Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donacije ⇒


U Narodnim novinama br. 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Pravilnik) kojim je regulirano plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom, kao i plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koji je stupio na snagu 9.01.2021. godine, svi obveznici poreza na dodanu vrijednost (odnosno poduzetnici, pravne i fizičke osobe čiji godišnji prihodi premašuju 300 tisuća kuna) za donacije isporučene na područja pogođena katastrofalnim potresom oslobađaju se plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Oslobađanje PDV-a za donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine, br. 1/21).

Ovo oslobođenje primjenjuje se počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu siječnju 2021. godine pa za isporuke obavljene do kraja 2021. godine.

To znači kako će se i oslobođenje od plaćanja PDV-a primijeniti i za predmetne donacije obavljene i tijekom prosinca 2020. godine.

Porezni obveznik dužan je u svom knjigovodstvu osiguravati sve potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Iznimke iz članka 71.tb Pravilnika

Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti porezno priznatim rashodima smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe prema Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom.

Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dohotka porezno priznatim izdacima koji ne uvećavaju osobni odbitak smatraju se i sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom.

Porezni obveznik u svom knjigovodstvu osigurava sve potrebne podatke o danim donacijama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje će donositi nadležni stožer ili ostale dostupne vjerodostojne dokumentacije koja se može pribaviti.

Ove odredbe primjenjuju se prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do 31. prosinca 2021. godine.

Porezne olakšice za pravne i fizičke osobe

I dalje postoje porezne olakšice za pravne i fizičke osobe u vidu smanjenja osnovice za obračun poreza na dobit i poreza na dohodak, koje doniraju sredstva u naravi ili u novcu u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima i to do visine od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Napominjemo kako novčana sredstva koja poduzetnici doniraju ne podliježu obvezi obračuna PDV-a.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.