Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura ⇒


Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22 i 88/22) sadrži i odredbe kojim se utvrđuje način nadzora zakona u cijelosti, a osobito pravila poštivanja obveznog dvojnog iskazivanja i pravilnog preračunavanja, uključujući ovlasti nadležnih tijela za nadzor.

Potrošači mogu podnijeti prijavu za kršenje odredbi i ostale nepravilnosti nadležnim tijelima ovlaštenima za nadzor, kao i Državnom inspektoratu putem linka za prijavu: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83.

Tijela ovlaštena za nadzor

Nadzor nad primjenom odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u okviru svoje nadležnosti provode:

 • Ministarstvo financija, u području financijskog i proračunskog nadzora i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, uključujući i nadzor sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod HP Hrvatske pošte d. d. i Financijske agencije kada obavljaju poslove zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura sukladno članku 27. stavku 1. Zakona;
 • Ministarstvo financija, Porezna uprava, u području sastavljanja financijskih i drugih izvještaja te prijave poreza i drugih javnih davanja;
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u području javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima te agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, kao i u području javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem željezničkom prometu, pružanja kolodvorskih usluga na željezničkim i teretnim kolodvorima, agencijske djelatnosti u željezničkom prijevozu;
 • Ministarstvo zdravstva, u području zdravstvene djelatnosti, lijekova i medicinskih proizvoda;
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u području radnih odnosa, u svom djelokrugu rada;
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave, u području radnih odnosa, u svom djelokrugu rada;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, u području primjene Uredbe (EU) br. 1214/2011;
 • Državni inspektorat, u dijelu u kojem nije propisana nadležnost nadzora drugog tijela, u području prodaje robe i pružanja usluga, dvojnog iskazivanja na računima, u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe, u području radnih odnosa te u području nadzora drugog vjerovnika sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje;
 • Hrvatska narodna banka, u kreditnim institucijama, kreditnim unijama, institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac te u poslovnim subjektima kojima je povjerena zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura;
 • Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u pružateljima financijskih usluga, distributerima osiguranja i Središnjem registru osiguranika;
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, u području elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga te željezničkih usluga i
 • Agencija za obalni linijski promet, u području javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Obveza primjene načela oportuniteta

Tijela ovlaštena za nadzor neće pokretati postupke niti naplaćivati kazne u slučajevima utvrđenog prekršaja prvi put ako nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru i ako nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru.

Tek ako nadzirana osoba ne otkloni nepravilnosti i nedostatke, odnosno posljedice tih nepravilnosti i nedostataka u ostavljenom roku, tijelo ovlašteno za nadzor dužno je pokrenuti postupak radi izricanja prekršajne sankcije.

Prekršajne odredbe u euru

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.