Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša

2022-01-21T11:36:15+00:00

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša ⇒ Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 50/19), propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, uključujući i poslove ispitivanja radne opreme. Osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme Odredbama navedenog Pravilnika nije propisano da osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja moraju ispunjavati iste uvjete kao i osobe na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za navedena ispitivanja, međutim prema odredbi članka 10. stavka 5. Pravilnika o pregledu [...]

Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša2022-01-21T11:36:15+00:00

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika

2022-01-14T10:43:18+00:00

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika ⇒ Za pojedine skupine radnika moguće su neke posebnosti u organizaciji zaštite na radu. Na ove skupine radnika primjenjuju se u cijelosti mjere zaštite na radu iz Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18 i 96/18, dalje: Zakon), ali su za njih karakteristične i neke posebnosti, u prvom redu obzirom na njihovo mjesto rada. Ove posebnosti se naročito ogledaju u specifičnim sredstvima zaštite na radu na mjestima rada. Mobilni radnici Sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN, br. [...]

Zaštita na radu za pojedine skupine radnika2022-01-14T10:43:18+00:00

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022.

2022-01-18T14:37:20+00:00

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022. ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti preko 27.000 korisnika. Program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključuje: Potpore za zapošljavanje Potpore za pripravništvo Potpore za pripravništvo u javnim službama Potpore za samozapošljavanje Potpore za usavršavanje Obrazovanje i osposobljavanje Javni rad i Stalni sezonac Najvažnije novosti Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ u 2022. u odnosu na 2021. godinu su: veći iznos potpora za [...]

Nove mjere aktivnog zapošljavanja za 2022.2022-01-18T14:37:20+00:00

Tko nema obvezu plaćanja članarine HGK u 2022.?

2022-01-03T07:27:50+00:00

Tko nema obvezu plaćanja članarine HGK u 2022.? ⇒ Novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori objavljen je u Narodnim novinama br. 144/21., a stupa na snagu 3. siječnja 2022. godine. Ovim Zakonom je propisano da se ovisno o gospodarskoj snazi, članovi Komore razvrstavaju u tri skupine. Prva skupina Prva skupina u smislu ovoga Zakona obuhvaća članove Komore koji ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i broj zaposlenih: 50. Članovi Komore iz prve skupine više nemaju obvezu plaćanja članarine HGK za 2022. godinu i dalje, a koja se određuje odlukom Skupštine Komore. [...]

Tko nema obvezu plaćanja članarine HGK u 2022.?2022-01-03T07:27:50+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.

2021-12-17T11:18:32+00:00

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. ⇒ Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu objavljena je u Narodnim novinama broj 130/21, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Dnevni iznos neto plaće Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2022. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 101,73 kune. Na ovaj iznos plaće, odnosno iz iznosa plaće ne [...]

Najniži dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022.2021-12-17T11:18:32+00:00

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

2021-12-12T11:16:32+00:00

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ⇒ U Narodnim novinama broj 132/21 objavljen je Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, a koji je stupio na snagu 12. prosinca 2021. godine. Odredbe Naputka Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja donesen je na temelju članka 16. st. 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 66/19), a propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja. Čelnik javnopravnog tijela donosi plan klasifikacijskih oznaka koji obuhvaća poslove iz djelokruga tog tijela u skladu [...]

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja2021-12-12T11:16:32+00:00

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za prosinac i dopuna za studeni (2021.)

2021-12-20T08:00:44+00:00

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za prosinac i dopuna za studeni (2021.) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni mjere - Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021. godine. Dopuna mjere za studeni  U mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. dopunjen je popis prihvatljivih djelatnosti: Prijevoz i skladištenje - Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39), 21 Djelatnosti keteringa - isključivo poslodavci [...]

Nova mjera zadržavanja radnih mjesta za prosinac i dopuna za studeni (2021.)2021-12-20T08:00:44+00:00

Psihofiziološki napori na radnom mjestu

2021-12-03T21:45:09+00:00

Psihofiziološki napori na radnom mjestu ⇒ Poslodavac je obavezan u sklopu procjene rizika (na temelju Zakona o zaštiti na radu), procijeniti i psihosocijalne rizike, a prilikom njihove procjene potrebno je uzeti u obzir rizike iz Priloga V. (Psihosocijalni rizici na mjestu rada), a koji je sastavni dio novog Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu objavljenog u Narodnim novinama broj 73/21 (dalje u tekstu: Pravilnik). Obveze specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta U Pravilniku se navodi ako se procjenom rizika utvrdi da je pojedini psihosocijalni rizik procijenjen velikim psihosocijalnim rizikom, u izradi i provođenju mjera prevencije [...]

Psihofiziološki napori na radnom mjestu2021-12-03T21:45:09+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka

2022-01-11T15:22:55+00:00

Posebne kategorije osobnih podataka ⇒ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) državama članicama pruža prostor za djelovanje kako bi bolje odredile njezina pravila uključujući obradu posebnih kategorija osobnih podataka. Posebne kategorije osobnih podataka Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) jesu podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja (pripadnost ili podupiranje političke stranke), vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih [...]

Posebne kategorije osobnih podataka2022-01-11T15:22:55+00:00

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19

2021-12-13T09:30:10+00:00

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19 ⇒ Prenosimo mišljenje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog mijenjanja radnog mjesta i smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga necijepljenja protiv epidemijske bolesti COVID-19 te odgovor na pitanje o mogućnosti poslodavca da od radnika traži podatke o njegovom cijepljenju odnosno zahtijeva od njega obvezno cijepljenje uz prijetnju smanjenja / gubitka prava iz radnog odnosa. Obveza u skladu sa Zakonom o radu Na opisani zaprimljeni upit, daje se mišljenje kako slijedi: „I u novonastalim okolnostima epidemije bolesti COVID-19, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza [...]

Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-192021-12-13T09:30:10+00:00
Go to Top