Najčešće greške poslodavaca u provedbi mjera zaštite na radu ⇒


Greške poslodavaca nije lako sistematizirati, jer će one, u većini slučajeva, ovisiti o veličini poslodavca.

Tako se u praksi najčešće događa da najviše grešaka čine poslodavci koji imaju malo zaposlenih radnika, nemaju zaposlenog stručnog kadra iz područja zaštite na radu, niti su angažirali ovlaštenike za obavljanje poslova zaštite na radu, a ni sami ne raspolažu dovoljnim stručnim znanjem iz zaštite na radu.

Ipak, treba istaknuti sljedeće pogreške koje se često javljaju u praksi:

  • nepoznavanje propisa;
  • propuštanje izrade procjene rizika;
  • propuštanje obveze za osposobljavanjem radnika;
  • propuštanje održavanja sredstava rada i opreme;
  • nepridržavanje pravila o mikroklimatskim uvjetima na mjestu rada;
  • propuštanje zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu.

Nepoznavanje koji propisi uređuju područje zaštite na radu, dovodi i do nepoznavanja njihovog sadržaja, a time i vlastitih obveza poslodavaca u njihovoj provedbi. 

Propuštanje izrade procjene rizika

Česta greška u primjeni Zakona o zaštiti na radu (dalje u tekstu: Zakon), posebno kod poslodavaca koji zapošljavaju manji broj radnika, je propuštanje izrade procjene rizika, odnosno poslodavac nije procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu u pisanom ili elektroničkom obliku, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Propuštanje osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Poslodavac mora radnika osposobiti za rad na siguran način i upoznati ga sa pravilima zaštite na radu koji se primjenjuju u njegovom poduzeću.

Sve bi to trebalo učiniti prije stupanja radnika na rad.

Propuštanje održavanja sredstava rada i opreme

U predviđenim rokovima potrebno je provjeriti rad opreme, odnosno sredstava za rad kojima se služe radnici te instalacija.

Kolokvijalno, kada govorimo o opremi, radi se o tzv. atestiranju opreme.

Također, potrebno je voditi računa da svi radnici koriste zaštitnu opremu kada je to potrebno i propisano.

Nepridržavanje pravila o čistoći zraka, rasvjeti, temperaturi

Također, vrlo često, čak i kada se radi o radu u uredima, kvaliteta zraka, intenzitet izmjene zraka, jačina rasvjete, temperatura u prostoriji, nisu usklađeni s propisanim veličinama.

U konačnici, ovakve pogreške ne samo da mogu dovesti do prekršajnih kazni, nego i do obolijevanja radnika.

Propuštanje zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu

Poslodavci moraju voditi računa o obvezi zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu kada to Zakon propisuje, odnosno, kada je to Zakonom dopušteno, alternativnog angažiranja ovlaštenika.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.