Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima (mišljenje Ministarstva rada) ⇒


Sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna (čl. 83. Zakona o radu).

Dogovor između radnika i poslodavca

Mogućnost drugačijeg dogovaranja između radnika i poslodavca odnosi se na mogućnost da dva tjedna koja mora iskoristiti u kalendarskoj godini ne budu neprekidnog trajanja, kao i na mogućnost da tijekom kalendarske godine radnik koristi samo dio godišnjeg odmora koji bi bio kraći od dva tjedna.

Takvo određivanje godišnjeg odmora moguće je isključivo ako o tome postoji suglasna volja obiju ugovornih strana.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Godišnji odmor kraći od dva tjedna

Slijedom navedenoga, ukoliko između radnika i poslodavca postoji dogovor, nema zapreke da radnik koristi godišnji odmor u trajanju kraćem od dva tjedna, te takvo određivanje trajanja godišnjeg odmora nije u suprotnosti s odredbama Zakona o radu.

No, neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Izvor: Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.