Obveza vođenja knjige poslovnih udjela ⇒


Knjiga poslovnih udjela

Knjiga poslovnih udjela vodi se za društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). i za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a ako društvo ima dva ili više članova.

Kako bi član društva s ograničenom odgovornošću mogao ostvarivati članska (vlasnička) prava u društvu, potrebno je da bude upisan u knjigu poslovnih udjela.

Knjigu poslovnih udjela u društvu dužna je voditi uprava društva, u elektronskom (na računalu) ili pisanom obliku (tiskano izdanje), a odmah pri osnivanju društva, znači upisom u sudski registar.

Članovi uprave

Članovi uprave mogu između sebe izabrati jednog člana uprave koji će biti zadužen za vođenje knjige poslovnih udjela.

Ako se knjiga poslovnih udjela ne vodi sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odgovorna će biti uprava društva s ograničenom odgovornošću u cjelini, odnosno svaki član uprave.

Knjiga poslovnih udjela mora se voditi ažurno i točno.

U interesu je same uprave, odnosno članova društva o tome tko je član društva i koja prava, odnosno koje poslovne udjele ima pojedini član društva.

Naime, član društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud, bilo prilikom prijenosa ili prodaje udjela, odnosno kada se radi o promjeni.

Uprava društva dužna je, bez odgađanja, o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpisuju članovi uprave.

U popisu se navode imena i prezimena članova društva, prebivalište, a za pravne osobe tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koji im pripadaju i redni brojevi pod kojima ih se u društvu vodi, ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu.

U odnosu na društvo, član društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud. Popis članova društva koji uprava dostavlja registarskom sudu mijenja se dostavom novog popisa, a s odgovarajućim dokazima o nastalim promjenama.

Vođenju knjige poslovnih udjela izvan društva

Zakonom je moguće, odnosno ne postoji zakonska zabrana, da uprava društva ne mora nužno voditi knjigu poslovnih udjela u društvu.

Naime, uprava može vođenje knjige povjeriti i nekoj drugoj stručnoj osobi (računovodstveni ured, odvjetnički ured).

Ali zato povjeravanje vođenja knjige poslovnih udjela temeljem ugovora nekome izvan samog društva ne oslobađa upravu odgovornosti za njeno vođenje.

No, u ovom slučaju, ovisno o odredbama ugovora o vođenju knjige poslovnih udjela izvan društva, moguće je da članovi uprave društva u slučaju njenog nepravilnog vođenja potražuju naknadu štete od voditelja knjige poslovnih udjela.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Knjiga poslovnih udjela – sadržaj

Sadržaj knjige poslovnih udjela određen je Zakonom o trgovačkim društvima, a u kojem je definirano kako se obavezno unosi: tvrtka, odnosno ime i prezime, sjedište i adresa, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, njegov osobni identifikacijski broj, nominalni iznosi poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva.

U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene.

Zakonom je također određeno kako društvo čini prekršaj ako ne vodi knjigu poslovnih udjela, ili je ne vodi uredno.

Odnosno ako u propisanome roku ne obavijesti registarski sud o promjeni upisa u knjizi poslovnih udjela, ili ga o tome netočno obavijesti.

Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna za društvo najviše do iznosa od 50.000,00 kuna, za člana uprave od 7.000,00 kuna.

Ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi, novčana kazna je do iznosa od 50.000,00 kuna.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.