Kaznena djela direktora prema Zakonu o trgovačkim društvima ⇒


Zakon o trgovačkim društvima

Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) propisan je niz kaznenih djela koje može počiniti osnivač ili član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor dioničkog društva, a definiranim u odjeljku Kaznena djela, od članka 624. do 629. (kao što su davanje netočnih podataka i netočno prikazivanje imovnog stanja), a za navedena kaznena djela počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora.

Kaznena djela definirana zakonom

Davanje netočnih podataka

Davanje netočnih podataka, kazneno je djelo propisano člankom 624. Zakona o trgovačkim društvima.

Počinitelj navedenog kaznenog djela može biti član uprave ili izvršni direktor koji povrijedi zakonom propisane obveze prilikom osnivanja društva (prilikom uplate kapitala društva, prijave za upis u sudski registar, u izvješću o osnivanju društva i u drugim slučajevima), prilikom preoblikovanja društva ili smanjenja temeljnog kapitala društva.

Za navedeno kazneno djelo počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Kaznit će se onaj tko dade neistinitu izjavu kao član uprave, odnosno izvršni direktor ili predsjednik nadzornog, odnosno upravnog odbora u svrhu upisa u sudski registar povećanja temeljnog kapitala dioničkog društva, ili u svrhu upisa u sudski registar preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, ili u svrhu smanjenja temeljnog kapitala društva ili osiguranja vjerovnika.

Netočno prikazivanje imovnog stanja

Netočno prikazivanje imovnog stanja, kazneno je djelo propisano člankom 625. Zakona o trgovačkim društvima.

Počinitelj navedenog kaznenog djela može biti član uprave ili izvršni direktor koji prilikom davanja pregleda imovnog stanja društva, izlaganjima ili obavještenjima netočno prikaže ili prikrije skupštini društva prilike društva.

Isto tako, ako na isti način postupi prilikom razjašnjenja ili davanja obavijesti revizorima društva ili dade netočne podatke ili prešuti važne okolnosti.

Za navedeno kazneno djelo počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje

Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, kazneno je djelo propisano člankom 626. Zakona o trgovačkim društvima.

Počinitelj kaznenog djela može biti član uprave, odnosno izvršni direktor koji protivno zakonskoj obvezi iako je društvo u gubitku, ne sazove skupštinu društva i o tome je ne izvijesti, ili kao član uprave, odnosno izvršni direktor, protivno zakonskoj odredbi, u slučaju da je društvo nesposobno za plaćanje ili da je prezaduženo ne zatraži otvaranje stečajnog postupka.

Za navedeno kazneno djelo počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Ako je djelo počinjeno iz nemarnosti, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrde o pravu iz dionice

Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrde o pravu iz dionice, kazneno je djelo propisano člankom 627. Zakona o trgovačkim društvima.

Počinitelj kaznenog djela može biti onaj tko netočno izda ili krivotvori ispravu koja služi kao dokaz prava na glavnoj skupštini ili posebnoj skupštini društva, a zapriječena je kazna novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine.

Istom kaznom kaznit će se i onaj tko upotrijebi netočnu ili krivotvorenu ispravu.

Predviđena je kažnjivost i za pokušaj djela.

Prema odredbi članka 381. Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) prestala je važiti odredba članka 627. Zakona o trgovačkim društvima.

Povreda dužnosti da se dade izvješće

Povreda dužnosti da se dade izvješće, kazneno je djelo propisano člankom 628. Zakona o trgovačkim društvima.

Tko kao revizor ili pomoćnik revizora dade netočno izvješće o reviziji ili u njemu prešuti važne okolnosti, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, a tko iste navedene radnje počini u nakani da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist ili da drugome nanesu štetu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina.

Povreda dužnosti čuvanja tajne

Povreda dužnosti čuvanja tajne, kazneno je djelo propisano člankom 629. Zakona o trgovačkim društvima.

Počinitelj kaznenog djela može biti član uprave ili izvršni direktor tko neovlašteno otkrije proizvodnu ili poslovnu tajnu društva koju je saznao kao član uprave, odnosno izvršni direktor.

Za kazneno djelo zapriječena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.

Međutim, ako je djelo počinjeno da bi se sebi ili drugom pribavila protupravna imovinska korist ili da bi se drugom nanijela šteta, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Kazneni postupak provodi se na prijedlog društva.

Prema odredbi članka 381. Kaznenog zakona prestala je važiti odredba članka 629. Zakona o trgovačkim društvima.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.