Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ⇒


U Narodnim novinama broj 132/21 objavljen je Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, a koji je stupio na snagu 12. prosinca 2021. godine.

Odredbe Naputka

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja donesen je na temelju članka 16. st. 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 66/19), a propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja.

Čelnik javnopravnog tijela donosi plan klasifikacijskih oznaka koji obuhvaća poslove iz djelokruga tog tijela u skladu s člankom 25. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/21).

Javnopravna tijela dužna su prema odredbama Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja uskladiti plan klasifikacijskih oznaka do 1. siječnja 2022. godine, a evidencije uredskog poslovanja uspostaviti do 1. siječnja 2023. godine.


Sve naše NOVOSTI pogledajte OVDJE


Stupanjem na snagu Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (Narodne novine broj 38/88).

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.