Objavljenje izmjene i dopune Zakona o radu ⇒


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2023. godine (osim članka 55. koji se odnosi na dostavu svih kolektivnih ugovora sa stupanjem na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56., rad putem digitalnih radnih platformi, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine).

Najznačajnije zakonske promjene, između ostalih, su sprječavanje neopravdanog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, novi načini obavljanja stalnih sezonskih poslova, potpunije i preciznije uređenje rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu te uređenje novog oblika rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi.

Zakonske izmjene

Neka od osnovnih pitanja koja uređuje izmijenjeni Zakon o radu odnose se na sljedeće odredbe:

 • ugovor o radu na određeno vrijeme (propisivanje najvećeg dopuštenog broja takvih uzastopno sklopljenih ugovora i uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme),
 • oblik i obvezni sadržaj ugovora o radu,
 • ugovor o radu za stalne sezonske poslove (uređenje ugovora o radu za stalne sezonske poslove na određeno i na neodređeno vrijeme),
 • rad na izdvojenom mjestu rada (poticanje rada od kuće radnika odnosno rada na daljinu uz fleksibilne radne uvjete radnika vezanih uz takve oblike rada),
 • dodatan rad i pravo radnika na dodatno zaposlenje,
 • upućivanje radnika u inozemstvo,
 • dužnosti poslodavca radi posebne zaštite djeteta i maloljetnika,
 • prava iz radnog odnosa radnika koji ostvaruju rodiljna i roditeljska prava u skladu s posebnim propisom,
 • rad putem agencija za privremeno zapošljavanje (definiranje obveza agencije i korisnika tijekom propisanog trajanja vremena ustupanja radnika),
 • uvjeti rada radnika koji rade u nepunom radnom vremenu,
 • odredbe o probnom radu i o osposobljavanju radnika,
 • odredbe o radnom vremenu,
 • plaćeni i neplaćeni dopust, kao i pravo na odsutnost s posla,
 • način određivanja plaće i odredbe o plaći (propisano minimalno povećanje plaće za rad nedjeljom, potpunije odredbe o načinu utvrđivanja kriterija za povećanu plaću za otežane uvjete rada, rad blagdanom…),
 • prestanak ugovora o radu (otkazni rok i otpremnina),
 • dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa,
 • zaštita dostojanstva radnika,
 • rad putem digitalnih radnih platformi (uređenje prava i radnih uvjeta radnika te osoba koje rade putem digitalnih radnih platformi te prava i obveze pravih subjekata, poslodavca).

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Neprijavljeni rad

U istim Narodnim novinama sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2023. godine objavljen je i novi Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (Zakon).

Novim se Zakonom propisuje što se sve smatra neprijavljenim radom, uređuju se mjere za suzbijanje neprijavljenoga rada, aktivnosti radi poticanja prijavljivanja rada, vođenje evidencije neaktivnih osoba te odgovornost za povrede odredaba Zakona.

Zakon se primjenjuje i na državljanina treće zemlje koji nema zakonit boravak sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja.

 

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.