Evidencija o radnom vremenu mobilnih radnika ⇒


Kako bi se poboljšali radni uvjeti rada i sigurnost cestovnog prometa te povećala učinkovitost i djelotvornost nadzora nad provedbom Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN, br. 75/13, 36/15 i 46/17), Pravilnikom o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika (NN, br. 109/18) uspostavlja se Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (dalje u tekstu: SOTAH) koji omogućava vođenje središnje evidencija o radnim vremenima mobilnih radnika.

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu utvrđuje i obvezu poslodavcima o vođenju evidencije, s posebnim naglaskom na prekoračenje maksimalnog prosječnog radnog tjedna koji se odnosi na mobilne radnike, a za koju su odgovorni poslodavci. 

Podaci koji se bilježe u evidenciji

Evidencija o radnim vremenima mobilnih radnika odnosi se na podatke koji se bilježe korištenjem tahografa i tahografskih kartica što uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće:

 • podatke o identitetu vozača i njegovoj tahografskoj kartici,
 • podatke o aktivnostima vozača,
 • podatke o prijeđenom putu, brzini vozila i vremenima,
 • podatke o identifikaciji vozila i tahograf uređaja,
 • podatke o kontroli, kalibraciji i popravku tahografa, uključujući identifikaciju radionice za tahografe i
 • podatke o kvarovima, greškama, pokušajima manipulacije i ostalim događajima vezanim uz tahograf i tahografske kartice.

Osim navedenih podataka, korištenjem SOTAH-a bilježe se informacije koje uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • podatke koje bilježi vozač vozila opremljena analognim tahografom na tahografskom listiću, a kako je definirano u članku 33. stavak 5. Uredbe (EU) br. 165/2014,
 • podatke o preuzimanju tahografskih podataka i njihovom prijenosu u SOTAH,
 • podatke o aktivnostima vozača za razdoblje dok vozač ne upravlja vozilom i
 • podatke o analizama, provjerama i drugim aktivnostima vezanim uz korištenje SOTAH-a.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Tahografski podaci

Prijevoznici su dužni u SOTAH prenijeti sve tahografske podatke koji se odnose na aktivnosti koje izvrši prijevoznik ili koje su izvršene za tog prijevoznika, te evidentirati aktivnosti vozača za razdoblje dok vozač ne upravlja vozilom.

Vozači i prijevoznici koji ih zapošljavaju, inspektori cestovnog prometa, policijski službenici i drugi državni službenici ministarstva nadležnog za promet po posebnom ovlaštenju ministra nadležnog za promet, mogu pristupiti samo onim podacima u SOTAH-u koji se odnose na njihove aktivnosti.

Tahografski podaci i evidencije koji su preneseni u SOTAH čuvaju se u SOTAH-u najmanje tri godine nakon isteka razdoblja na koje se odnose.

Prijevoznik je dužan preuzeti i pravilno arhivirati, prema nadnevku u pojedinačnom vozilu, upotrijebljene zapisne listove te ispise koje mu je vozač predao.

Prije prodaje ili uništenja vozila te u slučaju vraćanja unajmljenog vozila, zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila, prijevoznik je dužan sve tahografske podatke prenijeti u SOTAH, a sve zapisne listiće prenijeti iz vozila u arhivu.

Zapisni listovi moraju biti čitljivi cijelo vrijeme trajanja obveze čuvanja podataka, a kod prijevoznika se čuvaju najmanje tri godine nakon isteka razdoblja na koje se odnosi.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.