Izjava o fiskalnoj odgovornosti – obveznici i rokovi ⇒


Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18), a Izmjene i dopune Zakona objavljene su u Narodnim novinama broj 83/23.

Zakonom je propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveznici predaje Izjave

Obveznici predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija (ministarstva, državna tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije, županije, gradovi i općine) Izjavu Ministarstvu financija predaju putem ovlaštenog pristupa aplikaciji “Jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola”.

Svi ostali obveznici Izjavu o fiskalnoj odgovornosti predaju nadležnoj instituciji na način kako su Izjavu predavali i u prethodnoj godini.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Izgled i sadržaj Izjave

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19) propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Uredbom je također propisan način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
  • naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije i
  • raspoloživih informacija o radu tijela.

OBVEZNICI I ROKOVI PREDAJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

ObveznikRok predaje

Kome se izjava predaje?

Ministri i drugi čelnici tijela državne uprave te čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije 31. ožujkaMinistarstvu financija
Izvršna tijela JLP(R)S (načelnici općina, gradonačelnici, župani)31. ožujkaMinistarstvu financija
Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboruuz godišnje izvješće o raduHrvatskom saboru
Predsjednici uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske31. ožujkanadležnom ministarstvu, državnom tijelu odnosno pravnoj osobi s javnim ovlastima
Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i čelnici pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje Vlada RH utvrđuje odlukom31. ožujkanadležnom ministarstvu
Predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu jedne JLP(R)S 31. ožujkatoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave
Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna JLP(R)S 31. ožujkanačelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne JLP(R)S
Predsjednici uprava trgovačkih društava u kumulativno većinskom vlasništvu više JLP(R)S 31. ožujkaonoj JLP(R)S koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalim jedinicama koje imaju udjele u vlasništvu dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije
Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač više JLP(R)S 31. ožujkaonoj jedinici koja ima najveći udio, a svim ostalim jedinicama koje imaju udjele dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije
Predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više JLP(R)S 31. ožujkanadležnom ministarstvu ili JLP(R)S koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalima koji imaju udjele u vlasništvu dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije
Čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više JLP(R)S 31. ožujkanadležnom ministarstvu ili JLP(R)S koja ima najveći udio u pravnoj osobi, a svim ostalima koji imaju udjele dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije
Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna28. veljače

 

nadležnom ministarstvu ili drugim tijelu državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije
Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S28. veljače

 

načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Čelnici trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je osnivač/većinski vlasnik proračunski/izvanproračunski korisnik državnog proračuna28. veljače

 

nadležnom proračunskom/ izvanproračunskom korisniku državnog proračuna
Čelnici trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je osnivač/većinski vlasnik proračunski/izvanproračunski korisnik JLP(R)S 28. veljače

 

nadležnom proračunskom/ izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Čelnici trgovačkih društava kojima je većinski vlasnik drugo trgovačko društvo obveznik davanja Izjave28. veljačenadležnom trgovačkom društvu

Izvor: Ministarstvo financija (mfin.gov.hr)

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.