Komunalni redar i provođenje upravnog postupka ⇒


Komunalni redari upravni postupak

Prema članku 116. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Člankom 30. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) propisano je da se u postupku stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari.

Kako postupiti prilikom vođenja upravnog postupka

Prilikom povrede odredbi Odluke o komunalnom redu, komunalni redar provodi upravni postupak i rješenjem naređuje osobi koja je povrijedila odluku mjere za održanjem komunalnog reda.

S obzirom da je Zakonom o općem upravnom postupku propisana obveza izjašnjavanja stranke u upravnom postupku, a Zakonom o komunalnom gospodarstvu dana je mogućnost donošenja rješenja bez saslušanja stranke, kako postupiti prilikom vođenja upravnog postupka.

Mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odluku, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Prema odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku u postupku se stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari.

Međutim, prema odredbi stavka 2. istog članka bez prethodnog izjašnjavanja stranke postupak se može provesti samo ako se usvaja zahtjev stranke ili ako odluka u postupku nema negativan učinak na pravne interese stranke ili kad je tako propisano zakonom.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Mogućnost donošenja rješenja

Sukladno potonje citiranoj odredbi, odredbom članka 116. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da komunalni redar može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke ako utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati.

U predmetnom slučaju propisana je mogućnost donošenja rješenja bez saslušanja stranke, a ne obveza.

Ovu mogućnost, obzirom da se radi o iznimci od jednog od osnovnih pravila Zakona o općem upravnom postupku, treba rabiti restriktivno samo u onim slučajevima u kojima je činjenično stanje nedvojbeno utvrđeno, a gdje istovremeno stranka odbija ili izbjegava sudjelovanje u postupku.

Izvor: Mišljenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (mpgi.gov.hr)

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.