Izmjene i dopune Ovršnog zakona ⇒


Ovršni zakon

U Narodnim novinama broj 131/20 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, a koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno od 28. studenog 2020. godine.

Ovršni postupak

Ovršnim zakonom uređuje se postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak), postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina (postupak osiguranja) te materijalnopravni i procesnopravni odnosi koji nastaju u tijeku i u povodu ovršnih postupaka i postupaka osiguranja, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Novim izmjenama i dopunama uvodi se elektronička komunikacija i elektronički obrasci kako bi ovršni postupak bio jasniji, dostupniji i transparentniji za sve stranke i sudionike u ovršnom postupku.

Prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski se povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena, prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

Izmjene zakona

Ovim se izmjenama i dopunama Ovršnog zakona prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi nadležnom sudu na propisanom obrascu, dok se prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku.

Ujedno se ovim izmjenama Zakona propisuje da kada javni bilježnici provode postupovne radnje u ovršnom postupku oni to čine kao povjerenici suda.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Također, novim izmjenama smanjuju se troškovi postupka te se povećava broj primanja koja su izuzeta od ovrhe.

Deložacije se neće provoditi u razdoblju od 1. studenog do 1. travnja, a povećava se i iznos glavnice za koju se ovrha nad nekretninom ne može pokrenuti – na 40.000 kuna.

Dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu javnim bilježnicima, podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave obavlja se prema odredbama Ovršnog zakona (NN, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17).

Vlada Republike Hrvatske može u posebnim okolnostima uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 donijeti odluku da se zastaje s provođenjem ovršnih postupaka, a najdulje na rok od šest mjeseci.

Navedenom odlukom Vlada će propisati na koje će se ovršne postupke, postupke provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računima koje provodi Financijska agencija i provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima odluka primjenjivati.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.