Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. ⇒


Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini su:

1. Potpore za zapošljavanje

1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

2. Potpore za usavršavanje

3. Potpore za samozapošljavanje

4. Obrazovanje i osposobljavanje

4.1. Obrazovanje nezaposlenih

4.2. Obrazovanje zaposlenih

4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu

4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

4.5. Aktivacijski programi

5. Javni rad

6. Potpore za očuvanje radnih mjesta

6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

7. Stalni sezonac


Mjere zapošljavanja

Pri provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a imajući u vidu promjene na tržištu rada, naglasak je na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu.

Cilj ove mjere je osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati osobama sva prava i prednosti koje nosi ugovor o radu u odnosu na druge oblike rada.

Navedeno se odnosi na naknadu za rad, odnosno plaću sukladno razini obrazovanja i složenosti poslova koje osoba obavlja, materijalna i druga prava iz kolektivnog ugovora, prava za vrijeme privremene nesposobnosti, a prije svega ekonomsku i socijalnu sigurnost.

Pripravništvo, odnosno potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, može se dodijeliti poslodavcima kao državna potpora za zapošljavanje ukoliko obavljaju gospodarsku djelatnost ili javnim službama u obliku poticaja koji nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Poticaj javnim službama pokriva ukupan trošak rada u 100% iznosu prema iznosu pripravničke plaće. Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja.

Mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U 2020. godini neće se provoditi mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva.

Potpore za zapošljavanje

Najveće izmjene odnose se na promjenu intenziteta potpore u mjeri Potpore za zapošljavanje na način da će se u 2020. godini (su)financirati 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Potpore za samozapošljavanje

Kod Potpora za samozapošljavanje, u 2020. godini se uvode tri vrste potpora s obzirom na područje u kojem osoba ima prebivalište i u kojem otvara poslovni subjekt, a o čemu ovisi  i visina potpore za samozapošljavanje.

Uvjet je da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje osoba imala prebivalište na tom području, osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet.

Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć u regionalnim/područnim uredima Zavoda za zapošljavanje gdje djeluju savjetnici za samozapošljavanja.

Tako zainteresirane osobe mogu na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije o aktivnostima vezanim za realizaciju poduzetničke ideje, a koje uključuju pomoć u izradi poslovnog plana, upućivanje na besplatne i druge edukacije kao i informacije o drugim davateljima potpora.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.