Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat ⇒


Platforma za e/m-Potpis i e/m-Pečat skup je servisa namijenjenih za potpisivanje, pečatiranje i validaciju različitog digitalnog sadržaja, a namijenjena je prvenstveno tijelima državne i javne uprave.

E potpis / E pečat (elektronički pečat i potpis)

E-Potpis i e-Pečat zamjenjuju fizički potpis i pečat, a javnopravna tijela mogu ih jednostavno ugrađivati u svoje interne procese, kao i u pojedine usluge koje pružaju korisnicima kroz sustav e-Građani i e-Poslovanje.

Tako će moći ovjeravati svoje izlazne e-akte prema građanima i poslovnim subjektima, stavljajući elektronički pečat javnopravnog tijela kao i prema potrebi elektronički potpis ovlaštenog službenika ili čelnika.

Umjesto papira, potpisivanja i skeniranja, građani i poduzetnici mogu klikom miša riješiti potrebnu administraciju, a implementacija m/e-Potpisa i m/e-Pečata jedan je korak u nizu digitalnih usluga koje pojednostavljuju administrativne procese, te štede vrijeme i novac.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Informacijska rješenja i e-Usluge u javnoj upravi

Realizacijom projekta i implementacijom Platforme za e/m-Potpis i e/m-Pečat predviđena su unaprjeđenja na području jednostavnosti i pouzdanosti elektroničke komunikacije s tijelima javne uprave.

Uvođenjem novih informacijskih rješenja i e-Usluga u javnoj upravi povećat će se efikasnost poslovanja i smanjiti troškovi dostave dokumenata.

To će u konačnici modernizirati postojeću praksu, čuvajući pravnu sigurnost i pouzdanost u elektroničkoj korespondenciji javne uprave s korisnicima javnih usluga.

Projektom „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m-Pečat“ omogućava se građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti elektroničko potpisivanje i pečatiranje različitih zahtjeva/podnesaka od strane korisnika javnih usluga, kao i pripadajućih akata na strani javnopravnih tijela, čime će se unaprijediti i ubrzati međusobna korespondencija korisnika s javnom upravom, u skladu s EU regulativom eIDAS.

Projekt je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna vrijednost je preko 22 milijuna kuna, odnosno 2.981.737,52 eura. Razdoblje provedbe projekta je 20.11.2018. – 20.03.2023.

Izvor: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.