Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine ⇒


U Narodnim novinama broj 84/23 objavljenja je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Plan) za razdoblje 2023. – 2028. godine je temeljni planski dokument gospodarenja otpadom za šestogodišnje plansko razdoblje, a njegovo donošenje je propisano člankom 109. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21).

Osim primjene načela kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom, Plan je važan u kontekstu korištenja sredstava EU-a za sljedeće višegodišnje financijsko programsko razdoblje, 2021. – 2027.

Provedbom ovoga Plana doprinijet će se smanjenju stvaranja otpada, smanjenju odlaganja otpada i povećanju recikliranja otpada te će se osnažiti gospodarenje otpadom na način koji je prihvatljiv za okoliš.

Učinci provedbe Plana

Provedbom Plana gospodarenja otpadom doprinijet će se smanjenju stvaranja otpada, uključujući i opasnog otpada, osnažiti će se gospodarenje otpadom na način koji je prihvatljiv za okoliš, doprinijet će se jačanju kapaciteta nužnih za upravljanje i nadzor prekograničnim prometom opasnog otpada, doprinijet će se smanjenju izvoza otpada radi zbrinjavanja odlaganjem, te će se dodatno osnažiti trgovanje otpadom namijenjenim gospodarski učinkovitim i okolišno prihvatljivim postupcima uporabe unutar područja OECD-a.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Informacijski sustav

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (Zakon), Informacijski sustav gospodarenja otpadom služi u nadzoru provedbe i upravljanja sustavom gospodarenja otpadom RH, a uspostavlja ga i vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Zakonom se propisuju podaci i aplikacije koji moraju biti sadržane u sustavu, a od propisanih aplikacija u sklopu Informacijskog sustava uspostavljene su aplikacije: e-ONTO, Registar onečišćavanja okoliša (ROO), Aplikacija za evidenciju lokacija odbačenog otpada (ELOO), Aplikacija za operatere odlagališta i praćenje odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, Portal sprječavanja nastanka otpada i aplikacija za praćenje projekata i aktivnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe i obrazovno-informativnih aktivnosti.

Program sprječavanja nastanka otpada

Sastavni dio Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine je i Program sprječavanja nastanka otpada.

Planom se primjenjuju načela kružnog gospodarstva. Kretanje u smjeru kružnog gospodarstva ostvaruje se različitim mjerama u lancu proizvodnje i potrošnje prirodnih i proizvedenih dobara te posljedično gospodarenja otpadom, čime se otpad nastoji vratiti u gospodarski ciklus.

Navedeno se postiže primjenom reda prvenstva gospodarenju otpadom, kojim se posebno značenje daje sprječavanju nastanka otpada kao prvoj stepenici spomenutog reda prvenstva.

Prema Zakonu, sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere poduzete prije negoli neka tvar, materijal ili proizvod postane otpad, u svrhu smanjenja količina otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda i produljenje njihova životnog vijeka, smanjenje negativnih utjecaja nastalog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenje sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima.

Sprječavanjem nastanka otpada postiže se smanjenje količina i negativnih utjecaja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje prije nego bilo koji drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja uopće postanu opcija.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.