Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ⇒


Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona objavljen je u Narodnim novinama br. 36/22., stupa na snagu 31. ožujka 2022., osim odredbi članka 68. stavaka 2. i 3., koji je izmijenjen člankom 42. ovoga Zakona i članka 69., koji je izmijenjen člankom 44. ovoga Zakona, a koje stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine.

Usklađivanje s EU Direktivom

U ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona naglasak je na implementaciji Direktive (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti).

Poslodavac je dužan najmanje jednom godišnje obavijestiti radnike o novostima u pogledu sustava ranog upozoravanja, kao i postupaka i mjera koji se odnose na restrukturiranje i otpust duga (oslobođenje od preostalih obveza).

Stečajni upravitelji

Unaprjeđuje se postojeći pravni okvir za stečajne upravitelje na način da se uspostavlja restriktivniji ulaz u profesiju, pojačava se uloga početnog, ali i kontinuiranog stručnog usavršavanja, redefinira se sustav lista A i B, sustav dodjele predmeta, sustav nadzora nad radom stečajnih upravitelja te ojačava sustav profesionalne odgovornosti stečajnih upravitelja.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Novi sustav i alati

Razvija se sustav prikupljanja dodatnog skupa podataka o: prosječnom trošku svake vrste postupka; prosječnim stopama oporavka za osigurane i neosigurane vjerovnike; broju poduzetnika koji su, nakon što su prošli postupak koji je doveo do otpusta duga nesolventnih poduzetnika, pokrenuli novi posao i broju izgubljenih radnih mjesta povezanih s postupcima restrukturiranja i stečajnim postupcima.

Razvijaju se mehanizmi i alati ranog upozoravanja koji će signalizirati dužnicima u financijskim problemima da je potrebno djelovati bez odgađanja kako bi se izbjegao stečaj te kako bi na vrijeme mogli pristupiti restrukturiranju poslovanja koje je u problemima.

Osigurava se da održivi poslovni subjekti i poduzetnici u financijskim poteškoćama imaju pristup učinkovitijem nacionalnom okviru za preventivno restrukturiranje (predstečajni postupak) koje bi im trebalo omogućiti nastavak rada.

Osigurava se da stečajni upravitelj odnosno sud na vrijeme obavijeste HZZO o stečaju, kako prava radnika iz zdravstvenog osiguranja ne bi bila dovedena u pitanje.

Nesolventnim ili prezaduženim poduzetnicima omogućuje se da iskoriste potpuni otpust duga nakon razumnog razdoblja, čime im se omogućuje nastavak poslovanja.

Izvor: misljenja.hr

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.