Kako označavati proizvode tijekom sezonskog sniženja? ⇒


Zakon o zaštiti potrošača

Od 27. prosinca, kako je to i određeno Zakonom o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14, 110/15, 14/19) počinju sezonska sniženja u našim trgovinama.

Sezonsko sniženje je poseban oblik prodaje potrošačima uređen ovim Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskih sniženja (NN, br. 135/15).

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone.

Inače, Pravilnikom je određeno kako se sezonsko sniženje odvija dva puta godišnje.

Tako zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca, a ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja.

Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od datuma početka zimskog i ljetnog sezonskog sniženja.

Trgovci kod provođenja sniženja svojih proizvoda moraju posebno voditi računa o načinu isticanja cijene sniženih proizvoda. Tako se u okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena moraju iskazati jasno, vidljivo i čitljivo.

Ako u razdoblju od 60 dana nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali takvu prodaju nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.


Primjer: Mogući način isticanja cijene proizvoda na sniženju

Sezonsko sniženje proizvoda 

27.12.2019. – 24.02.2020.

Stara cijena: 6.000,00 kn

Cijena na sniženju: 3.800,00 kn


Sniženja – inspekcijski nadzor

U slučaju da se sezonsko sniženje provodi protivno zakonskim odredbama, u provedbi inspekcijskog nadzora tržišni inspektor može rješenjem trgovcu privremeno zabraniti prodaju proizvoda i pružanje usluga do otklanjanja nalazom utvrđenih nepravilnosti ako prilikom posebnih oblika prodaje trgovac nije istaknuo cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, odnosno ako sezonsko sniženje provodi suprotno Pravilniku.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Pri tome žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Inspektor ipak neće donositi ovo rješenje ako su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donošenja rješenja, što će inspektor utvrditi i navesti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

U slučaju da trgovac pravna osoba tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, proizvode prodaje po cijeni koja nije niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji te ako nije istaknuo cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, odnosno ako postupa suprotno odredbama Pravilnika, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

Za isti prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna, a trgovac – fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.