Novosti i vijesti za poslovne subjekte

Advent u Zagrebu ponovo u punom sjaju

2022-11-22T14:18:24+00:00

Advent u Zagrebu ponovo u punom sjaju ⇒ Advent Zagreb 2022. Vrijeme adventa ove će godine vratiti stari sjaj i bogate sadržaje pa će blagdani u Zagrebu donijeti prekrasan ugođaj i mnoge sadržaje zanimljive svim generacijama. Advent u Zagrebu čak je tri godine na portalu European Best Destinations, na temelju glasanja čitatelja iz više od 150 zemalja, proglašen najboljim u Europi. Sada se, nakon skromnijih izdanja u vrijeme pandemije, od 26. studenoga 2022. do 07. siječnja 2023. vraća s još bogatijim sadržajima i ponudom, dodajući od ranije poznatim lokacijama i nove. Advent Zagreb u trajanju od 26.11. do 07.01. na [...]

Advent u Zagrebu ponovo u punom sjaju2022-11-22T14:18:24+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

2022-11-25T07:09:08+00:00

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće) ⇒ Euro i ugovor o radu Prenosimo odgovor Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na upit o utjecaju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na obvezu izmjene ugovora o radu, odnosno o potrebi mijenjanja ugovora o radu svih radnika budući da su u istima navedeni iznosi plaće u kunama, a radi potrebe dvojnog iskazivanja u kunama i eurima, odnosno od početka 2023. godine iskazivanja u eurima. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dalo je odgovor o utjecaju uvođenja eura kao [...]

Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)2022-11-25T07:09:08+00:00

Prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada

2022-11-11T10:06:30+00:00

Prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada ⇒ Neprijavljeni rad Donošenje posebnog zakona radi suzbijanja neprijavljenoga rada jedna je od mjera iz Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenog rada u Republici Hrvatskoj 2021.-2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa. S početkom iduće godine na snagu bi trebao stupiti Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (EU), čiji je prijedlog Vlada uputila u saborsku proceduru. Njime se definira neprijavljeni rad te način postupanja tijela uključenih u borbu protiv neprijavljenog rada, kao i postupak prelaska radnika iz nezakonitih u zakonite okvire. Novi regulatorni okvir će, osim doprinosa učinkovitoj borbi protiv neprijavljenoga rada, omogućiti i [...]

Prijedlog novog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada2022-11-11T10:06:30+00:00

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)

2022-11-25T07:09:56+00:00

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca) ⇒ Za obveznike poreza na dobit, imovina je ukupna vrijednost sredstava kojom poduzetnik raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti, a može se pojaviti u tri oblika i to u: materijalnom obliku (u obliku stvari), nematerijalnom obliku (u obliku prava), novčanom obliku. Imovinu čine potraživanja koja mogu biti dugoročna i kratkoročna. Prezentiranje godišnjih financijskih izvještaja Sukladno Zakonu o računovodstvu, mikro, mali i srednji poduzetnici te ostali poduzetnici koji se ne mogu razvrstati po kriterijima tog Zakona, dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), dok su veliki poduzetnici prema ovom [...]

Vrijednosno usklađenje imovine (potraživanja od kupaca)2022-11-25T07:09:56+00:00

Obavijest obveznicima fiskalizacije vezana za uvođenje eura

2022-11-25T07:10:31+00:00

Obavijest obveznicima fiskalizacije vezana za uvođenje eura ⇒ Fiskalizacija euro Vezano uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine, Porezna uprava obavještava obveznike fiskalizacije da je račune u sustav fiskalizacije potrebno dostavljati u valuti koja je u primjeni u trenutku izdavanja konkretnog dokumenta - račun/transakcija/prateći dokument. Prema navedenom: ako je datum izdavanja dokumenta do 31.12.2022. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u kunama ako je datum izdavanja dokumenta od 01.01.2023. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u Ujedno napominje da se Podatkovni skup zahtjeva za račun (XML shema) neće mijenjati.​​​​ Račune je u sustav fiskalizacije potrebno [...]

Obavijest obveznicima fiskalizacije vezana za uvođenje eura2022-11-25T07:10:31+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine

2022-11-25T07:11:10+00:00

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine ⇒ Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (NN broj 118/18 i 120/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu, a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 122/22. Minimalna plaća u 2023. godini Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura (minimalna plaća za 2023. godinu iznosi 5.274,15 kuna). Uredba o visini minimalne plaće stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a s datumom kada euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. U skladu [...]

Nova minimalna plaća od 01.01.2023. godine2022-11-25T07:11:10+00:00

Kaznena djela protiv gospodarstva

2022-11-11T11:13:06+00:00

Kaznena djela protiv gospodarstva ⇒ Kazneni zakon U Kaznenom zakonu (NN broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) u glavi dvadeset četiri propisana su kaznena djela protiv gospodarstva, kao što su prijevare i zlouporabe u poslovanju, primanje i davanje mita, utaja poreza, odavanje poslovne tajne, nedozvoljene radnje, pranje novca… Prijevara u gospodarskom poslovanju Prijevara u gospodarskom poslovanju, kazneno je djelo propisano člankom 247. Kaznenog zakona koje čini onaj tko u gospodarskom poslovanju s ciljem da pravnoj osobi koju zastupa ili drugoj pravnoj osobi pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili [...]

Kaznena djela protiv gospodarstva2022-11-11T11:13:06+00:00

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka

2022-11-25T07:12:16+00:00

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka ⇒ Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak U Narodnim novinama broj 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, koji stupa na snagu 01. listopada 2022. Napominjemo kako se od 01. siječnja 2023. godine primjenjuje novi način obračuna za podmirivanje troškova prehrane. Novi iznosi neoporezivih primitaka moći će se isplatiti tek nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak. Novi neoporezivi primici 2022. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje Otpremnine prilikom odlaska [...]

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka2022-11-25T07:12:16+00:00

Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja

2022-10-14T07:17:43+00:00

Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja ⇒ Sezonsko sniženje - novi Pravilnik U Narodnim novinama broj 117/22 objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja kojim se određuje način provođenja sezonskog sniženja na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22), a stupa na snagu 15. listopada 2022. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Narodne novine br. 135/15). Novim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ [...]

Novi uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja2022-10-14T07:17:43+00:00

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje

2022-11-11T11:15:43+00:00

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje ⇒ Uprava društva zastupa društvo i vodi poslove društva na vlastitu odgovornost. Uprava društva sastoji se od jedne ili više osoba – direktora. Uprava vodi poslove društva pažnjom dobrog gos­podarstvenika, a prilikom poslovanja dužna je primijeniti pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati po­slovnu tajnu društva te odgovara za povredu pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika, ali i za niz drugih povreda zakonskih obveza. Uprava društva, između ostalog, odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, kao i za izradu financijskih izvještaja. Dužnosti uprave kod nesposobnosti za plaćanje Prema odredbi članka 251. Zakona [...]

Obveza uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje2022-11-11T11:15:43+00:00
Go to Top