Zakonske promjene kod gospodarenja otpadom ⇒


Novi Zakon o gospodarenju otpadom

Novi Zakon o gospodarenju otpadom objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, osim članka 101. i Dodatka V. točke 2. koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i članka 17. stavka 3. koji stupa na snagu 3. srpnja 2024. godine.

Novim Zakonom propisuju se mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina i poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata.

Zakon donosi nove ciljeve do 2035. godine koji se odnose na povećanje odvajanja i recikliranja otpada i smanjenja odlaganja otpada te se zabranjuje stavljanje ne tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda i plastičnih vrećica za nošenje debljine manje od 50 mikrometara, uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje, što je usklađenje s EU direktivama iz područja gospodarenja otpadom.

Zakonom se uređuje sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, planske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Najznačajnije novosti

Propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom (prijevoz, posredovanje, trgovanja otpadom, reciklažna dvorišta, nusproizvodi), a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Obveznici izrade plana gospodarenja otpadom su Republika Hrvatska i županije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za opasni otpad i za neopasni otpad koji se obrađuje postupcima u kojima se otpad koristi kao gorivo ili drugog načina dobivanja energije (R1) i spaljivanje otpada na kopnu (D10), a nadležno županijsko tijelo izdaje dozvole za neopasni otpad za sve ostale postupke oporabe i zbrinjavanja.

Propisuje se centri za ponovnu uporabu.

Centar za ponovnu uporabu je građevina ili dio građevine u kojem se obavljaju postupci ponovne uporabe, a kojim upravlja pravna osoba koja je dužna biti registrirana u Evidenciji centara ponovne uporabe, a koju vodi nadležno tijelo županije odnosno Grad Zagreb.

Određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada.

Propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom (potpore te poticajna naknada, naknada za odlaganje otpada, naknada zbog blizine odlagališta i naknada za korištenje odlagališta, povratna naknada, naknada gospodarenja otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođača).


Ne propustite seminar:

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti

Zagreb, 20. rujan 2024. (petak), Hotel Sheraton

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.