Cijepljenje radnika protiv bolesti COVID-19 ⇒


Prenosimo mišljenje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz mogućnost jednostranog mijenjanja radnog mjesta i smanjenja plaće radniku od strane poslodavca, i to iz razloga necijepljenja protiv epidemijske bolesti COVID-19 te odgovor na pitanje o mogućnosti poslodavca da od radnika traži podatke o njegovom cijepljenju odnosno zahtijeva od njega obvezno cijepljenje uz prijetnju smanjenja / gubitka prava iz radnog odnosa.

Obveza u skladu sa Zakonom o radu

Na opisani zaprimljeni upit, daje se mišljenje kako slijedi:

„I u novonastalim okolnostima epidemije bolesti COVID-19, za poslodavca i dalje postoji dužnost ispunjavanja obveza prema radnicima u skladu sa Zakonom o radu, odnosno dužnost primjene svih zakona i propisa kao i u redovitim uvjetima.

To se, dakle, odnosi i na način utvrđivanja mjesta rada i opisa poslova radnika, na isplatu plaće, na opseg podataka koje poslodavac o radniku smije tražiti tijekom trajanja radnog odnosa, kao i na dužnost zaštite osobnih podataka.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podaci o mjestu rada i opisu poslova radnika te podaci o plaći na koju radnik ima pravo dio su zakonom propisanog obveznog sadržaja ugovora o radu.

Drugim riječima, podaci o radnom mjestu i iznosu plaće bitni su sastojci ugovora o kojem se dvije ugovorne strane (poslodavac i radnik) trebaju sporazumjeti.

Dakle, poslodavac ne može jednostrano promijeniti podatak ugovora o radu koji se odnosi na radno mjesto i/ili plaću.

Imajući u vidu da radnopravni odnos predstavlja suglasnost ugovornih strana poslodavca i radnika o bitnim sastojcima ugovora o radu, poslodavac nije ovlašten jednostrano i samovoljno mijenjati bitnu ugovornu odredbu.

Zaštita privatnosti radnika

Nadalje, Zakonom o radu, kao općim radnopravnim propisom je propisana i zaštita privatnosti radnika. 

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, u kojem je slučaju poslodavac obavezan unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama. 

Obveze radnika i poslodavca iz radnog odnosa

Vezano uz obveze radnika i poslodavca iz radnog odnosa, napominjemo da je dužnost radnika obavještavati poslodavca o okolnostima mogućnosti širenja COVID-19 virusa odnosno prema odredbama Zakona o zaštiti na radu, radnik je obvezan obavijestiti poslodavca o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, pa tako i o svojem zdravstvenom stanju koje bi moglo potencijalno ugroziti zdravlje ostalih radnika.

Naime, prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

Uvjeti za rad na siguran način

S druge strane, poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.

Kada je, primjerice, radniku određena samoizolacija, poslodavac i radnik dužni su se u potpunosti pridržavati izdanog odgovarajućeg akta na način kako to određuje poseban propis.

Međutim, obzirom da ne postoji propisana obveza cijepljenja, činjenica što se radnik cijepio ili nije cijepio ne bi mogla, sama po sebi, štetno utjecati na njegova radnička prava.“

Izvor: www.uznr.mrms.hr


» Sve naše aktualne seminare i edukacije pratite OVDJE

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.