Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ⇒


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 56/22), a koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Ispunjenjem mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, Republika Hrvatska osigurat će daljnje usklađivanje zakonodavnog okvira s preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje koje predstavljaju međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca te financiranja terorizma i proliferacije, kao i pojačati svoje napore i kapacitete za što učinkovitije suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije.

Dopunjena definicija

Financiranjem terorizma smatra se:

 • osiguravanje ili prikupljanje sredstava odnosno pokušaj osiguravanja ili prikupljanja sredstava, zakonitih ili nezakonitih, na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom da se upotrijebe ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u cijelosti ili dijelom, od strane terorista ili terorističke organizacije u bilo koju svrhu, što uključuje i počinjenje terorističkoga kaznenog djela, ili od strane osoba koje financiraju terorizam;
 • financiranje putovanja u svrhu počinjenja ili doprinosa u počinjenju kaznenog djela terorizma ili počinjenja kaznenog djela obuke za terorizam i terorističkog udruženja.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Promjene od 1. siječnja 2023.

Niz je promjena i novina koje stupaju na snagu donošenjem izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma:

 • propisuje se obveza upisa pružatelja usluga virtualne imovine u registar pružatelja usluga virtualne imovine,
 • propisuje se obveza registracije i vođenje registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja,
 • dopunjuje se odredba koja propisuje obvezu utvrđivanja i provjere identiteta stranke od strane ovlaštenih mjenjača,
 • proširuje se obveza provođenja dubinske analize i na upravitelje trustova koji upravitelji imaju prebivalište odnosno sjedište u inozemstvu,
 • dopunjuje se odredba koja propisuje obvezu utvrđivanja i provjere identiteta za trustove i slična pravna uređenja,
 • precizira se odredba koja propisuje poduzimanje mjera za provjeru identiteta stvarnog vlasnika,
 • precizira se odredba koja propisuje obvezu razumijevanja svrhe i prirodu poslovnog odnosa,
 • mijenja se definicija neizravnog vlasništva (nad pravnom osobom) na način da uključuje i neizravno vlasništvo putem trustova,
 • propisuje se obveza da obveznici moraju prikupiti informacije o ovlastima koje reguliraju i obvezuju pravne osobe ili pravne aranžmane – osnivački akt društva,
 • proširuje se obveza prijavljivanja sumnjivih transakcija, osoba i sredstava Uredu za sprječavanje pranja novca,
 • propisuje se suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine,
 • propisuje se suradnja s nadzornim tijelima država članica u području nadzora obveznika iz nefinancijskog sektora,
 • smanjuje se prag obavještavanja o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca sa 200.000,00 kuna na 10.000,00 eura. U izvješću MONEYVAL-a navedeno je kako se u Republici Hrvatskoj gotovina intenzivno koristi u počinjenju kaznenih djela (porezna utaja, koruptivna kaznena djela, zlouporaba opojnih droga) koja predstavljaju najveću prijetnju za pranje novca. MONEYVAL je trenutačni prag za prijavu gotovinskih transakcija (200.000,00 kuna) ocijenio previsokim te je preporučio Republici Hrvatskoj razmotriti smanjenje trenutnog praga odnosno usklađivanje istog sa pragom koji određuje ograničenja u plaćanju odnosno naplati u gotovini prilikom obavljanja registrirane djelatnosti koji prag iznosi 75.000,00 kuna. Slijedom navedenog predlaže se propisivanje novog praga za prijavu gotovinskih transakcija u iznosu od 10.000,00 eura koji će se izjednačiti sa pragom koji određuje ograničenja u plaćanju odnosno naplati u gotovini prilikom obavljanja registrirane djelatnosti.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.