Dan izbora (17.4.2024.) – radni ili neradni dan ⇒


Od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zatraženo je tumačenje o neradnom danu na dan izbora prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, a mišljenje Ministarstva prenosimo u cijelosti:

Uvodno treba istaknuti da je Predsjednik Republike Hrvatske donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 32/24), koji će se u Republici Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja 2024. Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor dan provedbe izbora je neradni dan.

Primjena Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Tim povodom Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dana 21. ožujka 2024. izdalo je priopćenje poslodavcima iz kojeg proizlazi da ih poziva da na dan provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor organiziraju poslovni proces (smjenskim radom, u više timova ili sl., ovisno o prirodi posla), kako bi se omogućilo da zaposlenici koji rade na taj dan, ostvare svoje biračko pravo.

Za mišljenje o primjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor nadležno je Ministarstvo pravosuđa i uprave, kao stručni nositelj pripreme toga zakona.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Mišljenje o primjeni Zakona o radu

Ovo Ministarstvo nadležno je za davanje mišljenje o primjeni Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 — Odluka Ustavnog suda RH) kao općeg propisa o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj koji se primjenjuje ako drugim posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Opći propis o radu kao pravilo za tjedni odmor radnika određuju nedjelju.

Ukoliko radnik zbog organizacije rada kod poslodavca mora raditi nedjeljom, ima pravo na povećanje plaće od 50% za svaki sat rada odrađen u nedjelju.

Odredbom članka 94. Zakona o radu uređeno je pravo radnika na povećanu plaću i po drugim osnovama, i to za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom.

U tim slučajevima, radnik ima pravo na povećanu plaću, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ako povećanje plaće nije određeno na navedeni način, a ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ono moglo odrediti, radnik će ostvariti pravo na primjereno povećanje plaće.

Pod primjerenim povećanjem plaće smatra se povećanje koje se redovito isplaćuje za takav rad, a ako ga nije moguće utvrditi, radnik ostvaruje pravo na povećanje koje odredi sud prema okolnostima slučaja.

Dakle, radnik koji radi na neradni dan utvrđen posebnim zakonom (ovdje Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor), ima pravo na povećanu plaću na prethodno opisani način.

Pravo na naknadu plaće i visinu naknade

U odnosu na radnika koji na neradni dan utvrđen posebnim zakonom zaista ne radi kako bi ostvario svoje biračko pravo, mišljenja smo da isti ostvaruje pravo na naknadu plaće u skladu sa člankom 95. Zakona o radu.

Naime, uzimajući u obzir stavak 1. toga članka kojim je, između ostalog, propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, kao i stavak 3. toga članka kojim je propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran, proizlazi da radnik koji ne radi na dan provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, a koji bi po redovnom tijeku stvari odnosno unaprijed određenoj organizaciji rada kod poslodavca trebao raditi, za taj dan ostvaruje pravo na naknadu plaće.

Visina naknade plaće utvrđuje se zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako nije tako određena, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.

Ako radnik u prethodna tri mjeseca nije ostvario plaću, visina naknade plaće određuje se u odnosu na visinu one plaće koju bi u istom razdoblju ostvario da je radio.

Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 25.3.2024.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.