, može dati radniku opomenu pred otkaz ugovora o radu (pisano upozorenje na obveze iz radnog odnosa), ili redoviti ili izvanredni otkaz.

Čest je slučaj da radnici zloupotrebljavaju bolovanje u svrhu obavljanja drugog posla.

Zbog opravdanih sumnji poslodavca na zlouporabu bolovanja radnika, jedna od mogućnosti poslodavca je da uputi zahtjev Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da obavi kontrolu opravdanosti bolovanja.

Pravilnikom o kontroli privremene nesposobnosti za rad (NN, br. 130/13) uređuje se postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Zavoda), vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti.

O provedenim kontrolama privremene nesposobnosti sastavlja se zapisnik na način utvrđen općim aktom Zavoda o ovlasti i načinu rada kontrolora Zavoda, a nalaz, mišljenje i ocjena čine sastavni dio zapisnika.


Ne propustite seminar:

Kontrola bolovanja u slučajevima zlouporabe

Zagreb, 14. lipanj 2024. (petak), Hotel The Westin Zagreb

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.