Isplata božićnice radnicima u 2020. godini ⇒


Božićnica

Isplata prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na božićnicu, nagradu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca, npr. odluke.

Navedenim izvorima prava može biti određeno pravo na isplatu i visina prigodne nagrade ili dara.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Pisana izjava

Ako se prigodna nagrada (božićnica, uskrsnica, naknada za godišnji odmor i sl.) isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak.

U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog neoporezivog iznosa.


TELEFONSKI SAVJETNIK – Vaš prvi izbor!

Neograničen broj poziva – računovodstvo/porezi i poslovna praksa » više «


Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se slijedeći iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima: prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i dr.) do najviše 3.000,00 kuna godišnje.

Izvor: misljenja.hr

 Primjer: Odluka o isplati božićnice za 2020. godinu

Temeljem čl. 131. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17 i 98/19) donosimo sljedeću

 

ODLUKU

O ISPLATI BOŽIĆNICE ZA 2020. GODINU

 

I.

 

Svakom radniku zaposlenom u trgovačkom društvu ___________ d.o.o., _________ (grad), utvrđuje se pravo na božićnicu za 2020. godinu u iznosu _________ kuna.

 

II.

 

Božićnica iz točke I. ove Odluke isplaćuje se zajedno s plaćom za mjesec studeni 2020. koja će se isplatiti tijekom mjeseca prosinca 2020. godine.

III.

 

Iznos božićnice iz točke II. ove Odluke isplatit će se radnicima na njihov tekući račun.

 

IV.

 

Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči poslodavca.


Pozivamo Vas na dvodnevno savjetovanje u Opatiji:

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

25. i 26.11.2021. (četvrtak i petak), Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta****


» Sve naše aktualne seminare i edukacije pratite OVDJE

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nove objave

Arhiva

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.