Nova mjera: Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ⇒


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Tko može dobiti potporu?

Vezano uz mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, ciljna skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

Zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec, a iznimno se zahtjev za potporu za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi do 28. veljače 2022. godine (potpora je omogućena svim poslodavcima, bez kriterija minimalnog broja radnika i do najviše 50% skraćivanja radnog vremena).

Koji su kriteriji za podnošenje zahtjeva?

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%.

Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci.

U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%.

Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu.

Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima mora dokazati i jedno od sljedećeg:

  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova;
  • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Pad prihoda/primitaka

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje.

Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi. 

Obveze poslodavca

Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor, svome zahtjevu za potporom prilaže Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor, prilaže Sporazum potpisan ili s radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavca) ili sa sindikatom (ako djeluje kod poslodavca).

Poslodavac za vrijeme korištenja Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena ne smije:

  • određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
  • zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
  • koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
  • govoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

Detaljnije informacije o Potpori za skraćivanje radnog vremena potražite na mjere.hr.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.