Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima ⇒


Od 05. rujna 2022. započelo je obvezno dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru kao važan instrument prilagodbe potrošača na proces zamjene kune eurom.

Obvezno dvojno iskazivanje traje do 31. prosinca 2023. i odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.


Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje, obvezno je kod svih oblika prodaje:

  • u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu, na cjeniku
  • na internetskoj stranici
  • u ponudi i ugovoru (ukupan iznos)
  • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču
  • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku
  • na računu.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti isključivo fiksni tečaj konverzije u punom brojčanom iznosu, bez obzira što je zadnja znamenka nula, dakle 1 EUR = 7,53450 kuna.

O načinu i modelu dvojnog iskazivanja cijena odlučuje svaki poslovni subjekt samostalno, a pri ispostavljanju računa potrošačima od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. potrebno je uvijek dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

To znači da će cijene artikala na računu do 31. prosinca 2022. biti iskazane u kuni, a ukupan iznos u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Nakon uvođenja eura, cijene artikala na računu bit će iskazane u euru, a ukupan iznos u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti isključivo fiksni tečaj konverzije u punom brojčanom iznosu, bez obzira što je zadnja znamenka nula.

Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja

U svrhu postizanja maksimalne učinkovitosti, uz minimalne utjecaje na poslovanje, definirane su određene iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti roba i usluga.

Dvojno iskazane cijene ne moraju biti iskazane, primjerice, na totemima i agregatima benzinskih postaja, na fiksnim panelima, primjerice na autocestama, zaslonima blagajni i samoposlužnih uređaja, zrakoplovnim kartama, kuponima za popuste, iznosu povratne naknade na ambalaži, knjigama, poštanskim markama, biljezima, SIM karticama, otisnutim ulaznicama za kazalište ili koncerte, vagama i naljepnicama s vaganom cijenom.

Za navedene iznimke cijene moraju biti iskazane u kuni do 31. prosinca 2022., a od 1. siječnja 2023. u euru.

Važno je napomenuti da se navedene iznimke ne odnose na obvezu dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa na računima.

Provedba nadzora

S obveznom dvojnog iskazivanja cijena započinje i nadzor jesu li cijene ispravno preračunate u svrhu dvojnog iskazivanja, je li korišten ispravan tečaj, jesu li dvojno iskazane cijene, kao i fiksni tečaj konverzije, istaknuti na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način.

Nadzorna tijela propisana Zakonom, među kojima i Državni inspektorat Republike Hrvatske, provodit će primjenu Zakona te pokretati prekršajne postupke, odnosno izricati kazne ako tijekom obavljanja nadzora utvrde nepravilnosti i nezakonitosti, uz mogućnost primjene načela oportuniteta, ako stranka otkloni nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora ili u primjerenom roku.

Načelo se može primijeniti samo u slučaju utvrđene povrede prvi put.

Etički kodeks

Krenula je i mogućnost unošenja pohvala i pritužbi od strane potrošača na poslovne subjekte koji su pristupili Etičkom kodeksu.

To se može učiniti putem poveznice: https://etickikodeks.mingor.gov.hr/#!/app/home, gdje je dostupan i cjelokupan popis poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.