Minuli rad ⇒


Minuli rad

Minuli rad je dodatak na osnovnu plaću radnika temeljem ukupnog radnog staža. Minuli rad nije propisan Zakonom radu.

Pravo radnika na dodatak na plaću za minuli rad mora biti uređeno nekim drugim izvorom prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ili ugovorom o radu).

U izvoru radnog prava kojim se utvrđuje pravo na dodatak na plaću za minuli rad, moralo bi biti precizirano na koji se radni staž odnosi pravo na minuli rad.

Ako je pravo na dodatak na plaću za minuli rad utvrđeno pravilnikom o radu, u istom pravilniku bi moralo biti precizirano što se podrazumijeva pod pojmom minulog radu.

Ako je pravo radnika na dodatak na plaću za minuli rad utvrđeno kolektivnim ugovorom, pojam minulog rada morao bi biti utvrđen u kolektivnom ugovoru, a u suprotnom bi definiciju pojma minulog rada trebalo dati tijelo za tumačenje kolektivnog ugovora.

Pravo na dodatak na plaću za minuli rad može se odnositi na radni staž kod poslodavca kod kojeg je radnik u radnom odnosu, ili na ukupni radni staž radnika. U slučaju da iz izvora prava nije jasno na što se minuli rad odnosi, primjenom načela „in favorem laboratoris“ (u korist radnika) prema kojem u slučaju sumnje neko pravo treba tumačiti u korist radnika, moglo bi se tumačiti kako se radni staž za dodatak na plaću odnosi na ukupni radni staž radnika.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Tako je npr. u kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (NN, br. 115/15, 26/18, 93/20, 104/20 i 115/20), čija je primjena proširena na cijelu djelatnost, u čl. 41. propisano kako se osnovna plaća radnika povećava za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca 0,5%.

Pri tome, prema kolektivnom ugovoru, ovo pravo na povećanje osnovne plaće pripada radniku za neprekinuti radni staž kod poslodavca, a ne ukupni radni staž radnika.

Prekid staža radi neplaćenog dopusta ne smatra se prekinutim stažem kod poslodavca, u smislu ovog stavka.

Neprekinutim stažem se, prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo, smatra i prethodni staž kod poslodavca ako je prekid staža nastupio uslijed odluke o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca.

Neprekinutim stažem kod poslodavca smatra se i radni staž ostvaren u povezanim društvima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, kao i radni staž ostvaren kod pravnih prednika poslodavca.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.