Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

2022-06-17T08:33:29+00:00

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima (mišljenje Ministarstva rada) ⇒ Sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem [...]

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima2022-06-17T08:33:29+00:00

Uloga suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora

2022-06-10T09:16:13+00:00

Uloga suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora ⇒ U nastavku prenosimo odgovor Agencije za zaštitu podataka (Agencija) na upit vezan uz ulogu suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora. Obavijest o videonadzoru Prvenstveno ističemo kako suvlasnici stambene zgrade predstavljaju voditelje obrade u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka. S tim u vezi, Agencija preporučuje da na obavijesti o videonadzoru bude naznačeno da su upravo suvlasnici stambene zgrade voditelji obrade, dok kontakti podaci mogu biti generičke naravi (primjerice: suvlasnicizgrade@gmail.com). Ako ne postoji pisani sporazum te nije određen predstavnik suvlasnika, tada suvlasnici zgrade mogu zajedničkim dogovorom odrediti osobu koja će [...]

Uloga suvlasnika stambene zgrade prilikom postavljanja sustava videonadzora2022-06-10T09:16:13+00:00

Koji su glavni troškovi uvođenja eura?

2022-06-28T07:16:13+00:00

Koji su glavni troškovi uvođenja eura? ⇒ Uvođenje eura Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove, odnosno rizike. Oni su uglavnom jednokratni i po svojoj veličini i važnosti relativno niski. Troškovi se mogu podijeliti na ekonomske učinke zamjene kune eurom i druge učinke, kao što su gubitak nacionalne valute kao simbola suvereniteta i nacionalnog identiteta. Nakon uvođenja eura Hrvatska će imati pravo izravno sudjelovati u oblikovanju i provedbi zajedničke monetarne politike na razini europodručja. Ekonomski učinci uvođenja eura U ekonomske se učinke svrstava rizik povećanja razine cijena pri konverziji. Međutim, građani ne trebaju strahovati od učinka uvođenja eura [...]

Koji su glavni troškovi uvođenja eura?2022-06-28T07:16:13+00:00

Objavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

2022-06-28T07:16:47+00:00

Objavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ⇒ Zakon o uvođenju eura U Narodnim novinama broj 57/22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije, osim nekoliko članaka (13., 16., 17., 25. do 31., 39. do 41., 54. do 59., 64. do 68., 88. i 92.) koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA [...]

Objavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj2022-06-28T07:16:47+00:00

Objavljeni novi kolektivni ugovori za državne i javne službenike i namještenike

2022-06-05T20:48:35+00:00

Objavljeni novi kolektivni ugovori za državne i javne službenike i namještenike ⇒ U Narodnim novinama broj 56/22 objavljena su dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru, a koja se primjenjuju od 01. svibnja 2022. godine: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Najvažnija novost je promjena osnovice za obračun plaće s dotadašnjih 6.044,51 kn na 6.286,29 kuna bruto, a po kojoj će se početi obračunavati plaća za svibanj 2022., koja se isplaćuje u lipnju 2022. godine. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Kolektivni ugovori Temeljnim kolektivni ugovorom za [...]

Objavljeni novi kolektivni ugovori za državne i javne službenike i namještenike2022-06-05T20:48:35+00:00

Dostava izvoda bankovnih računa zajedničke pričuve stambene zgrade suvlasnicima

2022-05-19T07:03:00+00:00

Dostava izvoda bankovnih računa zajedničke pričuve stambene zgrade suvlasnicima ⇒ U nastavku prenosimo mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka (Agencija) kojoj se obratio upravitelj stambene zgrade kojeg zanima smije li pojedinom suvlasniku dostaviti bankovne izvode računa zajedničke pričuve stambene zgrade za prethodnu kalendarsku godinu, obzirom da su na istima sadržani podaci poput imena i prezimena uplatitelja, njegov IBAN, datum i mjesto uplate, iznos i dr. Slijedom navedenog, Agencija iznosi sljedeće mišljenje: U načelu, svaka obrada osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, da bi bila u skladu s istom, treba poštivati načela obrade propisana čl. 5., treba [...]

Dostava izvoda bankovnih računa zajedničke pričuve stambene zgrade suvlasnicima2022-05-19T07:03:00+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.

2022-06-28T07:17:16+00:00

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022. ⇒ Potpora svibanj - lipanj 2022. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta dodjele potpora u sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za travanj 2022. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za svibanj i lipanj 2022. godine. Od 27. svibnja do zaključno 24. lipnja 2022. godine zaprimat će se zahtjevi za isplatu mjesečnih troškova plaće radnika za svibanj, a od 25. lipnja do zaključno 22. srpnja 2022. godine [...]

Program Zadržavanja radnih mjesta (potpore) za svibanj i lipanj te izmjene i dopune za travanj 2022.2022-06-28T07:17:16+00:00

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)

2022-05-18T06:45:04+00:00

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača) ⇒ Prijavitelj nepravilnosti U Narodnim novinama broj 46/22 objavljen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja za zaštitu prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača). Ovim Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26. 11. 2019.). Direktiva propisuje obvezu za poslodavce i tijela javne vlasti [...]

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača)2022-05-18T06:45:04+00:00

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada

2022-04-29T10:45:59+00:00

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada ⇒ Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je novu e-uslugu pod nazivom Kalendar plaćanja obveznih naknada. Riječ je o usluzi namijenjenoj poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja: članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i HRT pristojbe. Usluga je u potpunosti digitalizirana te pruža transparentan pregled onih davanja koja je pojedini poslovni subjekt obvezan plaćati (od davanja koja su uključena u opseg usluge), s trenutnim [...]

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada2022-04-29T10:45:59+00:00

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

2022-06-28T07:18:13+00:00

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ⇒ Uvođenje eura Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je u Narodnim novinama broj 57/22, a stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije, osim određenih članaka koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (koji je u proceduri donošenja) uredit će se uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj (euro je moguće uvesti [...]

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj2022-06-28T07:18:13+00:00
Go to Top