Boravak digitalnih nomada ⇒


U novom Zakonu o strancima („Narodne novine“, br. 133/20) uvodi se nova svrha privremenog boravka koji se odnosi na boravak digitalnih nomada.

Digitalni nomadi

Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske.

Privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada

Privremeni boravak odobrava se do godine dana (moguće i kraće), međutim privremeni boravak nije moguće produžiti.

Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka digitalnog nomada, može se podnijeti zahtjev za ponovno reguliranje boravka digitalnog nomada.

Digitalnom nomadu kojem je odobren privremeni boravak u Hrvatskoj mogu se u Republici Hrvatskoj pridružiti članovi uže obitelji.

Podnošenje zahtjeva i dokumentacija za privremeni boravak

Zahtjev se može podnijeti online (https://digitalnomadscroatia.mup.hr/Pages/Zahtjev), a bit će proslijeđen nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se može podnijeti i nadležnom tijelu ovisno o tome je li državljaninu treće zemlje potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku ili ne.

Presliku dokumentacije potrebno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ako se zahtjev podnosi osobno, potrebno je ispuniti Obrazac 1a (dvojezičan obrazac, https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/Obrazac%201a.pdf) ili se može podnijeti online zahtjev (https://digitalnomadscroatia.mup.hr/Pages/Zahtjev).


Prilozi uz zahtjev

 • preslika valjane putne isprave (rok važenja putne isprave mora biti tri mjeseca duži od razdoblja valjanosti namjeravanog boravka),
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno ili privatno zdravstveno osiguranje mora pokrivati područje Republike Hrvatske),
 • dokaz o svrsi (ugovor o radu ili drugi dokument kojim se dokazuje da se radi o obavljanju poslova putem komunikacijske tehnologije za stranog poslodavaca ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u RH), odnosno:
  • izjava poslodavca ili državljanina treće zemlje (kao dokaz da se radi o obavljanju poslova putem komunikacijske tehnologije) te
  • ugovor o radu ili obavljanju posla za stranog poslodavca ili
  • preslika registracije vlastite tvrtke i dokaz da putem vlastite tvrtke obavlja navedene poslove,
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj (kao dokaz priznaje se izvod bankovnog računa ili dokaza o redovnom priljevu sredstava. Sukladno Uredbi o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 14/21) koja je stupila na snagu 13. veljače 2021. godine, državljanin treće zemlje koji regulira privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada mora raspolagati sredstvima u visini od najmanje 2,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće za prethodnu godinu na temelju službeno objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku, a za svakog daljnjeg člana obitelji ili životnog ili neformalnog životnog partnera iznos se uvećava za dodatnih 10 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće. U ovom trenutku iznos potrebnih sredstava na mjesečnoj osnovi je minimalno 16.907,5 kn, odnosno ako je namjeravani period boravka u Republici Hrvatskoj 12 mjeseci, potrebno je dokazati da raspolažete sredstvima u iznosu minimalno od 202.890,00 kn),
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatske,
 • navesti adresu u Republici Hrvatskoj.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Prilikom podnošenja zahtjeva zahtijevat će se na obrascu navesti adresu boravka ili namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj.

Ovo je važno iz razloga određivanja mjesno nadležne PU/PP koja će rješavati zahtjev.

Ako se radi o podnošenju prvog zahtjeva i osoba nema adresu u Republici Hrvatskoj, moguće je kao adresu namjeravanog boravka navesti privremenu adresu (hostela/hotela ako je rezerviran/potvrđena rezervacija smještaj).

Obavijest o odobrenju

Nakon dostave obavijesti o odobrenom privremenom boravku, potrebno se ponovno obratiti veleposlanstvu/konzulatu radi ishođenja vize za ulazak u Republiku Hrvatsku ili biometrijske dozvole boravka.

Obrazac zahtjeva za vizu može se ispuniti i online (https://crovisa.mvep.hr/).

Sve ostale informacije o vizama (podnošenje zahtjeva, potrebna dokumentacija, itd.) mogu se pronaći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Ako državljaninu treće zemlje nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku, može ući u Republiku Hrvatsku sukladno odredbama Zakona o strancima.

Državljanin treće zemlje u roku od 30 dana od odobrenja privremenog boravka ili izdavanja vize dužan je prijaviti boravište u PU/PP kako mu se privremeni boravak ne bi ukinuo.

Po dolasku u Republiku Hrvatsku

Državljanin treće zemlje obavezan je izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja u roku od 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku u nadležnoj PU/PP prema mjestu boravka.

Prijava se vrši na obrascu 8a (https://mup.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/stranci/2013/Obrazac%208a.pdf) uz prilaganje ugovora o najmu ili izjavu vlasnika nekretnine ili vlasnički list.

Državljani treće zemlje kojima nije potrebna viza za ulazak, kao i oni koji su na temelju vize ušli u Republiku Hrvatsku, dužni su ishoditi dozvolu boravka – biometrijsku ispravu (obavezno priložiti fotografije i dati biometrijske podatke) neposrednim dolaskom u PU/PP.

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova (mup.gov.hr)

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.