Izmjene Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova ⇒


U Narodnim novinama broj 54/24 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Obrazac Ugovora o obavljanju studentskih poslova iz članka 4. Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 3/19) mijenja se i sastavni je dio izmijenjenog Pravilnika, a obrazac ugovora donosimo u nastavku.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ugovor o obavljanju studentskih poslova

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova propisuje oblik i sadržaj Ugovora o obavljanju studentskih poslova, postupak njegova izdavanja, potpisivanja i sklapanja, kao i način izvještavanja Ministarstva znanosti i obrazovanja o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda.

Podsjećamo kako je prema Odluci o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2024. godinu (a koja se primjenjuje od 1. siječnja 2024. godine) iznos minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova 5,25 eura neto po satu.


Obrazac Ugovora o obavljanju studentskih poslova

S11

ODREDBE UGOVORA:

 1. Na temelju odredaba Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/2018 i 16/2020; u daljnjem tekstu: Zakon) sklapa se Ugovor o obavljanju studentskoga posla (dalje u tekstu: Ugovor) između izvođača, posrednika i naručitelja (čl. 11. st. 1. Zakona).
 2. Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknade posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade na račun izvođača (čl. 11. st. 2. Zakona).
 3. Naručitelj posla obvezan je posredniku za račun izvođača za obavljeni posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obaviti preuzeti posao (čl. 13. st. 1. Zakona).
 4. Naručitelj posla dužan je provjeriti identitet izvođača i osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima (čl. 13. st. 8. Zakona).
 5. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najdulje do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana (čl. 11. st. 7. i 8. Zakona).
 6. Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl. 13. st. 3. Zakona). Uvećanja se ne kumuliraju.
 7. Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene i navedene u Ugovoru (čl. 13. st. 4. Zakona).
 8. Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest (6) sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor (stanku) od najmanje 30 (trideset) minuta (čl. 13. st. 12. Zakona).
 9. Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslove obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla (čl. 13. st. 11. Zakona).
 10. Izvođač se obvezuje da će ugovorene poslove obavljati savjesno i prema pravilima posla.
 11. Ovaj ugovor za posrednika predstavlja vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu:
 12. naknade za obavljeni studentski posao,
 13. doprinosa prema posebnim propisima: 5% doprinosa za MIO na neto iznos naknade izvođača, 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto iznos naknade izvođača te naknade posredniku: 12% neto iznosa naknade izvođača i 0,5% neto iznosa naknade izvođača.
 14. Nakon obavljenog posla naručitelj popunjava i ovjerava ovaj ugovor te nakon što izvođač potpiše da je suglasan s obračunom, Ugovor se dostavlja posredniku koji na osnovi istog ispostavlja naručitelju račun. Naručitelj posla dužan je posredniku platiti račun najkasnije 15 dana od završetka posla (čl. 13. st. 2. Zakona).
 15. Opći uvjeti poslovanja posrednika sastavni su dio ovoga ugovora.
 16. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u sjedištu posrednika.
 17. Naručitelji koji ne koriste pečat u svojim pravnim poslovima dužni su potvrditi vjerodostojnost potpisanog Ugovora elektroničkom poštom na službenu adresu elektroničke pošte posrednika u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.
S22

Pozivamo vas na dvodnevnu edukaciju + rad na praktičnim primjerima:

Razumijevanje financija za nefinancijaše (osnove računovodstva i financija)

Zagreb, 4. i 5. srpanj 2024. (četvrtak i petak), hotel Sheraton

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.